Rotter Sandvika

Hvis du har oppdaget rotter eller tegn på rotter i Sandvika så må du helt klart gjøre noe så snart som mulig. Rotter raske på å finne matstasjoner og dessverre også raske til å formere seg.

Rotter er plagsomme

Rotter er veldig plagsomme og gjør livet surt for en.

👉 For privatpersoner

Rotter er utfordrende å bli av med, og de kan ofte hurtig gjøre stor ødeleggelse på bolig og andre eiendeler. Av den grunnen anbefales det at du så kjapt som råd er tar i gang med tiltak og gjennomfører passende tiltak mot rotter slik at du får løst problemet.

Kontakt oss for en uforpliktende samtale og pristilbud for å løse problemet for deg. Du får en god avtale og du blir kvitt rotteproblemet.

👉 For serveringssteder

Rotter leter etter mat, og rottene er veldig flinke på å komme seg forbi hindringer til maten. Dersom du har sett spor av rotter så må du helt klart starte med skadedyrkontroll med én gang. Men du må også få skadedyrtiltak på plass som hindrer at rotter kan smitte matvarene du har på lager.

Og når du leter etter en skadedyrkontroll-partner som hjelper deg: Vi jobber diskret, og vi har hjulpet mange kunder til skadedyrfri hverdag. Kontakt oss.

👉 For bygg-eiere

Rotter er et kjent problem i alle slags bygg, og vi kan hjelpe deg uansett hvilken type bygg du følger opp. Du kan også få hjelp med all type skadedyrkontroll og oppfølging av skadedyrkontroll.

Ta kontakt med oss for å høre mer hvordan vi hjelper deg med å bli kvitt både rotter og andre skadedyr.

Kontakt oss for å bli kvitt rotter i Sandvika og omegn

Kontakt skadedyrtekniker i Sandvika:

2 + 8 =

Rotteproblem i Sandvika

Tenker du, eller er du sikker på, at du har problemer med rotter der du bor i Sandvika? Ta kontakt med et skadedyrfirma nå. Rottene kan nemlig formere seg svært raskt fordi de formerer seg og skjer det hos deg har du et problem. Rotter er fryktet da de ødelegger mye.

Er rotter et gnagerproblem i Sandvika?

Rotter og mus holder seg ofte der hvor personer bor. Disse gnagere har en bemerkelsesverdig evne til å tilpasse seg og overleve. Det er noen store problemer med slike gnagere: De forurenser matlager og inne i bygg når gnagerne ser etter mat. Rotter ødelegger også bygninger og ting ved å gnage og grave.

Rottene er talentfulle til å komme til overalt. Rotter trenger kun hull på omtrent 2 cm for å komme seg igjennom, og de kan gnage seg gjennom tre, plastikk, metaller og løs betong. Men på grunn av tennenes utforming kan de ikke starte med å gnage på en hard rett plate. De må begynne på en kant eller en bue.

Rotter finnes i hele Norge. Spesielt på høsten og vinteren kommer de seg inn i hus og bygg for å finne mat. Derfor er rotter et problem i Sandvika.

Rotter i Sandvika kan også skade andre ting

Det er ikke kun bygninger som kan påføres stor skade. Det finnes eksempler på at rotter har gnags seg frem i biler og påført dem skader for mange tusen kroner. Blant annet var det en bil som ble ødelagt for {ca ||omtrent }300.000,- kroner.

Så ta kontakt når du ønsker assistanse med skadedyrkontroll i Sandvika. Kontakt et ansvarlig skadedyrfirma som har myekunnskap med å bli kvitt skadedyr.

Rotter informasjon

Rotter reproduserer raskt og er kjent for sin evne til å komme frem overalt, evne til å ødelegge hjem, forretningslokaler og spre uønsket sykdom. De vil ofte bo på loftene, kjellere eller ander småsteder i boligene våre. Gjerne i mange måneder eller til og med år, uten å bli sett og hørt. Disse gnagerne skader boliger; de spiser og ødelegger vår lagrede mat: de forurenser kjøkkenbenker, matbeholdere og kjøkkenutstyr; og de sprersykdom. De kan også være aggresive. Rotter har vært kjent for å starte brann ved å gnage på elektriske ledninger. 

Rotter foretrekker å spise kornprodukter som frokostblandinger eller brød, men de spiser nesten hvilken som helst type mat og trenger ikke veldig mye vann. De kan hoppe, svømme og klatre for å nå en matkilde. Faktisk er rotter utmerkede svømmere og kan komme inn i strukturer gjennom kloakk, toaletter og ødelagte avløp. I tester har rotter blitt funnet i stand til å trå vann i flere dager og er i stand til å svømme mot en strøm i en halv mil.

Litt om Sandvika

Karakteristikk sider hos brunrotte

 • Vekt: 200-500 gram
 • Lengde (bare kropp): 18-25 cm
 • Lengde (hale): 15-21 cm (litt kortere enn selve kroppen, mørk oppå og lys under)
 • Snute: Butt
 • Ører: Små, dekket med hår
 • Øyne: Små
 • Pels: Finnes i alle farger, stivere enn svartrotta
 • Ekskrementer: 1,2-2,5 cm lange, butt i den ene enden, vanligvis skinnende svart, myk i opptil en dag
 • Mat: Altetende, korn, 28 g/dag
 • Vann: 15-30 ml/dag
 • Atferd: Sky, neofob, nattaktiv
 • Svømming: Meget god til å svømme
 • Hopping: 90 cm vertikalt
 • Klatring: Kan klatre godt
 • Bol: I bakken, inne i vegger/gulv
 • Livslengde: Omtrent 1 år, men lenger under optimale forhold
 • Kjønnsmoden: 2-3 mnd
 • Antall unger pr. kull: 8-20
 • Antall kull pr. år: 4-7 Det betyr fra 32 til 140 rotte unger per år, per rottepar!
 • Åpninger som bør tettes: >12 mm

Brunrotte (Rattus norvegicus) er en stor rotteart. Fullvoksen har den en kroppslengde på litt over 20 cm. Halen er noe under 20 cm. Norsk brunrotte er mørkebrun på ryggen, lysere på sidene og gråhvit på magen. Oftest får den 6-8 unger per kull men kan få opptil 20. 32 til 140 rotteunger per år

Brunrottenes historie

Brunrotten beveget seg i Europa i middelalderen, og fortrengte svartrotten. Svartrottene beveget seg til asiatiske områder. Brunrotta har god evne til å tilpasse seg til nye steder, og har blitt sett i alt fra rene ørkener til nærmest arktisk klima. Rotten har spredd seg over alt, mange ganger i nær tilknytning til mennesker og deres boliger, og nyter godt av det vi ikke spiser selv. Rotten holder til overalt på jorden der det finnes mennesker. Brunrotter gjør ofte stor materiell skade, og har potensial til å spre smitte. Ofte er brunrotten smittebærer og kan spre både bakterier og trikiner. Den lever mange ganger i kloakksystem og kjellere, og kommer iblant inn i boliger via avløp. Den beste forebyggingen mot brunrotter er å fjerne tilgang på mat, og sikre bygget slik at ikke rottene kan komme inn. Dyr som kommer inn i hus kan ofte bekjempes med klappfeller.

Brunrotta veier 200-500 g., og kroppen er om lag 18-25 cm. Halen er omtrent 15-21 cm lang, hårløs, skjellbelagt, og alltid kortere enn kroppen. Halen er lys på undersiden og mørk på oversiden. Pelsfargen kan variere fra grå til brun og svart.

Et karakteristisk kjennetegn hos alle brunrotter er tennene. De er store, krumme, harde. I tillegg vokser de kontinuerlig. De er skarpe og slipes kontinuerlig mot hverandre når dyret gnager.

Rotter kan til forveksling være lik andre gnagere som husmus og vånd. Men vånden går ikke inn i huset, men graver lange ganger i jorda hvor den ødelegger plener og planter. Vånden kan se ut som en litt stutt rotte med korte bein og butt snute. Husmus og skogsmus er forskjellig fra brunrotta på størrelsen, selv om det kan være vanskelig å skille en ung rotte fra en voksen husmus. En ung rotte er større enn en voksen husmus. Brunrotta kan også forveksles med svartrotta (Rattus rattus) som før var vanlig i Norge. Nå finnes det imidlertid ingen kjente bestander av svartrotte i Norge.

Avføringen fra brunrotter er normalt svart, men den kan faktisk ha mange andre farger avhengig av hva dyrene har spist. Den er stor (størrelsen er selvfølgelig avhengig av dyrets størrelse) og rektangulær, 1,2-2,5 cm lang. Ofte butt i den ene enden. Vanligvis skinnende sort, og hvis den er myk er den fersk. En rotte produserer vanligvis 40-50 slike ekskrementer pr. dag. Brunrotta samler ofte sin avføring på spesielle steder, «rotte-toaletter». Flaggermuslort er betydelig mindre og inneholder bare insektrester, og den smuldrer lett opp om man tar på den. Ekskrementer fra piggsvin er normalt mye større enn dem fra rotter, og de inneholder bare insektrester, litt plantemateriale og ofte sandkorn.

Man kan også bruke fotspor i støv (eventuelt talkum/mel som er strødd ut) for å bestemme hvilket dyr man har med å gjøre. Brunrotter har fire tær på frembeina, og fem tær på bakbeina. Brunrotter etterlater et 2,0-2,5 cm langt avtrykk av bakfoten, og ofte lager de slepespor av halen mellom fotavtrykkene.

Rotter kan klatre loddrett og hoppe høyt. Å droppe fra en høyde på tjue meter uten at den blir alvorlig lemlestet.

Balansekunstene gjør at de kan klatre opp mursteinsvegger som der de får fotfeste.

Bli kvitt rotter i Sandvika

Så har du problemer med rotter i Sandvika{, så ta kontakt nå!Ta kontakt nå! Vi hjelper også til med problemer med veggedyr i Sandvika

Litt om Sandvika

Sandvika er det administrative sentrum i Bærum kommune og ligger både i tettstedet Oslo og den større Osloregionen. Administrativt lå Sandvika siden middelalderen i Akershus len, stiftamt, amt og fylke, og ble i 2020 en del av Viken fylke; Sandvika ligger også i Oslo bispedømme. Navnet Sandvika knytter seg til bukten i fjorden og landet som elveavsetninger har dannet omkring utløpet.

Bærum kommunestyre vedtok bystatus for Sandvika 4. juni 2003. Sandvika utgjør fysisk et vestlig delområde i det sammenhengende byområdet Oslo og har ingen naturlige grenser mot andre deler av Oslo by, slik at bydefinisjonen av Sandvika er av rent administrativ art. Sandvika ligger sydvest i Bærum, innerst i
Vestfjorden og cirka 15 kilometer sørvest for Oslo sentrum. Bærums administrasjon, sammen med de fleste andre offentlige tjenester, ligger i Sandvika. Sandvika har siden slutten av 1980-tallet gjennomgått store infrastrukturelle forandringer og har vokst radikalt. Sandvika er kommunens største administrasjons- og handelssenter.

Ifølge Statistisk sentralbyrås statistikk for byer og tettsteder er Sandvika, som resten av den tettbebygde del av Bærum kommune, en del av tettstedet Oslo. Byen Sandvika er (pr. februar 2020) ikke geografisk avgrenset, og det er derfor vanskelig å fastsette byens eksakte innbyggertall og areal. SSB oppgir 115 134 innbyggere fra Bærum som tilhørte dette tettstedet per 1. januar 2020. Det bodde 128 233 innbyggere i kommunen pr. 1. januar 2017.

Wikipedia

Skadedyrhjelp

Skadedyrhjelp

Rotter

Rotter er fryktet de fleste steder, også er kjent problem i Sandvika. De tar seg inn gjennom små åpninger på ca 2 cm og kan komme seg frem de fleste plasser. Under gode forhold kan rottene formere seg enormt raskt og problemet kan raskt bli større.

Hvis du har oppdaget en rotte vil vi anbefale deg å ta kontakt for å raskest mulig bekjempe den. Spesielt hvis du har sett 2 eller flere rotter på samme sted bør du gjøre noe. For de kan formere seg raskt og bli en skikkelig plage.

Mus er en vanlig plage

skogsmus bekjempelse SandvikaDet er hovedsaklig tre ulike typer mus som plager eiendomseiere i Norge: Liten og stor skogmus, og husmus. De kan gjøre stor skade med å gnage i stykker skjulte installasjoner som f.eks vannrør (PEX) og samtidig spise mat og annet som du ikke vil de skal gnage på.

Jo tidligere man kommer i gang med bekjempelse av mus, jo raskere og billigere blir det.

Hvordan bli kvitt rotter?

Rotter kommer hovedsaklig inn i huset fordi de ser etter mat. I prinsippet er detr slik at hvis du fjerner maten så kommer de ikke, men da er det jo ikke så greit å bo der. Derfor er det diverse tiltak må gjøres.

Åtegift: Et tiltak er å sette ut åtegift. Da spiser rottene giften, og de dør. Det er viktig at giften kun kan spises av rotter og ikke mennesker eller andre dyr. Derfor er både plasseringen og hvordan den settes frem veldig viktig når man bruker gift.

Rottefeller: Man bruker også feller som plasseres på passende steder. Men rotter er så skeptiske til nye ting, at de kan være vanskelige å få tatt i feller. Vi som driver med skadedyrkontroll på fulltid vet dette, og forbereder fellene i forkant. Plassering av fellene har også svært mye å si.

Tetting av huset: Det aller beste tiltaket er å hindre rotter å finne steder å komme inn i boligen eller bygget. Til det brukes mange ulike metoder. Ulempen med rotter er at de kan gnage seg igjennom det aller meste, så hvis de lukter mat så kan de stort sett komme seg inn hvis de vil.

Tegn på rotter i huset / bygget

Det finnes en del ulike tegn på at man har rotter i huset.

Å se dem: Det sikreste tegnet er å faktisk se dem. Hvis man ser at en rotte løper foran kjøkkenbenken så er man sikker i sin sak. Da er det rotter til stede. Det kan være vanskelig å se forskjell på en rotte og en mus hvis man ikke er vant til å se dem, men en rotte er stor og en mus er liten. Uansett er gnagere uønskede å ha i hus og du bør gjøre noe med det.

Å se resultatene: Hvis du oppdager rottehull, istykkergnagede trebiter, plastrør eller ledninger så kan du også være veldig sikker på at det er en gnager i hus, og du bør fjerne dem.

Å høre dem: Hvis det er rotter i veggene, i taket eller tregulvet så kan man gjerne høre dem. det kan være vanskelig med huset fullt av andre folk, men om kvelden og natten når det er stille så kan man både høre dem vandre, pile av gårde og gnage.  Da må du gjøre noe snarest.

Nå kan du få hjelp med skadedyr i Sandvika

Få gratis befaring for ditt skadedyrproblem og konkrete forslag til tiltak som gir deg den skadedyrkontroll du trenger.

Send inn skjemaet over, eller ta kontakt via chat 👍


Skadedyrhjelp

Skadedyrhjelp.no samarbeider med utvalgte og svært dyktige og etiske skadedyrbekjempere i hele Norge. Vi har nettverk som kan hjelpe deg i Sandvika også. Vi forholder oss til skadedyrveilederen.

Personvern

Innsendt informasjon brukes kun til å ta kontakt med deg for å følge opp din skadedyrhenvendelse.
skadedyrtekniker Sandvika