Skadedyrkontroll Tønsberg

Skadedyrfirma i Tønsberg: I det øyeblikket du har blitt oppmerksom på et skadedyr, er det på tide å iverksette skadedyrkontroll så snart som mulig. For slike skadedyr er mye mer krevende å få styr på i det de har etablert seg. Vi foreslår at du kontakter oss nå. Vi vil gjerne gi deg råd om dette skadedyret er noe du kan utrydde selvdu bør ordne opp med selv, eller om du skulle be om hjelp fra oss umiddelbart.

Spør vårt skadedyrkontroll senter via skjemaet, eller via chat for personlig service. Du vil bli ivaretatt av en skadedyrsbekjemper.

Kontakt oss for skadedyrkontroll i Tønsberg og omegn

Skadedyrfirma i Tønsberg

Skadedyr er en plage for dyr og mennesker, og kan ødelegge store verdier om man ikke får kontroll på utysket. De er totalt uønsket i både bolig og næringseiendommer, og når du nå sliter med et skadedyr så ta kontakt og få raske tiltak mot skadedyr – av eksperter med mange års erfaring.

De alle vanligste skadedyrene i Tønsberg

Forskjellige tider på året gir ulike sesonger for skadedyr, men de mest vanlige skadedyrene i Tønsberg er mus, skjeggkre, sølvkre, veggedyr, møll, veps, rotter, fugler, kakelakker, stokkmaur og annen maur. Vi hjelper med skadedyrbekjempelse her i Tønsberg. Vi gjør også skadedyrkontroll i Kristiansand

Bekjempelse av skadedyr

Det er mange metoder for skadedyrkontroll. Noen ganger brukes gift og andre ganger feller. Det finnes limfeller, fangstfeller, feller som avliver og mer. I tillegg finnes det et stort utvalg av ulike former for gift.

Det har vært kunder som har benyttet skadedyrkontroll i Tønsberg der manglende erfaring av dem som utfører jobben har medført større problemer noen få år senere.

For eksempel kan (en vanlig) feil behandling av stokkmaur gjøre at man får et stokkmaurangrep senere som er langt sterkere, og man har et mye større problem enn man startet med. Så det er ikke bare å sprøyte i vei med gift. Man må alltid ha rett type gift, på rett sted og tid, for å få varig skadedyrkontroll.

Skadedyrkontroll som fungerer bra!

Mange opplever problemer med kjente skadedyr, og da er det godt å vite at hjelpen bare er en telefon eller e post unna.

Tønsberg
Image by Bernt Rostad, licensed under by 2.0

Hva koster skadedyrkontroll i Tønsberg?

Det kommer an på om det du er ute etter er en fiks på et pågående skadedyrangrep, eller om du på jakt etter en vedlikeholdsavtale. Vi må vurdere jobbens omfang, og dermed er det umulig å gi en nøyaktig pris akkurat nå. Mange ganger vil din forsikring betale for å bli kvitt skadedyrene.

Så du bør ta kontakt med oss for å få et tilbud på skadedyrhjelp i ditt tilfelle.

Litt mer om priser:

Pågående angrep:
Ofte er skadedyrkontroll på grunn av et pågående skadedyrangrep noe som din forsikring dekker. Vi vil hjelpe deg med hvordan du bør kommunisere med ditt forsikringsselskap i så tilfelle.

Egeninnsats:
Hvis det er et veldig tidlig angrep hos deg kan det være at det er nok med noen tiltak du kan gjøre selv, og andre ganger kan det være store angrep som det tar mye innsats å bli kvitt. Du kan få råd av våre skadedyrteknikere.

Løpende avtale:
Hvis du er næringsdrivende eller privatperson og du ønsker en løpende vedlikeholdsavtale så gir vi pris etter en befaring på stedet. Med smarte feller som kommuniserer via mobilnettet, effektive løsninger og smart teknologi kan vi redusere antall timer vi er hos kundene – og dermed gi fordelaktige priser.

Ta kontakt for å få et pristilbud!

Tilbyr dere vedlikeholdsavtaler?

Ja, du kan få en vedlikeholdsavtale for å gjennomføre skadedyrkontroll i Tønsberg. Ta kontakt for å få et pristilbud!

Vedlikeholdsavtaler brukes der du enten ikke ønsker eller kan følge opp om skadedyrene holder seg unna.

Smartprodukter sparer mye tid = rimeligere enn normal vedlikeholdsløsning. I dag benyttes gjerne feller med mobilnett som gjør at skadedyrtekniker til enhver tid vet hvilke feller som er operative, og dermed så kan skadedyrfirmaet sende ut en person når det er behov i stedet for å bruke timer når det ikke er noenting å gjøre.

Send inn henvendelse nå for å bli kontaktet for å få et tilbud![

Litt om Tønsberg

Tønsberg – A Beautiful Town in Norway

Tønsberg, located in the Vestfold region of Norway, is a picturesque town that offers a combination of rich history, stunning topography, and a vibrant local culture. Nestled on the shores of the Oslofjord, Tønsberg boasts a diverse landscape with rolling hills, dense forests, and beautiful coastal areas.

The topography of Tønsberg is dominated by the Slottsfjellet, a hill that stands tall in the center of the town. From atop Slottsfjellet, visitors can enjoy breathtaking panoramic views of Tønsberg and the surrounding areas. The town is also blessed with pristine sandy beaches, such as Tjøme and Nøtterøy, making it a popular destination for beach lovers during the summer months.

As with any town, Tønsberg is not immune to the presence of pests. The most common pests in the area include mosquitoes and wasps. These insects can be a nuisance, especially during the warm summer months, when they tend to be more active. Residents and visitors are advised to take necessary precautions, such as using insect repellents and wearing protective clothing when outdoors, to avoid any discomfort caused by these pests.

Tønsberg is surrounded by several other enchanting towns that are worth exploring. Nøtterøy, located just south of Tønsberg, is known for its charming coastal landscape and picturesque harbors. Melsomvik, located to the north, offers a tranquil retreat with its serene beaches and peaceful atmosphere. The town of Tjøme, accessible by a short ferry ride from Tønsberg, is famous for its idyllic beaches and stunning natural surroundings.

In conclusion, Tønsberg is a splendid town that showcases the beauty of Norwegian nature. With its diverse topography, rich history, and charming surroundings, it is a destination that captivates both locals and visitors alike. While dealing with pests is a common issue in the area, Tønsberg’s natural beauty and vibrant culture make it well worth a visit.

skadedyrkontroll i Tønsberg

Mus er en vanlig plage

Det er hovedsaklig tre ulike typer mus som plager eiendomseiere i Norge: Liten og stor skogmus, og husmus. De kan gjøre stor skade med å gnage i stykker skjulte installasjoner som f.eks vannrør (PEX) og samtidig spise mat og annet som du ikke vil de skal gnage på.

Jo tidligere man kommer i gang med bekjempelse av mus, jo raskere og billigere blir det.

Skjeggkre

De fleste visste ikke hva skjeggkre var for bare noen få år siden. Det er mindre enn 10 år siden skjeggkre ble oppdaget første gang i Norge, men disse skadedyrene har spredd seg raskt i norske hjem og eiendommer.

Før var det problemer med å bli kvitt skjeggkre, men nå begynner fellene og giften å bli så målrettet og effektiv at det å bli kvitt skjeggkre er en helt grei jobb.

Rotter

I alle år har rotter vært plagsomme for mennesker. De kan faktisk også være aggressive og angripe mennesker. De finnes i Tønsberg og kommer seg inn de fleste plasser. De trenger ikke mer enn 20 mm hull for å komme seg inn, selv om de ser mye større ut.

Hvis du har oppdaget en rotte vil vi anbefale deg å ta kontakt for å raskest mulig bekjempe den. Spesielt hvis du har sett 2 eller flere rotter på samme sted bør du gjøre noe. For de kan formere seg raskt og bli en skikkelig plage. Les mer om rotter Tønsberg

Sukkermaur, også kjent som svart jordmaur

Dette er et vanlig skadedyr som gjerne dukker opp i hus og eiendommer på våren, og dersom de finner noe å spise i huset så er en invasjon nært forestående. De kan også dukke opp om vinteren dersom tuen ligger et sted der den holdes varm. F.eks i nærheten av varme vannrør eller varmekabler.

På sensommeren kan man gjerne se at de svermer, og det er da maur med vinger som har til hensikt å fly bort for å etablere kolonier andre steder.

Maur bekjempes i dag hovedsaklig med gift. Mange har erfaring med at gift man kjøper på butikken ikke fungerer godt nok, og dermed ønsker man bedre skadedyrkontroll. Dette utføres av profesjonelle skadedyrbekjempere som er utdannet i skadedyrkontroll og vet hvilke tiltak som bør gjøres.

Fugler

Norske fugler er også et skadedyr. Det er kjent at fugler driter ned fasader. De kan være uheldige for uterestauranter og kafeer som serverer mat ute. Derfor er det mange kafeeiereog liknende som trenger å få hjelp med fuglesikring. Dette gjør man ved å montere pigger og andre ting som gjør at fuglene velger fly videre og ikke lande der.[/et_pb_accordion_item][et_pb_accordion_item title=”Humle og veps” _builder_version=”4.16″ _module_preset=”default” global_colors_info=”{}” open=”off”]Veps er et kjent skadedyr som dukker opp på slutten av sommeren. Noen sommere er de mer innpåslitne enn andre. Når det er et vepseår så er det travelt for skadedyrteknikere.

Veggedyr

Veggedyr er et økende problem: Har du opplevd at du har fått bitt på kroppen din som er plagsommeOg du merker at bittene som regel kommer mens du sover i sengen?

Da bør du starte veggedyr behandling (cimex lectularius som det egentlig heter).

Opplever du at det er veggedyr må du handle raskt, ellers vil skadedyret bli vanskeligere og vanskeligere å bli kvitt. Kontakt oss får å få hjelpt til å avdekke om dette er et veggedyrangrep, eller om det er noe annet. Jo tidligere stadie man får startet behandling mot veggedyr, jo lettere er det – og jo rimeligere blir det.

Veggedyr er et skadedyr som både er ubehagelig som også kan gi helseproblemer. Som regel bor de i sengen din og kryper frem om natten for å suge blod. De kan være vanskelig å se, men ofte merker man dem først ved at de etterlater seg små bitt når de suger blod. Mange får kraftige kløende merker, og det kan gjerne gjenta seg og reaksjonene kan også øke i omfang.

FAQ

Ofte stilte spørsmål om skadedyrkontroll og de vanligste skadedyrene i Tønsberg og Norge

Hva er skadedyrkontroll og hvorfor er det viktig?

Skadedyrkontroll er en tjeneste som tilbys for å identifisere, forebygge og kontrollere skadedyrproblemer. Dette kan omfatte bekjempelse av insekter, gnagere, fugler og andre skadedyr som kan forårsake helseproblemer eller skader på eiendommer. Det er viktig å opprettholde en sunn og trygg bolig- eller arbeidsmiljø, og skadedyrkontroll spiller en avgjørende rolle i å oppnå dette.

Hvilke skadedyr er vanligst i Tønsberg og Norge?

I Tønsberg og Norge er det flere skadedyr som kan forårsake problemer. De vanligste skadedyrene inkluderer:

1. Rotter og mus: Disse gnagerne kan være bærere av sykdommer og kan forårsake betydelig skade på bygninger og inventar. De trives i områder med lett tilgang til mat og vann.

2. Veps og bier: Sommermånedene er ofte preget av vepse- og bieplager. Deres stikk kan være smertefullt og allergiske reaksjoner kan oppstå hos noen mennesker. Det er viktig å bli kvitt deres reir tidlig.

3. Sølvkre og kakerlakker: Disse insektene liker fuktige områder og kan trives godt i kjellere og baderom. De kan forurenses mat og spre bakterier og sykdommer.

4. Maur: Maur kan være en plage både inne og ute, og de kommer ofte inn i hus på jakt etter mat. De kan være vanskelige å bli kvitt, spesielt hvis det er et stort koloni i nærheten.

5. Veggedyr: Dette er små blodsugende insekter som kan infisere sengene og møblene dine. De kan forårsake ubehag og kløe og er vanskelige å eliminere uten profesjonell hjelp.

Hvordan kan jeg hindre skadedyr i å komme inn i hjemmet mitt?

Det er flere måter du kan bidra til å forhindre skadedyr i å komme inn i hjemmet ditt:

1. Lukk eventuelle hull eller sprekker rundt bygningens foundation, rør og vinduer for å hindre at skadedyr kommer inn.

2. Oppbevar matvarer, spesielt kornprodukter og sukker, i tette beholdere for å unngå å tiltrekke seg gnagere og insekter.

3. Hold hjemmet ditt rent og ryddig for å redusere skjulesteder og tilgang til mat for skadedyrene.

4. Sørg for at avfallsbeholdere er godt forseglet, og tøm dem regelmessig.

5. Unngå å sette opp fuglemater eller fuglehus nær huset ditt, da dette kan tiltrekke seg skadedyr som mus og rotter.

Hvorfor bør jeg ansette profesjonell skadedyrkontroll?

Profesjonell skadedyrkontroll har flere fordeler. Fagfolkene har kunnskap og erfaring til å identifisere og behandle skadedyrproblemer på en effektiv måte. De bruker også trygge og godkjente kjemikalier og metoder for å løse problemet uten å utsette deg eller miljøet for unødvendig risiko.

Regelmessig inspeksjon og behandling kan bidra til å forebygge fremtidige skadedyrproblemer og redusere skader på eiendommen din. Skadedyrkontrollfirmaene tilbyr også gjerne vedlikeholdsplaner for å sikre langsiktig beskyttelse mot skadedyr.

Ikke nøl med å kontakte en profesjonell skadedyrkontrolltjeneste dersom du oppdager tegn på skadedyr i hjemmet ditt. De vil kunne hjelpe deg med å løse problemet raskt og effektivt, slik at du kan opprettholde et trygt og skadedyrfritt miljø.

Scroll to Top