Hva erstatter antiparasitt?

Hva erstatter antiparasitt?

Antiparasitt var i mange år kjent som det aller beste innen anti-parasitt, som middel mot treødeleggende insekter. Det ble brukt mot blåved (sopp), mot borebiller og mot stokkmaur. Men det ble tatt ut av salg fordi det var giftig og ikke lenger tillatt. Derfor er det mange som har spurt seg om hva som erstatter antiparasitt.

Flere av alternativene, blant annet Jotun sitt, fungerte fint mot at skadedyrene kunne etablere seg, men det hjalp ikke dersom de allerede var i treverket. Her har det nå kommet en løsning.

Bergens-firmaet Rentox har forsket frem et middel som nå kalles Woodtox, og det både beskytter mot nyetablering av skadedyrangrep, og mot reatablering. I tillegg tar det kverken på et allerede pågående angrep. Så Woodtox anbefales.

Woodtox – et fullgodt alternativ til antiparasitt. Se hvorfor her:

I Norge er det i hovedsak to typer borebiller som gjør skade på bygninger, Stripet borebille («mit») og Husbukk. Av disse er det Stripet borebille som er mest utbredt, og denne finner vi langs hele kysten opp til Troms. På Vestlandet er det Stripete borebille man finner i treverk på loft og i kjellere. Det antas at de aller fleste hus over 50 år har større eller mindre forekomster av denne borebillen.

Problemer med Stripet borebille, Mit, Morr Mott eller Tremark? WoodTox er et produkt og treimpregneringsmiddel som bekjemper aktive angrep av treødeleggende insekter som Stripet Borebille, Husbukk, og Stokkmaur.

I tillegg til at treimpregneringsmiddelet benyttes til bekjempelse, har produktet den egenskap at det hindrer re-infestasjon av insekter. Treimpregneringsmiddelet virker også forebyggende og som et middel mot sopp og råte som råtesopp-angrep samt fargeskadesopper. («Blåved»)

Det er to hovedtyper av borebiller som gjør skade på bygninger i Norge; den stripete borebillen (“mit”) og husbukk. Av disse er Stripet Borebille mest sett, og den lever hovedsaklig langts norsekysten helt opp til Troms. På Vestlandet finnes stripete borebille i tre på loft og kjellere, og man antar at de aller fleste treboliger over 50 år har forekomster av denne borebillen.

Hvis du opplever problemer med Stripete borebille, Mit, Morr Mott eller Tremark så er WoodTox produktet du trenger. Det er et impregneringsmiddel for treverk som faktisk dreper pågående angrep av treødeleggende insekter som stripete borebiller, husbukk og stokkmaur.

På toppen av det hele så sørger det for å beskytte treverket mot nye angrep senere. Både reetablering og nye angrep.

Det fungerer også topp mot sopp og forråtnelse som råtesopp og fargeskadende sopp. («Blåved»)

Så vi vil påstå at Woodtox er et godt alternativ til antiparasitt, og Skadedyrproffen.no har det beste tilbudet på dette produktet.

Hva erstatter antiparasitt?
Bilde hentet fra Woodtox .no

Slik bruker du Woodtox

Påføring: WoodTox påføres ufortynnet. Det skal legges direkte på ubehandlet treverk, både når det skal beskytte uangrepet treverk og når man skal behandle et pågående angrep.

Det er viktig å vendes og ryste beholderen før bruk, slik at det blander seg godt. Man trenger ikke ryste hardt. Middelet kan påføres med forskjellige ting, og det anbefales lavtrykksprøyte (LPHV), pensel eller sprayflaske (1 literen er på sprayflaske). Middelet bør kun anvendes på treverk som er umalt eller ubehandlet.

Bruk egnet beskyttelse. Unngå kontakt med øyne og hud, og unngå innånding.

Tørketid: Avhengig av temperatur, treverkets fuktighet, relativ luftfuktighet og tresort så tørker produktet på ca 1 time. Man bør vente 24 timer før overmaling.

Rengjøring: Bruk såpe og vann for å rengjøre verktøy.

Anbefalt forbruk:
Forebyggende behandling: 200ml/m2
Bekjempelse: 300ml/m2
Ved sterke angrep anbefales påføring i 2 omganger med ca. 30 minutters mellomrom.

Innhold / aktive stoffer:
Vannbasert, luktsvakt produkt, basert på microemulsjon-teknologi. Leveres som 1 liter m/sprayer og 5 liter plastkanne.
Propiconazole 2,5g/lit,
Permetrin 2,5g/lit,

IPBC (3-Iodo -2Propynyl-nbutyl carbamate) 2,5G/lit

Scroll to Top