Skadedyrkontroll

God og rett utført skadedyrkontroll kan spare deg for mye penger, helseproblemer og frykt. Skadedyrkontroll betyr både forebygging mot og bekjempelse av skadedyr, og er viktig for både boligeiere, leietakere og bedrifter.

Mistenker du at det er skadedyr hos deg?

Bestill gratis samtale der du får vite om dette er noe du kan enkelt bekjempe selv eller om du trenger hjelp fra profesjonelt skadedyrfirma. Start med å chatte, så hjelper vi deg derfra.

Skadedyrkontroll pris

Prisen påvirkes av hvilket skadedyr det er, hvor langt skadedyret har kommet i utviklingen og om det er andre ting som påvirker hvor raskt man kan slå ned på skadedyret.

I mange tilfeller vil ditt forsikringsselskap påta seg regningen for skadedyrbekjempelsen, og der kan vi hjelpe deg i hva du bør gjøre.

Få en lavest mulig pris på skadedyrbekjempelse

Start med å få en oversikt over hva du kan gjøre selv og ikke. Start en samtale med oss, og vi vil hjelpe deg med å forstå hva du bør gjøre nå. Noen ganger er det nok å kjøpe rett type gift eller felle og gjøre litt egeninnsats. Andre ganger bør du få inn profesjonell hjelp med én gang.

Hvis du må få inn profesjonell hjelp så få det først avklart med oss, og deretter ta kontakt med ditt forsikringsselskap hvis du ikke allerede har gjort det. Da vil de ofte gi en tilbakemelding på at de dekker bekjempelsen, og da kan vi starte umiddelbart. Regnningen vil vi da sende til forsikringsselskapet.

Hvis du må dekke skadedyrbekjempelsen selv så er vi innstilt på å hjelpe deg til mest mulig selvhjelp dersom det er mulig og du ønsker det.

Hvorfor skadedyrkontroll?

Skadedyr er plagsomme både for mennesker og dyr, og de kan ødelegge store verdier på ganske kort tid om man ikke får kontroll på utysket.

Er du usikker på om skadedyrene du har observert er farlige eller ikke, eller om du kan beskjempe dem selv eller ikke – ta kontakt med oss.

Skadedyrene er uønsket i både bolig og næringseiendommer, og når du nå sliter med et skadedyr så ta en telefon og få hjelp til å avgjøre hva som bør være neste steg.

Bli kvitt skadedyrene nå!

Noen ganger kan du bli kvitt skadedyrene ved relativt enkle metoder som du kan gjøre selv. Er det for eksempel et veldig tidlig angrep av veggedyr så kan du gjøre mange tiltak selv. Men har veggedyrene fått etablert seg og er spredd i rommet og eller i huset, så er det ofte fornuftig å tilkalle en profesjonell skadedyrbekjemper (og ofte vil forsikringen dekke kostnaden).

Bli kvitt skadedyrene med minst mulig bruk av gift

Noen skadedyrselskaper bruker unødvendig mye gift når de bekjemper skadedyr, og dette er dumt både for naturen, for menneskene som oppholder seg der – og fordi noen skadedyr faktisk kan bli mer resistente mot den type gift som brukes.

Derfor vil vi alltid vurdere hvilke type middel som skal brukes, og hvor lite vi kan benytte. I mange tilfeller vil vi prioritere åtegifte fremfor bare å sprøyte et rom, en vegg eller et bygg – fordi åtegift ofte fungerer best og også har minst mulig påvirkning på naturen.

Bruk av smarte feller

Det finnes i dag smarte feller som både kan kommunisere via mobildata eller wifi, og det gjør at du som byggeier, eller vi som skadedyrbekjempere kan holdes oppdatert på fellens status til enhver tid. Det er kostnadseffektivt fordi man trenger ikke lenger å se etter fellen hver X dag, men kan i stedet bare få beskjed når fellen har gjort jobben sin.

Disse fellene er også veldig smarte med tanke på design og brukervennlighet, samt at vi vet hvilke feller som fungerer best og hvor. Spesielt rotter er krevene å fange i en feller fordi de er grunnleggende skeptiske til nye ting. Ofte vil de gå omveier rundt feller som de ikke har sett før.

Vi vet hva som skal til for å lykkes, og vi vet hvilke feller som fungerer best på ulike dyr.

Det har vært kunder som har benyttet skadedyrbekjempelse i Norge der manglende erfaring av dem som utfører jobben har medført større problemer noen få år senere.

For eksempel kan (en vanlig) feil behandling av stokkmaur gjøre at man får et stokkmaurangrep senere som er langt sterkere, og man har et mye større problem enn man startet med. Så det er ikke bare å sprøyte i vei med gift. Man må alltid ha rett type gift, på rett sted og tid, for å få varig skadedyrkontroll.
Bedre skadedyrkontroll

Vanlige skadedyr i Norge

Forskjellige tider på året gir ulike sesonger for skadedyr, men de mest vanlige skadedyrene i Norge er mus, skjeggkre, sølvkre, veggedyr, møll, veps, rotter, fugler, kakelakker, stokkmaur og annen maur.

Ulike typer skadedyr krever ulike metoder for bekjempelse. Det er stor forskjell på om det er et skjeggkreproblem eller om det er rotter. Ofte gjennomføres skadedyrkontroll med spesifikk giftbruk og/ eller feller. Men det må gjøres på rett måte for at man ikke skal få større problemer senere!

Skjeggkre

De fleste visste ikke hva skjeggkre var for bare noen få år siden. Det er mindre enn 10 år siden skjeggkre ble oppdaget første gang i Norge, men disse skadedyrene har spredd seg raskt i norske hjem og eiendommer.

I dag er det mye bedre metoder for å bli kvitt dette skadedyret enn før, og det kan benyttes både limfeller og sprøyting. Kontakt en skadedyrbekjemper i Norge for å få hjelp raskt og effektivt.

Mus

skogsmus bekjempelse Det er hovedsaklig tre ulike typer mus som plager eiendomseiere i Norge: Liten og stor skogmus, og husmus. De kan gjøre stor skade med å gnage i stykker skjulte installasjoner som f.eks vannrør (PEX) og samtidig spise mat og annet som du ikke vil de skal gnage på.

Jo tidligere man kommer i gang med bekjempelse av mus, jo raskere og billigere blir det.

Rotter

Rotter er fryktet de fleste steder, også er kjent problem i Norge. De tar seg inn gjennom små åpninger på ca 2 cm og kan komme seg frem de fleste plasser. Under gode forhold kan rottene formere seg enormt raskt og problemet kan raskt bli større.

Det anbefales at du slår raskt ned på rotteproblemer. Eneste anbefalte løsning er å få hjelp av profesjonelle som gjør nødvendige tiltak raskt og effektivt.

Svart jordmaur/ sukkermaur

maur bekjempelse Dette er et vanlig skadedyr som gjerne dukker opp i hus og eiendommer på våren, og dersom de finner noe å spise i huset så er en invasjon nært forestående. De kan også dukke opp om vinteren dersom tuen ligger et sted der den holdes varm. F.eks i nærheten av varme vannrør eller varmekabler.

På sensommeren kan man gjerne se at de svermer, og det er da maur med vinger som har til hensikt å fly bort for å etablere kolonier andre steder.

Maur bekjempes i dag hovedsaklig med gift. Mange har erfaring med at gift man kjøper på butikken ikke fungerer godt nok, og dermed ønsker man bedre skadedyrkontroll. Dette utføres av profesjonelle skadedyrbekjempere som er utdannet i skadedyrkontroll og vet hvilke tiltak som bør gjøres.

Få hjelp med å bli kvitt skadedyr i Norge

Få gratis befaring for ditt skadedyrproblem og konkrete forslag til tiltak som gir deg den skadedyrkontroll du trenger.

Ta kontakt med oss vis chatten nede til høyre, så hjelper vi deg med å forstå hva du kan gjøre selv og hva du bør sette bort til profesjonelle skadedyrbekjempere.