Husmus

Husmus

Bli kvitt husmus

Det er ikke altid lett å bli kvitt mus når de først har flyttet inn en plass hvor de tydeligvis trives. Får du ikke kastet dem ut selv, kan vi hjelpe. Vi har lang erfaring med bekjempelse av mus i boliger.

Husmus utseende

 • Pelsfargen varierer fra brun til grå eller svart
 • Kroppslengde 6-10 cm, hale 7-10 cm, 12-28 gram
 • Små øyne og ører, spiss snute
 • Ekskrementer: 3-6 mm, spisse ender, oftest svarte

Biologi og adferd

Husmus finnes over hele landet. Mus som lever ute har 3-4 kull om sommeren. Ulikt skogmusa kan den også leve innendørs hele året. Mus som lever innendørs yngler hele året. Husmus er nysgjerrige og er altetende, men foretrekker korn og hamstrer ivrig. Er mattilgangen god, beveger musa seg bare få meter fra bolet. Musa spiser fra mange ulike matforråd hver natt og de kan klare seg uten tilgang på vann. Der matmangelen blir stor kan husmus gå lengre avstander for å finne mat. 

Husmus er mest aktive i skumringen og om natten. Den kan svømme, og er en dyktig klatrer. Alle gnagere gnager for å undersøke og utforske ting, og ikke for å slite ned tennene. De gnager ofte for å komme til mat. Dette kan de gjøre ved å gnage seg gjennom emballasje eller for å prøve å komme seg gjennom en vegg.

Husmus som skadedyr

Husmus er sammen med brunrotteet av de viktigste skadedyrene vi har. De ødelegger for store verider og har i tillegg til økonomiske skaden et potensial til å spre sykdom. Det er svært vanlig at mennesker er redde for mus, og selv om denne frykten som oftest er ubegrunnet, så skal man ikke overse betydningen av den psykiske påkjenninge av å oppleve mus som skadedyr.

Husmus gnager på alt, og kan ødelegge strømledninger, isolasjonsmateriale, treverk, betong, vannrør, klær, mat, fôr osv. Den forurenser med urin og ekskrementer. Lukt etter døde dyr, urin og ekskrementer forekommer. Avføringen kan inneholde diaréfremkallende smittestoffer, og musa kan spre smitte fra urene til rene områder.

Forebygging og bekjempelse

 • Steng alle sprekker og hull større enn 6mm
 • Bruk metallnetting, metallplater e.l. som dyrene ikke kan gnage gjennom.
 • Fjern tilgang på mat og vann
 • Fjern søppel, busker og kratt rundt boligen
 • Feller plasseres langs vegger, under paller og maskiner der dyrene går.
 • Åtestasjoner med forgiftet åte kan brukes om det er mange dyr over et stort område. Vær obs på luktproblem fra døde individer
 • Lydskremmere har ingen effekt.

Ekskrementer fjernes  med  såpevann  og  klut  (ikke  kost/støvsuger). Bruk hansker og eventuelt munnbind.

Kilde: Fhi.no

Trenger du råd, eller hjelp til problemer med mus i din bolig? Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Husmus
Scroll to Top