Rotter: Hvordan bli kvitt brunrotte (mest vanlige rotten)

Brunrotten, eller Rattus Norvegicus, er en av de vanligste og mest utbredte gnagereartene i verden. Det er et stort skadedyr i mange by- og forstadsområder, og har vært et alvorlig problem for mennesker i alle tider. Denne arten har tilpasset seg nesten alle menneskelige forhold, noe som gjør den til en formidabel fiende for skadedyrbekjempelse. Til tross for sitt rykte, har imidlertid den brune rotta mange interessante egenskaper og egenskaper som gjør den til en fascinerende skapning å lære om.

Denne rotten er vanskelig å bekjempe fordi:

  • Den er veldig smart
  • Den er veldig skeptisk
  • Den er nattaktiv (så man ser den sjeldent)
  • Den er veldig rask og atletisk

Men det er absolutt mulig å bekjempe den hvis du vet hvordan, eller får god hjelp av folk som kan det.

Her vil vi belyse brunrotten, dens oppførsel, habitat, livssyklus – og bekjempelse. Vi vil også diskutere hvordan du identifiserer og kontrollerer en brunrotteangrep, og hvordan du holder dem borte fra hjemmet ditt. Med denne kunnskapen kan du sørge for at ditt hjem og eiendom forblir fri for disse skadedyrene.

rotte på kjøkkenet

Vanlige navn på brunrotten

Brunrotten, også referert til som Norgesrotten, er en rotteart som er hjemmehørende i Eurasia og introdusert til nær sagt hele verden. Den er vitenskapelig kjent som Rattus Norvegicus, og er den vanligste rottetypen som finnes over hele verden. Andre vanlige navn på brunrotte inkluderer vanlig rotte, bryggerotte, kloakkrotte, gaterotte og Hannover-rotte. I noen regioner blir brunrotten også referert til som husrotte, låverotte eller vannrotte. Siden arten finnes i mange områder, er den kjent under mange forskjellige dagligdagse navn.

Problemet med rotter

Brunrotte er en plage for mange mennesker. Ikke bare overfører de ulike sykdommer, men de kan også forårsake betydelig skade på bygninger, møbler og mat. Brunrotter kan presse seg gjennom små hull og reise inn i hjem, restauranter og andre bygninger på jakt etter mat og ly. De er også kjent for sin aggressive oppførsel og vil bite hvis de tvinges inn i et hjørne. Det er en grunn til at mange ser brunrotter som uønskede og ønsker å bli kvitt dem.

Rotte i boliger

Her er en liste over de vanligste skadene en rotte kan gjøre på et hjem: gnage på ledninger og andre husholdningsartikler, tygge gjennom vegger, isolasjon og andre byggematerialer, spre sykdom gjennom avføring og urin, forurense mat og lagringsområder, ødelegge møbler og andre eiendeler, og til og med skape brannfare ved å tygge gjennom elektrisk isolasjon. Rotter kan også skape en ubehagelig lukt i hjemmet og kan til og med bli en fare for mennesker, spesielt små barn, ved å bite dem eller klø dem med klørne.

Rotte på en gård

Rotter er en av de mest ødeleggende skadedyrene på gårder, og forårsaker et bredt spekter av problemer som kan påvirke avlingene og den generelle helsen til husdyrene negativt. Vanlige skader forårsaket av rotter inkluderer å tygge på elektriske ledninger og isolasjon, skade lagret mat og korn, skade bygninger og strukturer, og til og med konsumere eller forurense mat beregnet på husdyr. Rotter graver også huler, noe som kan skade avlingene og gjøre det vanskelig å høste disse avlingene. I tillegg sprer de sykdom ved å forurense mat- og vannkilder med avføring og urin.

rotte i hønsehuset

Rotter i matvareindustrien

Rotter kan forårsake stor skade for matprodusenter, og konsekvensene av et ukontrollert rotteangrep kan være ødeleggende. De kan forurense matvarer med avføring, urin og hår, og kan spre sykdommer som salmonella, leptospirose og hantavirus. Rotter kan også tygge gjennom emballasje, ødelegge etiketter og forurense maten med spytt. De kan tygge gjennom elektriske ledninger, noe som kan skape brannfare, og kan også forårsake strukturelle skader på bygninger. I tillegg kan rotter tygge gjennom matbeholdere, noe som kan føre til at maten blir ødelagt eller forurenset. Ikke bare kan rotter forårsake betydelig skade på matprodusenter, men de kan være til sjenanse for kunder, ansatte og andre. De kan også skade omdømmet mye.

Har du problemer med en eller flere rotter?

Når du sliter med brunrotte bør du kontakte oss. Vi har erfaringen og kunnskapen til å gi deg effektive løsninger og råd. Vi kan hjelpe deg med å oppdage og identifisere rotter i huset ditt. Vi kan også gi deg de riktige produktene og behandlingene for å bekjempe dem. Da blir du kvitt brunrottene, og du kan få hjelp til å holde dem unna for fremtiden.

Det er viktig å iverksette umiddelbare forebyggende tiltak for å redusere risikoen for skade fra brune rotter, som å forsegle tilgangspunkter, eliminere matkilder og bruke feller eller rodenticider.

rotte i bolig

Hva er brunrotte

Brunrotte er en svært vellykket, invasiv art som har spredt seg over hele verden. Den har et bredt spekter av habitater, og vil livnære seg på en rekke matkilder, inkludert planter, frukt og kjøtt. Biologien er tilpasset for å overleve i urbane miljøer, med den lange halen som hjelper den med å navigere i trange rom. Det er en svært sosial art som lever i store kolonier med opptil 150 individer. Brunrotter har en livssyklus på ett til to år, hvor de formerer seg raskt, med hunner som produserer kull på opptil 12 unger. Ungene blir kjønnsmodne ved rundt åtte til tolv ukers alder, og kan avle like etter. Brunrotter anses som et alvorlig skadedyr og kan spre sykdom.

Kjennetegn

Brunrotten er en middels stor gnager, preget av en kraftig kropp og en hale som er kortere enn kroppen. Brunrotten varierer vanligvis i størrelse fra 18-25 cm i lengde, og har en gråbrun pels. Den har en spiss snute og små, avrundede ører, og øynene er små og perleaktige. Den brune rotta er en alteter, og dietten består vanligvis av frø, nøtter, frukt, grønnsaker og insekter. Den er også en utmerket svømmer og klatrer, og kan ofte finnes i kloakk og andre mørke steder. Brunrotten er produktiv og kan få opptil syv kull per år, hvor hvert kull består av opptil 12 unger.

Adferd

De kan bli funnet i både landlige og urbane områder. Brunrotter er opportunistiske og foretrekker generelt et fettrikt kosthold. De liker en rekke matvarer, inkludert frø, nøtter, frukt, grønnsaker, frokostblandinger og kjøtt. De leter også etter mat og er ganske flinke til å finne den. Brunrotter vil i hus gjemme seg mange steder, blant annet i vegger, i møbler, på loft, i kjellere og i hauger med rusk og tre. De er godt tilpasset til å leve i nærheten av mennesker og kan lett finne mat og husly i og rundt hjemmene våre.

Rotter har en tendens til å leve i grupper og vil generelt danne en hierarkisk struktur i deres koloni.

Rottene er svært skeptiske til nye ting i sine omstendigheter, og det er derfor mange sliter med å fange dem i feller. Dette er smarte dyr som mange ganger har blitt observert når de bruker en pinne eller noe annet for å løse ut en klappfelle, slik at den kan spise lokkematen etterpå.

Rottene lærer også raskt, så hvis man en rotte har blitt litt fanget i en felle, men kommer seg løs, så er den nesten umulig å fange igjen etterpå.

Formering

Brunrotten blir kjønnsmoden mellom 1 og 3 måneder gammel, og en hunn kan produsere rundt fem kull per år, med opptil 12 unger per kull. Drektighetsperioden for en brun rotte er typisk tre uker, og ungene kan avvennes og være uavhengige på tre til fire uker. Hunnrotter kan bli drektige igjen innen 24 timer etter fødsel. For å sikre suksess i avl, bør miljøet være godt ventilert og temperaturer mellom 20-25 grader Celsius. Dermed trives de ofte godt året rundt inne i vegger der de får varme fra innisden av huset.

Siden de er så produktive oppdrettere, kan de raskt bli et problem i urbane områder, og det er viktig å iverksette tiltak for å redusere eller fjerne dem. Ute kan man ikke fjerne dem helt, men kan kontrollere mengden rotter. Ofte brukes rottegift til dette. 

Utbredelse

I Norge er de vanlig å finne i urbane miljøer, som lever i kloakk og andre mørke, fuktige områder. De kan også finnes rundt menneskers boliger, som gårder og hjem, hvor det er en klar kilde til mat og husly. Brunrotter lever også i åkre, skoger og andre naturlige habitater, selv om bestandene deres generelt er mye lavere i disse områdene. Utenfor Norge har brunrotter blitt funnet i nesten alle verdenshjørner og regnes for å være et av de mest vellykkede og utbredte dyrene på planeten. De har tilpasset seg mange forskjellige klimaer, fra arktiske temperaturer til tropisk varme, og har vist seg å være svært vellykkede i urbane områder.

Hvordan kan man bekjempe brunrotte selv

Rotter er et alvorlig problem, men privatpersoner kan ta grep for å bekjempe rotter selv. Først må du inspisere eiendommen og identifisere inngangspunktene og hekkeplasseringene til rottene. Deretter forsegle eller blokkere alle potensielle inngangspunkter. Deretter bør du vurdere å fange og/ eller forgifte rottene. Feller kan kjøpes fra jernvareforretninger eller nettbutikker. Gift har du ikke lov til å sette ut selv.

Til slutt bør god praksis implementeres for å redusere matkilder for rottene. Dette inkluderer å ikke legge ut mat, men rydde opp søppel og holde hager og hager fri for rusk. Med disse trinnene kan en privatperson bekjempe brune rotter på egenhånd.

Når du vil bekjempe brunrotte selv så bør du sjekke ut Skadedyrproffen.no. Denne nettbutikken gir deg gode løsninger for å hjelpe deg med å bekjempe brunrotter. Du kan også finne råd om den beste måten å sperre opp eventuelle inngangspunkter til huset ditt for å hindre dem i å komme seg inn. Dette kalles musebørste, gnagernetting, stålull mot gnagere med mer. Da får du hjelp både med fremgangsmåten og riktige produkter for å bli kvitt brunrotte til en rimelig penge.

Hvordan et skadedyrfirma bekjemper rotter

Et skadedyrbekjempelsefirma kan effektivt bekjempe rotter ved å bruke ekskludering (stenge inngangsveier), bruke rottegift (utendørst stort sett) og bruke effektive automatiserte feller samt klappfeller. Det kreves mye kunnskap og erfaring for å bekjempe rotter på best mulig måte, nettopp fordi dette er smarte og veldig skeptiske dyr.

I tillegg kan selskapet sørge for løpende vedlikehold og overvåking av bolig og eiendom for å sikre at brunråte ikke blir et problem.

Hva er effektive metoder for å kontrollere brunrottepopulasjoner?

Når du står overfor et angrep av brune rotter, er det flere ting du bør ta hensyn til før du prøver å bli kvitt dem. Først bør du identifisere inngangspunktene for rottene, og sørge for at disse punktene er ordentlig forseglet for å forhindre ytterligere angrep. Deretter bør du vurdere de beste metodene for å fange eller forgifte rottene. Det er viktig å undersøke hvilke metoder som er mest humane og effektive i akkurat din situasjon. I tillegg bør du sørge for at alle matkilder er fjernet og at alt søppel oppbevares i beholdere som er utilgjengelige for rottene. Til slutt er det viktig å gjøre forebyggende tiltak.

Kort oppsummert

Rotter er et alvorlig skadedyr som kan forårsake omfattende skader på bygninger, samt elektriske branner, vannskader og spredning av sykdommer og parasitter. De er beryktet for å ødelegge avlinger, og etterlate bønder med betydelige tap. I tillegg til å forårsake strukturell skade, kan rotter også forurense mat- og vannkilder, noe som fører til en rekke helsekomplikasjoner. Riktig forebygging og kontroll av rotteangrep er avgjørende for å beskytte både eiendom og folkehelse. Dette inkluderer å holde matkilder lagret på riktig måte og borte fra potensielle inngangspunkter, forsegle eventuelle potensielle inngangspunkter til bygningen og regelmessig inspeksjon av lokalene. Med riktige forebyggings- og kontrollmetoder kan den negative påvirkningen av rotter minimeres.

Avslutningsvis er brunrotten en utrolig tilpasningsdyktig og vellykket art, og dens bemerkelsesverdige suksess har gjort den til en utbredt og alltid tilstedeværende del av menneskelivet. Dens tilstedeværelse er dokumentert i byer, tettsteder og i naturen over hele verden.

rotte skader

Ønsker du hjelp med skadedyrbehandling? 

Her kan du få ufopliktende tilbud fra ditt lokale skadedyrfirma. Send inn skjemaet under så vil du bli oppringt eller få svar på epost.

Få hjelp blant annet med

Rotter: Hvordan bli kvitt brunrotte (mest vanlige rotten)

3 + 9 =

Andre vanlige skadedyr i Norge

Skjeggkre

Trenger du  hjelp med å fjerne skjeggkre? Ta kontakt idag! Skjeggkre har økt de siste årene i Norge, noe man ser i de offisielle tallene for skadedyrkontroll. De gjør ingen skade for boligen, men mange opplever det veldig utrygt å ha dem i hus og er bekymret for...

Tysk kakerlakk

Det mest vanlige kakerlakken i Norge. Den Tyske Kakerlakken er den kakerlakken vi oftest møter som skadedyr i norske hjem. Den trives best på kjøkken i nærhet av matkilder og kan utvikle seg til store mengder i løpet av noen få måneder. Oppdager man denne i sine...

Humler

Utseende Runde og lodne (tett behåret)Hovedsakelig sorte, men som oftest også med hvite, gule eller røde bånd på bryst og bakkroppSlikkende munndeler Biologi og adferd Humler finnes over hele landet. I Norge er det funnet 26 arter av såkalt sosiale humler. De aller...