Kakerlakker

Mange frykter kakerlakker, men en dyktig skadedyrbekjemper vil ganske raskt kunne slå ned en kakerlakkinfestasjon.

Ikke bruk Permetrin eller tilsvarende insektsmidler mot kakerlakker. De tåler veldig mye gift, og hvis en kakerlakk har vært utsatt for en gift så vil avkommet oftest bli mye mer resistente / motstandsdyktige mot den giften.

Profesjonelle skadedyrteknikere har lov til å bruke rett type gift i åte. Da vil kakerlakken spise åtet, og den vil dø. Andre kakerlakker vil da igjen spise den døde kakerlakken, og da vil de også dø.

Ta kontakt hvis du mistenker eller er sikker på at du har fått en kakerlakk i huset. 

Tysk kakerlakk

Tysk kakerlakk

Det mest vanlige kakerlakken i Norge. Den Tyske Kakerlakken er den kakerlakken vi oftest møter som skadedyr i norske hjem. Den trives best på kjøkken i nærhet av matkilder og kan utvikle seg til store mengder i løpet av noen få måneder. Oppdager man denne i sine...

Banankakerlakker

Banankakerlakker er en fellesbetegnelse på en del arter med vakre grønne vinger, som vi finner i tropiske og subtropiske områder av Amerika. De dukker av og til opp i Norge, spesielt ved banantransport. Dette gjelder særlig den kubanske banankakerlakken ...

Argentinsk trekakerlakk

Argentinsk trekakerlakk

Argentinsk trekakaerlakk er ca. 4 cm lang og mørkebrun. Hannen har vinger som dekker bakkroppen, mens hunnen bare har korte vingestubber. Eggkapselen klekkes inne i hunnen, slik at hun ”føder levende unger. Kakerlakken lever opprinnelig i Mellom- og Sør-Amerika, men...

Veksthuskakerlakk

Kakerlakken ca 2 cm lang, vinger brune til olivengrønne og halsskjold mørkebrunt til svart. Eggkapselen bæres inni hunnen og nymfene klekkes herfra etter ca. to måneder. Kakerlakken kan forekomme i veksthus og i innendørs miljøer med planter, kan skade plantene og...

Røykbrun kakerlakk

Den er nært beslektet med amerikansk kakerlakk, men skilles greit på utseendet. Den er 3,2-3,7 cm lang og mørk mahognibrun uten lysere tegninger. De voksne er gode flygere som tiltrekkes av lys om natten. Livssyklusen ligner amerikansk kakerlakk. Forekommer...

Brun kakerlakk

Ligner meget på amerikansk kakerlakk og kan bl.a. skilles fra denne ved at de to haletrådene (cerci) hos brun kakerlakk er kortere. Forekommer svært sjelden i Norge. Den bruker ca. 9 måneder på utviklingen fra egg til voksen ved 25 °C. Klekketiden på eggkapselen er...

Brunbeltet kakerlakk

Brunbeltet kakerlakk

Utseende Flattrykt, 1,0-1,4 cm langTo lysebrune bånd på tvers av kroppenHunnens vinger dekker ikke bakkroppen helt og hun er litt bredere enn hannen Kan forveksles med markkakerlakk og tysk kakerlakk. Biologi og atferd Brunbeltet kakerlakk kan kun...

Markkakerlakk

Markkakerlakk

Utseende FlattryktMørke flekker på vingeneMørkt område på halsskjoldet0,8-1,3 cm lang Kan forveksles med tysk kakerlakk eller brunbeltet kakerlakk. Biologi og atferd Markkakerlakk er den eneste frittlevende kakerlakkarten i Norge. Den er vanlig over...

Australsk kakerlakk

Australsk kakerlakk

Utseende FlattryktEnsfarget rød-/svartbrunLysegule fremre vingekanter og ring på halsskjoldetStor, 3,0-3,5 cm lang Australsk kakerlakk kan forveksles med amerikansk kakerlakk som mangler lysegule vin- gekanter og gul ring på halsskjoldet. Biologi og adferd...

Amerikansk kakerlakk

Amerikansk kakerlakk

Utseende Flattrykt, lange antenner og beinRød-/svartbrunLys ring på halsskjoldetStor, 3,5-4,5 cm lang Kan forveksles med australsk kakerlakk som har lysegule vingekanter og gul ring på halsskjoldet. Biologi og adferd Amerikansk kakerlakk ser vi sjeldent i Norge og kan...

Orientalsk kakerlakk

Orientalsk kakerlakk

Utseende Flattrykt, lange antenner og beinMørk, rødbrun til svart, blankVinger kortere enn kroppen hos hanner, korte vingestubber hos hunnerMiddels stor, 2,2-3,0 cm lang Biologi og adferd Orientalsk kakerlakk er altetende og aktiv om natten. Den foretrekker mørke,...

Mer info om kakerlakker

Kakerlakker er en parafyletisk gruppe insekter som tilhører Blattodea, og inneholder alle medlemmer av gruppen unntatt termitter. Rundt 30 kakerlakkarter av 4600 er assosiert med menneskelige boliger. Noen arter er kjent som skadedyr.

Kakerlakkene er en eldgammel gruppe, med forfedre som stammer fra karbonperioden, for rundt 300–350 millioner år siden. De tidlige forfedrene manglet imidlertid de indre eggleggerne til moderne kakerlakker. Kakerlakker er noe generaliserte insekter som mangler spesielle tilpasninger (som de sugende munndelene til bladlus og andre ekte insekter); de har tyggende munndeler og er sannsynligvis blant de mest primitive av levende Neopteran-insekter. De er vanlige og hardføre insekter som er i stand til å tolerere et bredt spekter av klima, fra arktisk kulde til tropisk varme. Tropiske kakerlakker er ofte mye større enn tempererte arter. I motsetning til det mange tror, ​​var ikke utdødde kakerlakkslektninger (Blattoptera) og ‘roachoids’ som Carboniferous Archimylacris og Apthoroblattina like store som de største moderne artene.

Moderne kakerlakker anses ikke for å være en monofyletisk gruppe, ettersom det har blitt funnet basert på genetikk at termitter er dypt nestet i gruppen, med noen grupper av kakerlakker som er nærmere beslektet med termitter enn de er til andre kakerlakker.

Noen arter, som den selskapelige tyske kakerlakken, har en forseggjort sosial struktur som involverer felles ly, sosial avhengighet, informasjonsoverføring og slektsgjenkjenning. Kakerlakker har dukket opp i menneskelig kultur siden den klassiske antikken. De er populært avbildet som skitne skadedyr, selv om flertallet av artene er harmløse og lever i et bredt spekter av habitater rundt om i verden.

Kilde: Wikipedia

Skadedyr

Kakerlakker som skadedyr

Blattodea inkluderer rundt tretti arter av kakerlakker assosiert med mennesker; disse artene er atypiske for de tusenvis av arter i rekkefølgen. De lever av mat til mennesker og kjæledyr og kan etterlate en støtende illeluktende lukt. De kan også være smittebærere ved passivt transportere patogene mikrober på kroppsoverflatene, spesielt i miljøer som sykehus.

Kakerlakker er knyttet til allergiske reaksjoner hos mennesker. Et av proteinene som utløser allergiske reaksjoner er tropomyosin, som kan forårsake kryssreaktiv allergi mot støvmidd og reker. Disse allergenene er også knyttet til astma.

Noen arter av kakerlakker kan leve i opptil en måned uten mat, så bare fordi ingen kakerlakker er synlige i et hjem betyr ikke det at de ikke er der. Omtrent 20–48 % av hjemmene uten synlige tegn på kakerlakker har påvisbare kakerlakkallergener i støv.

Skadedyrkontroll av kakerlakker

Mange midler har blitt prøvd i jakten på kontroll av de viktigste skadedyrartene av kakerlakker, som er spenstige og raske avl.

Husholdningskjemikalier som natriumbikarbonat (natron) har blitt foreslått, uten bevis for deres effektivitet. Hageurter inkludert laurbær, kattemynte, mynte, agurk og hvitløk har blitt foreslått som frastøtende midler.

Effektivt forgiftet åte for kakerlakker

Forgiftet agn som inneholder hydrametylnon eller fipronil, og borsyrepulver er effektivt på voksne.

Agn med eggdrepere er også ganske effektive for å redusere kakerlakkbestanden. Alternativt er insektmidler som inneholder deltametrin eller pyretrin svært effektive.

Kakerlakkfelle

Kakerlakker kan fanges i en dyp, glattvegget krukke med åte med mat inni, plassert slik at kakerlakker kan nå åpningen, for eksempel med en rampe av kartong eller kvister på utsiden. En tomme eller så med vann eller gammelt øl (i seg selv et kakerlakkattraksjonsmiddel) i glasset kan brukes til å drukne eventuelle insekter som fanges på denne måten. Metoden fungerer bra med den amerikanske kakerlakken, men mindre med den tyske kakerlakken.

En studie utført av forskere ved Purdue University konkluderte med at de vanligste kakerlakkene i USA, Australia og Europa var i stand til å utvikle en “kryssresistens” mot flere typer plantevernmidler. Dette var i strid med tidligere forståelse av at dyrene kan utvikle resistens mot ett plantevernmiddel om gangen. Forskerne antydet at kakerlakker ikke lenger vil være lett å kontrollere ved hjelp av et mangfoldig spekter av kjemiske plantevernmidler, og at en blanding av andre midler, som feller og bedre sanitærforhold, må brukes.

Derfor bør du ikke eksperimentere med å bruke vanlig insektsmiddel mot kakerlakker.