Rotter Raufoss

Hvis du har sett rotter eller tegn på rotter i Raufoss så bør du absolutt ta action med én gang. Rotter er nemlig raske til å tilpasse seg, raske på å finne mat og dessverre raske til å formere seg.

Rotter er plagsomme

Rotter er veldig plagsomme og gjør livet surt for en.

👉 For boligeiere og byggeiere

Rotter er utfordrende å bli av med, og de kan hurtig gjøre mye ødeleggelse på boliger og andre eiendeler. Derfor anbefales det at du så hurtig som mulig tar action og gjennomfører skadedyr-tiltak som gjør at du får orden på ting raskt.

Ta kontakt med oss umiddelbart for å få en uforpliktende samtale for å løse problemet for deg. Du får en god avtale og vi løser rotteproblemet sikkert for deg.

👉 For restauranter, spisesteder og produsenter

Rotter ser aktivt etter mat, og rottene er veldig dyktige til å finne vei til maten. Hvis du har sett spor av rotter så må du absolutt starte med skadedyrkontroll med én gang. Men du skal og bør også få tiltak mot skadedyr på plass slik at du hindrer at rotter kan smitte matvarene du oppbevarer.

Når du leter etter en en profesjonell partner som hjelper deg: Vi jobber diskret, og vi har hjulpet mange til en bedre jobbhverdag. Kontakt oss.

👉 For andre næringsdrivende

Rotter er et kjent problem i alle slags bygg, og vi kan hjelpe deg uansett type bygg du har. Vi kan også hjelpe med all type skadedyrkontroll og oppfølging av skadedyrkontroll.

Ta kontakt med oss for å høre mer hvordan du kan få hjelp med å bli kvitt rotter.

Kontakt oss nå for hjelp med rotter i Raufoss og omliggende

Kontakt skadedyrtekniker i Raufoss:

8 + 5 =

Rotteproblem i Raufoss

Er du bekymret for, eller er du sikker på, at du har et rotteproblem i Raufoss? Ta kontakt med skadedyrkontrollen i Raufoss nå. Rotter kan raskt bli mange fordi de formerer seg ofte raskt og da har du en stort problem. Rotter kan påføre bygg og eiendeler store skader.

Hvorfor er rotter et problem i Raufoss?

Rotter og mus holder seg helst der hvor mennesker bor. Disse gnagere har en bemerkelsesverdig evne til å finne måter å overleve på. Det er noen store utfordringer med slike dyr: De forurenser matlager og inneområder når rottene leter etter mat. De skader også bygg og eiendommer ved å konstant gnage og grave.

Rotter er flinke til å komme seg frem. Hull på omtrent 2 cm for å komme seg igjennom, og de kan gnage seg gjennom både treverk, plastikk og betong. Men på grunn av tennenes utforming kan de ikke begynne å gnage på en rett og hard flate. De må starte på en kant eller en bue.

Rotter finnes i hele Norge, og spesielt i vinterhalvåret kommer de inn i hus og bygg for å finne mat. Dette er grunnen til at rotter er et problem også i Raufoss.

Rotter kan også gnage også på andre ting

Det er ikke kun boliger som rottene kan gi stor skade. Det finnes eksempler på at rottene har ruinert biler og gitt dem store skader. Blant annet en bil som fikk skader for {ca ||omtrent }300000 kroner.

Kontakt et skadedyrfirma når du har behov for assistanse med skadedyrkontroll i Raufoss. Bruk et ansvarlig skadedyrfirma som har myeerfaring med å bli kvitt skadedyr.

Informasjon om rotter

Rotter reproduserer raskt og er kjent for smidighet, evne til å skade hjem, fabrikker og spre uønsket sykdom. De vil ofte bo på loftene, kjellere eller ander småsteder i boligene våre. Noen ganger i flere måneder eller til og med år, uten å bli sett og hørt. Disse rottene ødelegger boliger på grunn av deres tunnelbygging; de spiser og ødelegger mat mat: de forurenser matsaler, matbeholdere og kjøkkenutstyr; og de kan spre sykdom. De kan også være aggresive. Gnagere har vært kjent for å starte brann ved å gnage på elektriske ledninger. 

Rotter foretrekker å spise korn eller kornprodukter som frokostblandinger eller brød, men de spiser nesten hvilken som helst type mat og trenger ikke veldig mye vann. De vil hoppe, svømme og klatre for å nå en matkilde. Faktisk er rotter utmerkede svømmere og kan komme inn i strukturer gjennom kloakk, toaletter og ødelagte avløp. I tester har rotter blitt funnet i stand til å trå vann i flere dager og er i stand til å svømme mot en strøm i en halv mil.

Litt om Raufoss

Karakteristikk sider om norsk brunrotte

 • Vekt: fra 200-500 gram
 • Lengde (kropp): 18-25 cm
 • Lengde (bare hale): 15-21 cm (den er kortere enn kroppen. Mørk overside og lys underside)
 • Snute: Butt
 • Ører: Små, dekket med hår
 • Øyne: Små
 • Pels: Finnes i alle farger, stivere enn svartrotta
 • Ekskrementer: 1,2-2,5 cm lange, butt i den ene enden, vanligvis skinnende svart, myk i opptil en dag
 • Mat: Altetende, korn, 28 g/dag
 • Vann: 15-30 ml/dag
 • Atferd: Sky, neofob, nattaktiv
 • Svømming: Meget god til å svømme
 • Hopping: 90 cm vertikalt
 • Klatring: Kan klatre godt
 • Bol: I bakken, inne i vegger/gulv
 • Livslengde: Omtrent 1 år, men lenger under optimale forhold
 • Kjønnsmoden: 2-3 mnd
 • Antall unger pr. kull: 8-20
 • Antall kull pr. år: 4-7 32 til 140 rotteunger per år
 • Åpninger som bør tettes: >12 mm

Norsk brunrotte (Rattus norvegicus) er en art av rotter som er stor. Fullvoksen har den en kroppslengde på noe over 20 cm. Og halen er noe under 20 cm. Brunrotten har mørkebrun rygg, lysere på sidene og gråhvit på magen. Den får vanligvis seks til åtte unger pr. kull men kan få opptil 20. Det betyr fra 32 til 140 rotte unger per år, per rottepar!

Rottenes historie

Brunrotten beveget seg i Europa i middelalderen, og tok plassen til svartrotten. Svartrottene flyttet seg til asiatiske land. Brunrotta har god evne til å tilpasse seg til nye miljøer, og har blitt sett i alt fra rene ørkener til arktisk klima. Rotten er spredd over hele verden, oftest i nært mennesker og deres boliger, og nyter godt av det vi ikke spiser selv. Brunrotten lever overalt der det er mennesker. Brunrotter gjør stor materiell ødeleggelse, og har potensial til å spre smitte. Ofte er den smittebærer og sprer både bakterier og trikiner. Brunrotten lever mange ganger i kloakksystem og kjellere, og kommer av og til inn i boliger via avløp. Den beste måten å unngå brunrotter er å fjerne tilgang på mat, og sikre huset slik at rottene ikke kan komme inn. Dyr som kommer inn i hus kan ofte bekjempes med klappfeller.

Normalt veier brunrotta 200-500 g., og kroppen er om lag 18-25 cm. Halen er omtrent 15-21 cm lang, hårløs, skjellbelagt, og kortere enn kroppen. Halen er lys under og mørk på oversiden. Ørene er små og behåret helt ut til spissen. Pelsen kan variere fra grå til brun og svart.

Et karakteristisk kjennetegn hos alle brunrotter er tennene. Fortennene er store, krumme, harde. I tillegg vokser fortennene kontinuerlig. Fortennene er skarpe, og slipes kontinuerlig mot hverandre når dyret gnager.

Brunrotter kan til forveksling være lik andre gnagere som husmus og vånd. Men vånden går aldri inn i huset, men graver ganger i jorda så den ødelegger plener og planter. Vånden kan se ut som en klumpete rotte. Man skiller husmus og skogmus fra rottene på størrelsen, selv om det kan være vanskelig å skille en ung rotte fra en voksen husmus. En ung rotte er større enn en voksen husmus. Brunrotta kan også forveksles med svartrotta (Rattus rattus) som tidligere var vanlig i Norge. I dag kjenner vi ingen bestander av svartrotte her.

Rotters avføring er ofte svart, men avføringen kan faktisk ha mange andre farger, som kommer an på hva dyrene har spist. Den er stor (størrelsen er selvfølgelig avhengig av dyrets størrelse) og rektangulær, 1,2-2,5 cm lang, ofte butt i den ene enden. Mange ganger skinnende svart, og den kan holde seg myk i opptil en dag. En brunrotte produserer vanligvis 40-50 slike ekskrementer pr. dag. Brunrotta samler ofte sin avføring på utvalgte steder, såkalte «rotte-toaletter». Flaggermuslort er betydelig mindre og inneholder bare insektrester, og den smuldrer lett opp om man tar på den. Ekskrementer fra piggsvin er normalt mye større enn dem fra rotter, og de inneholder bare insektrester, litt plantemateriale og ofte sandkorn.

Man kan også bruke fotspor i støv (eventuelt talkum/mel som er strødd ut) for å bestemme hvilket dyr man har med å gjøre. Brunrotter har fire tær på frembeina, og fem tær på bakbeina. Brunrotter etterlater et 2,0-2,5 cm langt avtrykk av bakfoten, og ofte lager de slepespor av halen mellom fotavtrykkene.

Rotter kan klatre rett opp og hoppe høyt. Å droppe fra en høyde på 50 fot uten at den dør eller blir alvorlig skadet.

Utmerket balanse gjør at rotter kan gå opp mursteinsvegger som gir fotfeste og å gå langs kraftledninger.

Bli kvitt rotter i Raufoss

Hvis du har problemer med rotter i Raufoss{, så ta kontakt nå!Ring nå. Vi hjelper også til med problemer med veggedyr i Raufoss

Litt om Raufoss

Raufoss er en by og administrasjonssenteret i Vestre Toten kommune i Innlandet. Den ligger lengst nord i kommunen, og hadde 7 737 innbyggere per 1. januar 2020. Raufoss har navn fra gården Raufossen (Rødfossen) som man antar ble ryddet allerede før svartedauden. Navnet har trolig sammenheng med det norrøne rauði som betyr myrmalm og passer godt med tanke på de mange myrområdene i området.

Torsdag 20. juni 2019 vedtok kommunestyret i Vestre Toten enstemmig at Raufoss skal få bystatus.

Wikipedia

Skadedyrhjelp

Skadedyrhjelp

Rotter

I alle år har rotter vært plagsomme for mennesker. De kan faktisk også være aggressive og angripe mennesker. De finnes i Raufoss og kommer seg inn de fleste plasser. De trenger ikke mer enn 20 mm hull for å komme seg inn, selv om de ser mye større ut.

Det anbefales at du slår raskt ned på rotteproblemer. Eneste anbefalte løsning er å få hjelp av profesjonelle som gjør nødvendige tiltak raskt og effektivt.

Mus

skogsmus bekjempelse RaufossDet er hovedsaklig tre ulike typer mus som plager eiendomseiere i Norge: Liten og stor skogmus, og husmus. De kan gjøre stor skade med å gnage i stykker skjulte installasjoner som f.eks vannrør (PEX) og samtidig spise mat og annet som du ikke vil de skal gnage på.

Jo tidligere man kommer i gang med bekjempelse av mus, jo raskere og billigere blir det.

Hvordan bli kvitt rotter?

Rotter kommer hovedsaklig inn i huset fordi de ser etter mat. I prinsippet er detr slik at hvis du fjerner maten så kommer de ikke, men da er det jo ikke så greit å bo der. Derfor er det diverse tiltak må gjøres.

Åtegift: Et tiltak er å sette ut åtegift. Da spiser rottene giften, og de dør. Det er viktig at giften kun kan spises av rotter og ikke mennesker eller andre dyr. Derfor er både plasseringen og hvordan den settes frem veldig viktig når man bruker gift.

Rottefeller: Man bruker også feller som plasseres på passende steder. Men rotter er så skeptiske til nye ting, at de kan være vanskelige å få tatt i feller. Vi som driver med skadedyrkontroll på fulltid vet dette, og forbereder fellene i forkant. Plassering av fellene har også svært mye å si.

Tetting av huset: Det aller beste tiltaket er å hindre rotter å finne steder å komme inn i boligen eller bygget. Til det brukes mange ulike metoder. Ulempen med rotter er at de kan gnage seg igjennom det aller meste, så hvis de lukter mat så kan de stort sett komme seg inn hvis de vil.

Tegn på rotter i huset / bygget

Det finnes en del ulike tegn på at man har rotter i huset.

Å se dem: Det sikreste tegnet er å faktisk se dem. Hvis man ser at en rotte løper foran kjøkkenbenken så er man sikker i sin sak. Da er det rotter til stede. Det kan være vanskelig å se forskjell på en rotte og en mus hvis man ikke er vant til å se dem, men en rotte er stor og en mus er liten. Uansett er gnagere uønskede å ha i hus og du bør gjøre noe med det.

Å se resultatene: Hvis du oppdager rottehull, istykkergnagede trebiter, plastrør eller ledninger så kan du også være veldig sikker på at det er en gnager i hus, og du bør fjerne dem.

Å høre dem: Hvis det er rotter i veggene, i taket eller tregulvet så kan man gjerne høre dem. det kan være vanskelig med huset fullt av andre folk, men om kvelden og natten når det er stille så kan man både høre dem vandre, pile av gårde og gnage.  Da må du gjøre noe snarest.

Få hjelp med å bli kvitt skadedyr i Raufoss

Få gratis befaring for ditt skadedyrproblem og konkrete forslag til tiltak som gir deg den skadedyrkontroll du trenger.

Send inn skjemaet over, eller ta kontakt via chat 👍


Skadedyrhjelp

Skadedyrhjelp.no samarbeider med utvalgte og svært dyktige og etiske skadedyrbekjempere i hele Norge. Vi har nettverk som kan hjelpe deg i Raufoss også. Vi forholder oss til skadedyrveilederen.

Personvern

Innsendt informasjon brukes kun til å ta kontakt med deg for å følge opp din skadedyrhenvendelse.
skadedyrtekniker Raufoss