Rotter Gjøvik

Når du legger merke til rotter eller tegn på rotter i Gjøvik så må du ta action nå med en gang. Rotter finner seg fort til rette og er kjappe på å finne matstasjoner og dessverre raske til å etablere seg og bli mange.

Rotter er plagsomme

Rotter er veldig plagsomme og gjør livet surt for en.

👉 For boligeiere

Rotter er en utfordring å bli av med, og de kan dessverre hurtig gjøre stor ødeleggelse på bolig og andre eiendeler. Derfor anbefales det at du så raskt som råd er tar action og gjennomfører passende tiltak mot rotter som gjør at du får orden på ting raskt.

Ta kontakt med oss for å få en uforpliktende samtale for å bli kvitt rottene. Du får en ryddig avtale og du blir kvitt rotteproblemet.

👉 For restauranter, spisesteder og produsenter

Rotter leter etter noe å spise, og rottene er enormt dyktige til å finne vei til maten. Dersom du har sett spor av rotter så bør du helt klart starte med skadedyrkontroll med én gang. Men uansett, du skal og bør også få tiltak på plass slik at du hindrer at rotter kan forpeste maten du har på lager.

Og når du leter etter en en profesjonell partner som hjelper deg: Vi jobber diskret, og vi har hjulpet mange til en bedre jobbhverdag. Ta kontakt med oss.

👉 For andre næringsdrivende

Rotter er et vanlig problem i de fleste bygg, og vi kan hjelpe deg uansett hva slags bygg du styrer. Du kan også få hjelp med all type skadedyrkontroll og vedlikehold.

Kontakt oss for å få vite mer hvordan vi hjelper deg med å bli kvitt både rotter og andre skadedyr.

Kontakt oss for å bli kvitt rotter i Gjøvik og omegn

Problem med rotter i Gjøvik

Tror du, eller er du sikker på, at du har problemer med rotter der du bor i Gjøvik? Ikke vent, men ta kontakt med et skadedyrfirma nå. Rottene kan raskt bli mange fordi de formerer seg og skjer det hos deg har du en utfordring. Rotter kan påføre bygg og eiendeler store skader.

Er rotter et skadedyrproblem i Gjøvik?

Dessverre lever rotter og mus ofte der hvor mennesker bor. Gnagere har en bemerkelsesverdig evne til å tilpasse seg og overleve. Mange ser to store problemer med slike gnagere: De forurenser matlager og inne i bygg når de ser etter mat. De skader også bygg og ting ved å grave og gnage.

Rottene er enormt flinke til å komme til overalt. Rotter trenger kun hull på ca 2 cm for å komme seg igjennom, og de kan spise seg gjennom både treverk, plastikk, metaller og løs betong. Men fordi tennene vender innover i munnen kan de ikke starte med å gnage på en hard rett plate. De må begynne på en kant eller en bue.

Rotter finnes i hele Norge, særlig i vinterhalvåret kommer de seg inn i hus og bygg for å finne mat. Derfor er rotter et problem også i Gjøvik.

Andre ting en rote kan ødelegge

Det er ikke bare bygninger som rottene kan gi stor skade. Det finnes eksempler på at rottene har ruinert biler og gnagd i stykker mye. Blant annet en bil som ble ødelagt for {ca ||omtrent }300000 kroner.

Så ta kontakt når du trenger hjelp med skadedyrkontroll i Gjøvik. Benytt et seriøst skadedyrfirma som har godkunnskap med å bli kvitt skadedyr.

Rotter informasjon

Rotter formerer seg raskt og er mest kjent for evne til å komme frem overalt, skade boliger, fabrikker og spre sykdom. De vil ofte bo på loftene, kjellerne eller krypeområdene i boligene våre. Ofte i mange måneder eller år, uten å bli sett og hørt. Disse rottene ødelegger boliger på grunn av deres tunnelbygging; de spiser og ødelegger mat mat: forurenser kjøkkenbenker; og de sprersykdom. De kan også være aggresive. Rotter kan også starte brann ved å gnage på elektriske ledninger. 

Rotter foretrekker å spise korn eller kornprodukter som frokostblandinger eller brød, men de spiser nesten hvilken som helst type mat og trenger ikke veldig mye vann. De kan hoppe, svømme og klatre for å nå en matkilde. Faktisk er rotter utmerkede svømmere og kan komme inn i strukturer gjennom kloakk, toaletter og ødelagte avløp. I tester har rotter blitt funnet i stand til å trå vann i flere dager og er i stand til å svømme mot en strøm i en halv mil.

Litt om Gjøvik

 • Vekt: 200-500 g
 • Lengde (bare kropp): 18-25 cm
 • Lengde (bare hale): 15-21 cm (kortere enn kroppen, mørk oppå og lys under)
 • Snute: Butt
 • Ører: Små og dekket med hår
 • Øyne: Små
 • Pels: Finnes i alle farger. Pelsen er stivere enn svartrotta
 • Ekskrementer: 1,2-2,5 cm lange, butt i den ene enden, vanligvis skinnende svart, myk i opptil en dag
 • Mat: Altetende, korn, 28 g/dag
 • Vann: 15-30 ml/dag
 • Atferd: Sky, neofob, nattaktiv
 • Svømming: Meget god til å svømme
 • Hopping: 90 cm vertikalt
 • Klatring: Kan klatre godt
 • Bol: I bakken, inne i vegger/gulv
 • Livslengde: Omtrent 1 år, men lenger under optimale forhold
 • Kjønnsmoden: 2-3 mnd
 • Antall unger pr. kull: 8-20
 • Antall kull pr. år: 4-7
 • Åpninger som bør tettes: >12 mm

Brunrotte (Rattus norvegicus) er en stor rotteart. Fullvoksen har den en kroppslengde på noe over 20 cm. Og halen er noe under 20 cm. Brunrotten har mørkebrun rygg, lysere på sidene og gråhvit på magen. Den får vanligvis seks til åtte unger pr. kull, men kan unntaksvis få opp til 20 unger.

Rottenes historie

Brunrotten spredte seg i Europa i middelalderen, og fortrengte svartrotten. Svartrottene flyttet seg til asiatiske områder. Brunrotta har veldig evne til å tilpasse seg til ulike steder, og har blitt sett i alt fra rene ørkenlandskaper til arktisk klima. Den har spredd seg over hele verden, oftest i nært mennesker, og nyter godt av det vi ikke spiser selv. Rotten holder til overalt der det finnes mennesker. Brunrotter kan gjøre stor materiell skade, og har potensial til å spre smitte. Den er ofte smittebærer og sprer både pestbakterier og trikiner. Den lever mange ganger i kloakksystem og under hus, og kommer av og til inn i hus via avløp. Den beste forebyggingen mot brunrotter er å fjerne tilgang på mat, samt sikre bygget slik at ikke rottene kan komme inn.

Brunrotta veier 200-500 g., og kroppen er ca 18-25 cm. Halen er ca 15-21 cm lang, hårløs, skjellbelagt, og kortere enn kroppen. Halen er lys under og mørk over. Ørene er små og behåret helt ut til spissen. Pelsen er en variasjon av grå til brun og sort.

Et kjennetegn hos brunrotter er tennene som er skapt for gnaging. De er store, krumme, meget harde. I tillegg vokser fortennene hele tiden. De er skarpe og slipes kontinuerlig mot hverandre når dyret gnager.

Brunrotter kan forveksles med andre gnagere som husmus og vånd. Vånden går aldri inn i huset, men graver lange ganger i jorda så den ødelegger hagen. Vånden kan se ut som en litt stutt rotte med korte bein og butt snute. Man skiller husmus og skogmus fra rottene på størrelsen, selv om det kan være litt vanskelig å skille en ung rotte fra en voksen husmus. En ung rotte er allikevel alltid større enn en voksen husmus. Brunrotta kan også forveksles med svartrotta (Rattus rattus) som før var vanlig i Norge. I dag kjenner vi ingen bestander av svartrotte i Norge.

Rotters avføring er normalt svart av farge, men avføringen kan også opptre i mange andre farger avhengig av hva dyrene har spist. Den er stor (størrelsen er selvfølgelig avhengig av dyrets størrelse) og rektangulær, 1,2-2,5 cm lang, ofte butt i den ene enden. Vanligvis skinnende sort, og den kan holde seg myk i opptil en dag. En rotte produserer vanligvis 40-50 slike ekskrementer pr. dag. Rotter samler ofte sin avføring på spesielle steder, «rotte-toaletter». Ekskrementer fra andre dyr kan enkelte ganger forveksles med rottelort. Dette gjelder spesielt ekskrementer fra flaggermus og piggsvin. Flaggermuslort er betydelig mindre og inneholder bare insektrester, og den smuldrer lett opp om man tar på den. Ekskrementer fra piggsvin er normalt mye større enn dem fra rotter, og de inneholder bare insektrester, litt plantemateriale og ofte sandkorn.

Man kan også bruke fotspor i støv (eventuelt talkum/mel som er strødd ut) for å bestemme hvilket dyr man har med å gjøre. Brunrotter har fire tær på frembeina, og fem tær på bakbeina. Brunrotter etterlater et 2,0-2,5 cm langt avtrykk av bakfoten, og ofte lager de slepespor av halen mellom fotavtrykkene.

Brunrotter kan klatre rett opp og hoppe opp til 4 meter høyt. De kan falle fra en høyde på 20 meter uten at den dør eller blir alvorlig skadet.

Utmerket balanse gjør at de kan gå opp mursteinsvegger som der de får fotfeste og å gå langs kraftledninger.

Bli kvitt rotter i Gjøvik

Har du utfordring med rotter i Gjøvik{, så ta kontakt nå! Vi hjelper også til med problemer med veggedyr i Gjøvik

Litt om Gjøvik

Skadedyrhjelp

Skadedyrhjelp

Rotter

I alle år har rotter vært plagsomme for mennesker. De kan faktisk også være aggressive og angripe mennesker. De finnes i Gjøvik og kommer seg inn de fleste plasser. De trenger ikke mer enn 20 mm hull for å komme seg inn, selv om de ser mye større ut.

Det anbefales at du slår raskt ned på rotteproblemer. Eneste anbefalte løsning er å få hjelp av profesjonelle som gjør nødvendige tiltak raskt og effektivt.

Mus er en vanlig plage

skogsmus bekjempelse GjøvikI Norge har vi tre typer mus som folk ønsker å bli kvitt. Liten skogmus, stor skogmus og husmus. De trives alle tre tett innpå mennesker og liker helst å finne mat i huset. De kan også påføre hus store skader i rørsystemet, elektriske kabler og mer.

Det er viktig at man kommer raskt i gang med bekjempelse av mus, da de kan formere seg raskt og kan gjøre ganske store skader.

Hvordan bli kvitt rotter?

Rotter kommer hovedsaklig inn i huset fordi de ser etter mat. I prinsippet er detr slik at hvis du fjerner maten så kommer de ikke, men da er det jo ikke så greit å bo der. Derfor er det diverse tiltak må gjøres.

Åtegift: Et tiltak er å sette ut åtegift. Da spiser rottene giften, og de dør. Det er viktig at giften kun kan spises av rotter og ikke mennesker eller andre dyr. Derfor er både plasseringen og hvordan den settes frem veldig viktig når man bruker gift.

Rottefeller: Man bruker også feller som plasseres på passende steder. Men rotter er så skeptiske til nye ting, at de kan være vanskelige å få tatt i feller. Vi som driver med skadedyrkontroll på fulltid vet dette, og forbereder fellene i forkant. Plassering av fellene har også svært mye å si.

Tetting av huset: Det aller beste tiltaket er å hindre rotter å finne steder å komme inn i boligen eller bygget. Til det brukes mange ulike metoder. Ulempen med rotter er at de kan gnage seg igjennom det aller meste, så hvis de lukter mat så kan de stort sett komme seg inn hvis de vil.

Tegn på rotter i huset / bygget

Det finnes en del ulike tegn på at man har rotter i huset.

Å se dem: Det sikreste tegnet er å faktisk se dem. Hvis man ser at en rotte løper foran kjøkkenbenken så er man sikker i sin sak. Da er det rotter til stede. Det kan være vanskelig å se forskjell på en rotte og en mus hvis man ikke er vant til å se dem, men en rotte er stor og en mus er liten. Uansett er gnagere uønskede å ha i hus og du bør gjøre noe med det.

Å se resultatene: Hvis du oppdager rottehull, istykkergnagede trebiter, plastrør eller ledninger så kan du også være veldig sikker på at det er en gnager i hus, og du bør fjerne dem.

Å høre dem: Hvis det er rotter i veggene, i taket eller tregulvet så kan man gjerne høre dem. det kan være vanskelig med huset fullt av andre folk, men om kvelden og natten når det er stille så kan man både høre dem vandre, pile av gårde og gnage.  Da må du gjøre noe snarest.

Nå kan du få hjelp med skadedyr i Gjøvik

Du kan få gratis befaring så lege du bor i grei avstand til en skadedyrbekjempers adresse.

Send inn skjemaet over, eller ta kontakt via chat 👍

Skadedyrhjelp

Skadedyrhjelp.no samarbeider med utvalgte og svært dyktige og etiske skadedyrbekjempere i hele Norge. Vi har nettverk som kan hjelpe deg i Gjøvik også. Vi forholder oss til skadedyrveilederen.

Personvern

Innsendt informasjon brukes kun til å ta kontakt med deg for å følge opp din skadedyrhenvendelse.
skadedyrtekniker Gjøvik