Rotter Gjøvik

Hvis du har oppdaget rotter eller mus i Gjøvik så må du ta action så snart som mulig. Rotter raske på å finne matstasjoner og dessverre raske til å etablere seg og bli mange.

Rotter er plagsomme

Rotter er veldig plagsomme og gjør livet surt for en.

👉 For boligeiere

Rotter er er krevende å bli kvitt, og de kan hurtig gjøre stor skade på boliger og andre eiendeler. Av den grunnen anbefales det at du så raskt som råd er tar i gang med tiltak og gjennomfører passende tiltak mot rotter som gjør at du får orden på ting raskt.

Ta kontakt med oss i dag for å få en uforpliktende samtale og pristilbud for å løse problemet for deg. Du får en god avtale og du blir kvitt rotteproblemet.

👉 For spisesteder og matservering

Rotter leter etter noe å spise, og de er enormt flinke på å komme seg forbi hindringer til maten. Dersom du har sett spor av rotter så bør du helt klart starte med skadedyrkontroll her og nå. Men du må også ha tiltak mot skadedyr på plass som hindrer at skadedyr kan forpeste matvarene du har på lager.

Og når du ser etter en skadedyrkontroll-partner som hjelper deg: Vi gjør jobber diskret, og vi har lang erfaring med å lykkes. Ta kontakt med oss.

👉 For bygg-eiere

Rotter er et vanlig problem i de fleste bygg. Vi kan hjelpe deg uansett type bygg du har. Du kan også få hjelp med all type skadedyrkontroll og vedlikehold.

Kontakt oss for å få vite mer hvordan vi kan hjelpe deg med å bli kvitt både rotter og andre typer skadedyr.

Kontakt oss for å bli kvitt rotter i Gjøvik og omliggende

Kontakt skadedyrtekniker i Gjøvik:

6 + 13 =

Rotteproblem i Gjøvik

Tenker du, eller er du sikker på, at du har et rotteproblem der du bor i Gjøvik? Ikke vent, men ta kontakt med et skadedyrfirma nå. Rottene kan øke bestanden raskt fordi de formerer seg ofte raskt og da har du et problem. Rotter er kjent for å ødelegge mye.

Er rotter et skadedyrproblem i Gjøvik?

Rotter og mus bor ofte der hvor personer bor. Gnagere har en bemerkelsesverdig evne til å tilpasse seg og overleve. Det er to store utfordringer med slike gnagere: Forurensing av matlager og inne i bygg når de leter etter mat. Rotter ødelegger også bygg og eiendommer ved å konstant grave og gnage.

Rottene er flinke til å komme seg frem. De trenger kun små hull på ca 2 cm for å komme seg igjennom, og de kan gnage seg gjennom treverk, plastikk, metaller og løs betong. Men på grunn av tennenes utforming kan de ikke begynne å gnage på en rett og hard flate. Gnagingen må begynne på en kant eller en bue.

Rotter finnes overalt i Norge. Særlig på høsten og vinteren kommer de inn i hus og bygg for å spise. Dette er grunnen til at rotter er et problem også i Gjøvik.

Andre ting rotter gnager på

Det er ikke kun hus og eiendommer som kan påføres stor skade. Det finnes eksempler på at rotter har ødelagt biler og gnagd i stykker mye. Blant annet var det en bil som fikk skader for {ca ||omtrent }300000 kroner.

Kontakt et skadedyrfirma når du trenger hjelp med skadedyrkontroll i Gjøvik. Kontakt et seriøst skadedyrfirma som har erfaring med å bli kvitt skadedyr.

Informasjon om rotter

Rotter reproduserer raskt og er mest kjent for smidighet, evne til å skade bosteder, forretningslokaler og spre uønsket sykdom. Ofte bosetter de seg på loftet, kjellerne eller ander småsteder i hjemmene våre. Ofte i flere måneder eller år, uten å bli sett og hørt. Disse rottene skader hus på grunn av deres tunnelbygging; de spiser og ødelegger vår lagrede mat: de forurenser kjøkkenbenker; og de sprersykdom. De kan også være aggresive. Gnagere har vært kjent for å starte brann ved å gnage på elektrisk utstyr. 

Rotter foretrekker å spise korn eller kornprodukter som frokostblandinger eller brød, men de spiser nesten hvilken som helst type mat og trenger ikke veldig mye vann. De kan hoppe, svømme og klatre for å nå en matkilde. Faktisk er rotter utmerkede svømmere og kan komme inn i strukturer gjennom kloakk, toaletter og ødelagte avløp. I tester har rotter blitt funnet i stand til å trå vann i flere dager og er i stand til å svømme mot en strøm i en halv mil.

Litt om Gjøvik

Karakteristikk kjennetegn hos brunrotte

 • Vekt: 200-500 gram
 • Lengde (bare kropp): 18-25 cm
 • Lengde (hale): 15-21 cm (den er kortere enn kroppen. Mørk oppå og lys under)
 • Snute: Butt
 • Ører: Små, dekket med hår
 • Øyne: Små
 • Pels: Finnes i alle farger. Noe stivere enn svartrotta
 • Ekskrementer: 1,2-2,5 cm lange, butt i den ene enden, vanligvis skinnende svart, myk i opptil en dag
 • Mat: Altetende, korn, 28 g/dag
 • Vann: 15-30 ml/dag
 • Atferd: Sky, neofob, nattaktiv
 • Svømming: Meget god til å svømme
 • Hopping: 90 cm vertikalt
 • Klatring: Kan klatre godt
 • Bol: I bakken, inne i vegger/gulv
 • Livslengde: Omtrent 1 år, men lenger under optimale forhold
 • Kjønnsmoden: 2-3 mnd
 • Antall unger pr. kull: 8-20
 • Antall kull pr. år: 4-7 32 til 140 unger per år
 • Åpninger som bør tettes: >12 mm

Brunrotte (Rattus norvegicus) er en art av rotter som er stor. Fullvoksen har den en kropp på litt over 20 cm. Halen er noe under 20 cm. Brunrotten har mørkebrun rygg og er lysere på sidene og gråhvit på magen. Oftest får den 6-8 unger per kull, men kan unntaksvis få opp til 20 unger. Fra 32 til 140 unger per år

Brunrottenes historie

Brunrotten beveget seg i Europa i middelalderen, og fortrengte svartrotten. Svartrottene flyttet seg til asiatiske steder. Brunrotta har god tilpasningsevne til ulike steder, og har blitt funnet i alt fra rene ørkenlandskaper til nærmest arktisk klima. Rotten har spredd seg over hele verden, oftest i nært mennesker, og nyter godt av det vi ikke spiser selv. Brunrotten lever overalt der det er mennesker. Brunrotter gjør ofte stor materiell skade, og har potensial til å spre smitte. Ofte er brunrotten smittebærer og kan spre både pestbakterier og trikiner. Den lever mange ganger i kloakksystem og under hus, og kommer iblant inn i boliger via avløp. Den beste måten å unngå brunrotter er å fjerne tilgang på mat, samt sikre bygget slik at rottene ikke kan komme inn. Dyr som kommer inn i hus kan ofte bekjempes med klappfeller.

Brunrotta veier vanligvis 200-500 g., og kroppslengden er omtrent 18-25 cm. Halen er omtrent 15-21 cm lang, hårløs, skjellbelagt, og alltid kortere enn kroppen. Halen er lys under og mørk over. Pelsen er en variasjon av grå til brun og svart.

Et karakteristisk kjennetegn hos alle rotter er gnagertennene. De er store, krumme, harde. I tillegg vokser fortennene hele tiden. Fortennene er skarpe, og slipes hele tiden mot hverandre når dyret gnager.

Rotter kan forveksles med andre gnagere som husmus og vånd. Men vånden går ikke inn i hus, men graver lange ganger i jorda så den ødelegger plener og planter. Vånden kan se ut som en klumpete rotte med korte bein og butt snute. Man skiller husmus og skogmus fra rottene på størrelsen, selv om det kan være vanskelig å skille en ung rotte fra en voksen husmus. En ung rotte er allikevel alltid større enn en voksen husmus. Brunrotta kan også blandes med med svartrotta (Rattus rattus) som før var vanlig i Norge. Nå kjenner vi ingen bestander av svartrotte i Norge.

Rotters avføring er ofte svart, men den kan også ha mange andre farger, som kommer an på hva rottene har spist. Den er stor (størrelsen er selvfølgelig avhengig av dyrets størrelse) og rektangulær, 1,2-2,5 cm lang, ofte butt i den ene enden. Vanligvis skinnende sort, og hvis den er myk er den fersk. En rotte produserer vanligvis 40-50 slike ekskrementer pr. dag. Brunrotta samler ofte sine ekskrementer på spesielle steder, såkalte «rotte-toaletter». Flaggermuslort er betydelig mindre og inneholder bare insektrester, og den smuldrer lett opp om man tar på den. Ekskrementer fra piggsvin er normalt mye større enn dem fra rotter, og de inneholder bare insektrester, litt plantemateriale og ofte sandkorn.

Man kan også bruke fotspor i støv (eventuelt talkum/mel som er strødd ut) for å bestemme hvilket dyr man har med å gjøre. Brunrotter har fire tær på frembeina, og fem tær på bakbeina. Brunrotter etterlater et 2,0-2,5 cm langt avtrykk av bakfoten, og ofte lager de slepespor av halen mellom fotavtrykkene.

Brunrotter kan klatre rett opp og hoppe opp til 4 meter høyt. De kan falle fra en høyde på 50 fot uten at den blir alvorlig lemlestet.

Rottenes gode balanse gjør at rotter kan klatre opp mursteinsvegger eller andre grove vegger som gir fotfeste.

Bli kvitt rotter i Gjøvik

Så har du utfordring med rotter i Gjøvik{, så ta kontakt nå!Ring nå. Vi hjelper også til med problemer med veggedyr i Gjøvik

Litt om Gjøvik

Skadedyrhjelp

Skadedyrhjelp

Rotter som tar seg til rette

I alle år har rotter vært plagsomme for mennesker. De kan faktisk også være aggressive og angripe mennesker. De finnes i Gjøvik og kommer seg inn de fleste plasser. De trenger ikke mer enn 20 mm hull for å komme seg inn, selv om de ser mye større ut.

Det anbefales at du slår raskt ned på rotteproblemer. Eneste anbefalte løsning er å få hjelp av profesjonelle som gjør nødvendige tiltak raskt og effektivt.

Mus

skogsmus bekjempelse GjøvikI Norge har vi tre typer mus som folk ønsker å bli kvitt. Liten skogmus, stor skogmus og husmus. De trives alle tre tett innpå mennesker og liker helst å finne mat i huset. De kan også påføre hus store skader i rørsystemet, elektriske kabler og mer.

Det er viktig at man kommer raskt i gang med bekjempelse av mus, da de kan formere seg raskt og kan gjøre ganske store skader.

Hvordan bli kvitt rotter?

Rotter kommer hovedsaklig inn i huset fordi de ser etter mat. I prinsippet er detr slik at hvis du fjerner maten så kommer de ikke, men da er det jo ikke så greit å bo der. Derfor er det diverse tiltak må gjøres.

Åtegift: Et tiltak er å sette ut åtegift. Da spiser rottene giften, og de dør. Det er viktig at giften kun kan spises av rotter og ikke mennesker eller andre dyr. Derfor er både plasseringen og hvordan den settes frem veldig viktig når man bruker gift.

Rottefeller: Man bruker også feller som plasseres på passende steder. Men rotter er så skeptiske til nye ting, at de kan være vanskelige å få tatt i feller. Vi som driver med skadedyrkontroll på fulltid vet dette, og forbereder fellene i forkant. Plassering av fellene har også svært mye å si.

Tetting av huset: Det aller beste tiltaket er å hindre rotter å finne steder å komme inn i boligen eller bygget. Til det brukes mange ulike metoder. Ulempen med rotter er at de kan gnage seg igjennom det aller meste, så hvis de lukter mat så kan de stort sett komme seg inn hvis de vil.

Tegn på rotter i huset / bygget

Det finnes en del ulike tegn på at man har rotter i huset.

Å se dem: Det sikreste tegnet er å faktisk se dem. Hvis man ser at en rotte løper foran kjøkkenbenken så er man sikker i sin sak. Da er det rotter til stede. Det kan være vanskelig å se forskjell på en rotte og en mus hvis man ikke er vant til å se dem, men en rotte er stor og en mus er liten. Uansett er gnagere uønskede å ha i hus og du bør gjøre noe med det.

Å se resultatene: Hvis du oppdager rottehull, istykkergnagede trebiter, plastrør eller ledninger så kan du også være veldig sikker på at det er en gnager i hus, og du bør fjerne dem.

Å høre dem: Hvis det er rotter i veggene, i taket eller tregulvet så kan man gjerne høre dem. det kan være vanskelig med huset fullt av andre folk, men om kvelden og natten når det er stille så kan man både høre dem vandre, pile av gårde og gnage.  Da må du gjøre noe snarest.

Få hjelp med å bli kvitt skadedyr i Gjøvik

Få gratis befaring for ditt skadedyrproblem og konkrete forslag til tiltak som gir deg den skadedyrkontroll du trenger.

Send inn skjemaet over, eller ta kontakt via chat 👍


Skadedyrhjelp

Skadedyrhjelp.no samarbeider med utvalgte og svært dyktige og etiske skadedyrbekjempere i hele Norge. Vi har nettverk som kan hjelpe deg i Gjøvik også. Vi følger den offsielle skadedyrveilederen.

Personvern

Innsendt informasjon brukes kun til å ta kontakt med deg for å følge opp din skadedyrhenvendelse.
skadedyrtekniker Gjøvik