Rotter Grimstad

Når du oppdager rotter eller mus i Grimstad så må du gjøre noe så snart som mulig. Rotter kjappe på å finne matstasjoner og dessverre raske til å etablere seg og bli mange.

Rotter er plagsomme

Rotter er veldig plagsomme og gjør livet surt for en.

👉 For privatpersoner

Rotter er er krevende å bli kvitt. De kan ofte raskt gjøre stor ødeleggelse på bolig og andre eiendeler. På grunn av det anbefales det at du så hurtig som råd er tar kontroll og gjennomfører skadedyr-tiltak slik at du får løst problemet.

Kontakt oss for å få en uforpliktende samtale for å løse problemet for deg. Du får en fordelaktig avtale og du blir kvitt rotteproblemet.

👉 For spisesteder og matservering

Rotter ser aktivt etter mat, og rottene er svært dyktige til å finne vei til maten. Hvis du har sett spor av rotter så bør du absolutt gå i gang med skadedyrkontroll umiddelbart. Men du skal og bør også få skadedyrtiltak på plass slik at du hindrer at skadedyr kan smitte maten du oppbevarer.

Når du ser etter en skadedyrkontroll-partner som hjelper deg: Vi jobber diskret, og vi har hjulpet mange til en bedre jobbhverdag. Kontakt oss.

👉 For byggeiere

Rotter er et kjent problem i de fleste bygg. Da er det godt å vite at vi kan hjelpe deg uansett type bygg du følger opp. Du kan også få hjelp med all type skadedyrkontroll og oppfølging av skadedyrkontroll.

Ta kontakt med oss for å høre mer hvordan vi kan hjelpe deg med å bli kvitt både rotter og andre skadedyr.

Kontakt oss for hjelp med rotter i Grimstad og omliggende

Kontakt skadedyrtekniker i Grimstad:

4 + 2 =

Rotteproblem i Grimstad

Tror du, at du har et rotteproblem der du bor i Grimstad? Da bør du ta kontakt med et skadedyrfirma nå. Rottene kan nemlig formere seg svært raskt fordi de formerer seg ofte raskt og da har du et problem. Rotter er kjent for å ødelegge mye.

Hvorfor er rotter et problem i Grimstad?

Rotter og mus bor helst der hvor mennesker bor. Gnagere har en egen evne til å finne måter å overleve på. Det finnes noen store problemer med slike dyr: De forurenser matlager og inneområder når gnagerne leter etter noe å spise. Rotter skader også bygg og ting ved å konstant grave og gnage.

Rottene er enormt flinke til å komme seg frem. Hull på ca 2 cm for å komme seg igjennom, og de kan spise seg gjennom tre, metaller, betong og plastikk. Men på grunn av tennenes utforming kan de ikke begynne å gnage på en hard rett plate. Gnagingen må starte på en kant eller en bue.

Rotter finnes i hele Norge. Særlig på høsten og vinteren kommer de inn i hus og bygg for å finne noe å spise. Derfor er rotter et problem i Grimstad.

Rotter skader andre ting

Det er ikke kun bygninger som kan påføres stor skade. Det finnes tilfeller på at rotter har gnags seg frem i biler og gnagd i stykker mye. Blant annet var det en bil som ble skadet for {ca ||omtrent }300000,- kroner.

Så ta kontakt når du har behov for hjelp med skadedyrkontroll i Grimstad. Kontakt et seriøst skadedyrfirma som har kunnskap med å bli kvitt skadedyr.

Rotter informasjon

Rotter reproduserer raskt og er kjent for evne til å komme frem overalt, ødelegge hjem, butikker og spre uønsket sykdom. De vil ofte bo på loftene, kjellerne eller krypeområdene i hjemmene våre. Gjerne i flere måneder eller år, uten å bli avslørt. Disse rottene ødelegger boliger på grunn av deres tunnelbygging; de spiser og ødelegger vår lagrede mat: forurenser matsaler, matbeholdere og kjøkkenutstyr; og de sprersykdom. De kan også bite mennesker. Gnagere kan også starte brann ved å gnage på elektriske ledninger. 

Rotter foretrekker å spise korn eller kornprodukter som frokostblandinger eller brød, men de spiser nesten hvilken som helst type mat og trenger ikke veldig mye vann. De kan hoppe, svømme og klatre for å nå en matkilde. Faktisk er rotter utmerkede svømmere og kan komme inn i strukturer gjennom kloakk, toaletter og ødelagte avløp. I tester har rotter blitt funnet i stand til å trå vann i flere dager og er i stand til å svømme mot en strøm i en halv mil.

rotter i Grimstad

Litt om Grimstad

Noen karakteristiske sider hos brunrotte

 • Vekt: 200-500 gram
 • Lengde (kropp): 18-25 cm
 • Lengde (kun hale): 15-21 cm (den er kortere enn selve kroppen, mørk overside og lys underside)
 • Snute: Butt
 • Ører: Små og dekket med hår
 • Øyne: Små
 • Pels: Finnes i alle farger. Pelsen er stivere enn svartrotta
 • Ekskrementer: 1,2-2,5 cm lange, butt i den ene enden, vanligvis skinnende svart, myk i opptil en dag
 • Mat: Altetende, korn, 28 g/dag
 • Vann: 15-30 ml/dag
 • Atferd: Sky, neofob, nattaktiv
 • Svømming: Meget god til å svømme
 • Hopping: 90 cm vertikalt
 • Klatring: Kan klatre godt
 • Bol: I bakken, inne i vegger/gulv
 • Livslengde: Omtrent 1 år, men lenger under optimale forhold
 • Kjønnsmoden: 2-3 mnd
 • Antall unger pr. kull: 8-20
 • Antall kull pr. år: 4-7 32 til 140 rotteunger per år
 • Åpninger som bør tettes: >12 mm

Brunrotte (Rattus norvegicus) er en stor rotteart. Fullvoksen har den en kroppslengde på litt over 20 cm. Halen er noe under 20 cm. Norsk brunrotte er mørkebrun på ryggen og er lysere på sidene og gråhvit på magen. Oftest får den 6-8 unger per kull men kan få opptil 20. 32 til 140 unger per år

Rottenes historie

Rotte arten spredte seg i Europa i middelalderen, og tok plassen til svartrotten. Svartrottene flyttet seg til asiatiske steder. Brunrotta har veldig tilpasningsevne til ulike steder, og har blitt sett i alt fra rene ørkener til nærmest arktisk klima. Rotten har spredd seg over alt, mange ganger i nært mennesker og deres boliger, og og har det fint der. Brunrotten lever overalt der det finnes mennesker. Brunrotter gjør ofte stor materiell skade, og kan spre sykdom. Den er ofte smittebærer og sprer både pestbakterier og trikiner. Rotten lever mange ganger i kloakksystem og kjellere, og kommer av og til inn i boliger via rør. Den beste måten å unngå brunrotter er å ta vekk tilgang til mat, og sikre bygget slik at ikke dyrene kan komme inn.

Brunrotta veier vanligvis 200-500 gram, og kroppslengden er omtrent 18-25 cm. Halen er omtrent 15-21 cm lang, hårløs, skjellbelagt, og kortere enn kroppen. Halen er lys på undersiden og mørk over. Ørene er små og behåret helt ut til spissen. Pelsen er en variasjon av grå til brun og sort.

Et kjennetegn hos rotter er gnagertennene. De er store, krumme, harde. I tillegg vokser fortennene hele tiden. De er skarpe, og slipes kontinuerlig mot hverandre når dyret gnager.

Brunrotter kan til forveksling være lik andre gnagere som husmus og vånd. Vånden går aldri inn i hus, men graver lange ganger i jorda hvor den ødelegger hagen. Vånden ser litt ut som en klumpete rotte. Man skiller husmus og skogmus fra brunrotta på størrelsen, selv om det kan være vanskelig å skille en ung rotte fra en voksen husmus. En ung rotte er allikevel alltid større enn en voksen husmus. Brunrotta kan også forveksles med svartrotta (Rattus rattus) som tidligere var vanlig i Norge. I dag kjenner vi ingen bestander av svartrotte her.

Avføringen fra brunrotter er ofte svart, men kan faktisk ha mange andre farger, som kommer an på hva dyrene har spist. Den er stor (størrelsen er selvfølgelig avhengig av dyrets størrelse) og rektangulær, 1,2-2,5 cm lang, ofte butt i den ene enden, vanligvis skinnende svart, og hvis den er myk er den fersk. En brunrotte produserer vanligvis 40-50 slike ekskrementer pr. dag. Rotter samler ofte sin avføring på spesielle steder, «rotte-toaletter». Ekskrementer fra andre dyr kan enkelte ganger forveksles med rottelort. Dette gjelder spesielt ekskrementer fra flaggermus og piggsvin. Flaggermuslort er betydelig mindre og inneholder bare insektrester, og den smuldrer lett opp om man tar på den. Ekskrementer fra piggsvin er normalt mye større enn dem fra rotter, og de inneholder bare insektrester, litt plantemateriale og ofte sandkorn.

Man kan også bruke fotspor i støv (eventuelt talkum/mel som er strødd ut) for å bestemme hvilket dyr man har med å gjøre. Brunrotter har fire tær på frembeina, og fem tær på bakbeina. Brunrotter etterlater et 2,0-2,5 cm langt avtrykk av bakfoten, og ofte lager de slepespor av halen mellom fotavtrykkene.

Rotter kan klatre loddrett og hoppe høyt. Å droppe fra en høyde på tjue meter uten at den dør eller blir alvorlig skadet.

Balansekunstene gjør at rotter kan gå opp mursteinsvegger som der de får fotfeste.

Bli kvitt rotter i Grimstad

Har du utfordring med rotter i Grimstad{, så ta kontakt nå!Ta kontakt nå! Vi hjelper også til med problemer med veggedyrproblem i Grimstad

Litt om Grimstad

Grimstad er en kystkommune i Agder fylke. Kommunen grenser til Arendal i øst, Froland og Birkenes i nord og Lillesand i vest. Grimstad ble ladested i 1791 og fikk bystatus i 1816. I 1971 ble de tidligere kommunene Landvik og Fjære slått sammen med Grimstad.

Wikipedia

Skadedyrhjelp

Skadedyrhjelp

Rotter som tar seg til rette

I alle år har rotter vært plagsomme for mennesker. De kan faktisk også være aggressive og angripe mennesker. De finnes i Grimstad og kommer seg inn de fleste plasser. De trenger ikke mer enn 20 mm hull for å komme seg inn, selv om de ser mye større ut.

Hvis du har oppdaget en rotte vil vi anbefale deg å ta kontakt for å raskest mulig bekjempe den. Spesielt hvis du har sett 2 eller flere rotter på samme sted bør du gjøre noe. For de kan formere seg raskt og bli en skikkelig plage.

Mus er en vanlig plage

skogsmus bekjempelse GrimstadDet er hovedsaklig tre ulike typer mus som plager eiendomseiere i Norge: Liten og stor skogmus, og husmus. De kan gjøre stor skade med å gnage i stykker skjulte installasjoner som f.eks vannrør (PEX) og samtidig spise mat og annet som du ikke vil de skal gnage på.

Jo tidligere man kommer i gang med bekjempelse av mus, jo raskere og billigere blir det.

Hvordan bli kvitt rotter?

Rotter kommer hovedsaklig inn i huset fordi de ser etter mat. I prinsippet er detr slik at hvis du fjerner maten så kommer de ikke, men da er det jo ikke så greit å bo der. Derfor er det diverse tiltak må gjøres.

Åtegift: Et tiltak er å sette ut åtegift. Da spiser rottene giften, og de dør. Det er viktig at giften kun kan spises av rotter og ikke mennesker eller andre dyr. Derfor er både plasseringen og hvordan den settes frem veldig viktig når man bruker gift.

Rottefeller: Man bruker også feller som plasseres på passende steder. Men rotter er så skeptiske til nye ting, at de kan være vanskelige å få tatt i feller. Vi som driver med skadedyrkontroll på fulltid vet dette, og forbereder fellene i forkant. Plassering av fellene har også svært mye å si.

Tetting av huset: Det aller beste tiltaket er å hindre rotter å finne steder å komme inn i boligen eller bygget. Til det brukes mange ulike metoder. Ulempen med rotter er at de kan gnage seg igjennom det aller meste, så hvis de lukter mat så kan de stort sett komme seg inn hvis de vil.

Tegn på rotter i huset / bygget

Det finnes en del ulike tegn på at man har rotter i huset.

Å se dem: Det sikreste tegnet er å faktisk se dem. Hvis man ser at en rotte løper foran kjøkkenbenken så er man sikker i sin sak. Da er det rotter til stede. Det kan være vanskelig å se forskjell på en rotte og en mus hvis man ikke er vant til å se dem, men en rotte er stor og en mus er liten. Uansett er gnagere uønskede å ha i hus og du bør gjøre noe med det.

Å se resultatene: Hvis du oppdager rottehull, istykkergnagede trebiter, plastrør eller ledninger så kan du også være veldig sikker på at det er en gnager i hus, og du bør fjerne dem.

Å høre dem: Hvis det er rotter i veggene, i taket eller tregulvet så kan man gjerne høre dem. det kan være vanskelig med huset fullt av andre folk, men om kvelden og natten når det er stille så kan man både høre dem vandre, pile av gårde og gnage.  Da må du gjøre noe snarest.

Rotte i Grimstad

Få hjelp med å bli kvitt skadedyr i Grimstad

Få gratis befaring for ditt skadedyrproblem og konkrete forslag til tiltak som gir deg den skadedyrkontroll du trenger.

Send inn skjemaet over, eller ta kontakt via chat 👍


Skadedyrhjelp

Skadedyrhjelp.no samarbeider med utvalgte og svært dyktige og etiske skadedyrbekjempere i hele Norge. Vi har nettverk som kan hjelpe deg i Grimstad også. Vi følger den offsielle skadedyrveilederen.

Personvern

Innsendt informasjon brukes kun til å ta kontakt med deg for å følge opp din skadedyrhenvendelse.
skadedyrtekniker Grimstad