Rotter Fredrikstad

Hvis du har lagt merke til rotter eller tegn på rotter i Fredrikstad så bør du gjøre noe med én gang. Rotter finner seg fort til rette og er raske på å finne mat og dessverre raske til å etablere seg og bli mange.

Rotter er plagsomme

Rotter er veldig plagsomme og gjør livet surt for en.

👉 For boligeiere og byggeiere

Rotter er er krevende å bli kvitt. De kan hurtig gjøre mye ødeleggelse på en bolig og andre eiendeler. Av den grunnen anbefales det at du så raskt som mulig tar action og gjennomfører passende tiltak mot rotterslik at du blir kvitt problemet.

Ta kontakt med oss nå for en uforpliktende samtale for å løse problemet for deg. Du får en god avtale og vi løser rotteproblemet sikkert for deg.

👉 For spisesteder og matservering

Rotter ser aktivt etter noe å spise, og rottene er svært dyktige til å komme seg inn overalt. Dersom du har sett spor av rotter så må du helt klart starte med skadedyrkontroll umiddelbart. Men du bør (og skal) også ha skadedyrtiltak på plass som hindrer at rotter kan ødelegge matvarene du har på lager.

Når du ser etter en en profesjonell partner som hjelper deg: Vi gjør jobber diskret, og vi har lang erfaring med å lykkes. Ta kontakt med oss nå.

👉 For næringsdrivende

Rotter er et kjent problem i alle slags bygg, og vi kan hjelpe deg uansett type bygg du har. Vi kan også hjelpe med all type skadedyrbekjempelse og oppfølging av skadedyrkontroll.

Kontakt oss for å få vite mer hvordan du kan få hjelp med å bli kvitt rotter.

Kontakt oss nå for hjelp med rotter i Fredrikstad og omegn

Kontakt skadedyrtekniker i Fredrikstad:

5 + 13 =

Rotteproblem i Fredrikstad

Tror du, eller er du sikker på, at du har et rotteproblem i Fredrikstad? Da bør du ta kontakt med et skadedyrfirma nå. Rotter kan raskt bli mange fordi de formerer seg og skjer det hos deg har du et problem. Rotter er kjent for å ødelegge mye.

Rotter – et problem i Fredrikstad?

Rotter og mus holder seg ofte der hvor mennesker bor. Gnagere har en egen evne til å tilpasse seg og overleve. Det er noen store utfordringer med slike gnagere: De forurenser matlager og inne i bygg når de ser etter noe å spise. Rotter ødelegger også bygninger og ting ved å konstant grave og gnage.

Rotter er flinke til å komme til overalt. Rotter trenger kun hull på omtrent 2 cm for å komme seg igjennom, og de kan gnage seg gjennom treverk, metaller, betong og plastikk. Men fordi tennene vender innover i munnen kan de ikke begynne å gnage på en hard rett plate. Gnagingen må starte på en kant eller en bue.

Rotter finnes overalt i Norge. Særlig i vinterhalvåret kommer de seg inn i hus og bygg for å finne mat. Derfor er rotter et problem i Fredrikstad.

Rotter skader andre gjenstander

Det er ikke bare hus og eiendommer som rottene kan gi stor skade. Det finnes eksempler på at rotter har ødelagt biler og påført dem skader for mange tusen kroner. Blant annet en bil som ble skadet for {ca ||omtrent }300.000 kroner.

Kontakt et skadedyrfirma når du ønsker hjelp med skadedyrkontroll i Fredrikstad. Kontakt et ansvarlig skadedyrfirma som har erfaring med å bli kvitt skadedyr.

Litt info om rotter

Rotter formerer seg raskt og er kjent for sin smidighet, evne til å ødelegge bosteder, butikker og spre bakterier og virus. De vil ofte bo på loftene, kjellerne eller krypeområdene i boligene våre. Ofte i mange måneder eller år, uten å bli avslørt. Disse gnagerne ødelegger boliger på grunn av deres tunnelbygging; de spiser og ødelegger mat mat: de forurenser kjøkken; og de sprersykdom. De kan også være aggresive. Gnagere kan også starte brann ved å gnage på elektriske ledninger. 

Rotter foretrekker å spise korn eller kornprodukter som frokostblandinger eller brød, men de spiser nesten hvilken som helst type mat og trenger ikke veldig mye vann. De vil hoppe, svømme og klatre for å nå en matkilde. Faktisk er rotter utmerkede svømmere og kan komme inn i strukturer gjennom kloakk, toaletter og ødelagte avløp. I tester har rotter blitt funnet i stand til å trå vann i flere dager og er i stand til å svømme mot en strøm i en halv mil.

Litt om Fredrikstad

Noen karakteristiske sider om norsk brunrotte

 • Vekt: fra 200-500 g
 • Lengde (bare kropp): 18-25 cm
 • Lengde (hale): 15-21 cm (kortere enn selve kroppen, mørk oppå og lys under)
 • Snute: Butt
 • Ører: Små, dekket med hår
 • Øyne: Små
 • Pels: Finnes i alle farger. Pelsen er stivere enn svartrotta
 • Ekskrementer: 1,2-2,5 cm lange, butt i den ene enden, vanligvis skinnende svart, myk i opptil en dag
 • Mat: Altetende, korn, 28 g/dag
 • Vann: 15-30 ml/dag
 • Atferd: Sky, neofob, nattaktiv
 • Svømming: Meget god til å svømme
 • Hopping: 90 cm vertikalt
 • Klatring: Kan klatre godt
 • Bol: I bakken, inne i vegger/gulv
 • Livslengde: Omtrent 1 år, men lenger under optimale forhold
 • Kjønnsmoden: 2-3 mnd
 • Antall unger pr. kull: 8-20
 • Antall kull pr. år: 4-7
 • Åpninger som bør tettes: >12 mm

Norsk brunrotte (Rattus norvegicus) er en stor rotteart. Fullvoksen har den en kropp på noe over 20 cm. Halen er noe under 20 cm. Norsk brunrotte er mørkebrun på ryggen, lysere på sidene og gråhvit på magen. Den får vanligvis seks til åtte unger pr. kull, men kan unntaksvis få opp til 20 unger.

Rottenes historie

Rotte arten spredte seg i Europa i middelalderen, og tok plassen til svartrotten. Svartrottene beveget seg til asiatiske områder. Brunrotta har en utrolig tilpasningsevne til ulike miljøer, og er blitt sett i alt fra rene ørkener til nærmest arktisk klima. Den har spredd seg over hele verden, oftest i nært mennesker og deres boliger, og nyter godt av det vi ikke spiser selv. Rotten holder til overalt på jorden der det er folk. Brunrotter gjør stor materiell skade, og kan spre smitte. Ofte er den smittebærer og sprer både pestbakterier og trikiner. Rotten lever mange ganger i kloakksystem og under hus, og kommer iblant inn i boliger via rørsystemet. Den beste forebyggingen mot brunrotter er å ta vekk tilgang til mat, samt sikre bygget slik at ikke dyrene kan komme inn.

Brunrotta veier fra 200-500 g., og kroppen er omtrent 18-25 cm. Halen er ca 15-21 cm lang, hårløs, skjellbelagt, og kortere enn kroppen. Halen er lys under og mørk på oversiden. Pelsen kan variere fra grå til brun og sort.

Et kjennetegn hos alle brunrotter er tennene. Fortennene er store, krumme, meget harde. I tillegg vokser de hele tiden. Tennene er skarpe og slipes hele tiden mot hverandre når dyret gnager.

Brunrotter kan forveksles med andre gnagere som husmus og vånd. Vånden går aldri inn i huset, men graver lange ganger i jorda hvor den ødelegger hagen. Vånden kan se ut som en klumpete rotte. Man skiller husmus og skogmus fra brunrotta på størrelsen, selv om det kan være vanskelig å skille en ung rotte fra en voksen husmus. En ung rotte er allikevel alltid større enn en voksen husmus. Brunrotta kan også blandes med med svartrotta (Rattus rattus) som tidligere var vanlig i Norge. Nå finnes det imidlertid ingen kjente bestander av svartrotte her.

Rotters avføring er ofte svart av farge, men den kan faktisk opptre i mange andre farger, avhengig av hva dyrene har spist. Avføringen er stor (størrelsen er selvfølgelig avhengig av dyrets størrelse) og rektangulær, 1,2-2,5 cm lang. Mange ganger butt i den ene enden. Vanligvis skinnende svart, og hvis den er myk er den fersk. En rotte legger ofte fra seg 40-50 slike ekskrementer pr. dag. Rotter samler ofte sine ekskrementer på utvalgte steder, «rotte-toaletter». Ekskrementer fra andre dyr kan enkelte ganger forveksles med rottelort. Dette gjelder spesielt ekskrementer fra flaggermus og piggsvin. Flaggermuslort er betydelig mindre og inneholder bare insektrester, og den smuldrer lett opp om man tar på den. Ekskrementer fra piggsvin er normalt mye større enn dem fra rotter, og de inneholder bare insektrester, litt plantemateriale og ofte sandkorn.

Man kan også bruke fotspor i støv (eventuelt talkum/mel som er strødd ut) for å bestemme hvilket dyr man har med å gjøre. Brunrotter har fire tær på frembeina, og fem tær på bakbeina. Brunrotter etterlater et 2,0-2,5 cm langt avtrykk av bakfoten, og ofte lager de slepespor av halen mellom fotavtrykkene.

Brunrotter kan klatre rett opp og hoppe høyt. De kan falle fra en høyde på 20 meter uten at den dør eller blir alvorlig skadet.

Utmerket balanse gjør at rotter kan gå opp mursteinsvegger eller andre grove vegger som der de får fotfeste.

Bli kvitt rotter i Fredrikstad

Hvis du har problemer med rotter i Fredrikstad{, så ta kontakt nå! Vi hjelper også til med problemer med veggedyrproblem i Fredrikstad

Litt om Fredrikstad

Fredrikstad er en kommune i landskapet Østfold i Viken fylke på Østlandet i Norge. Den har 82 000 innbyggere (per 1. januar 2021). Den er således Østfolds største, Østlandets tredje største by og Norges sjuende største kommune målt i antall innbyggere.

Fredrikstad karakteriseres ofte som Norges første renessanseby (se Renessansen), med kvartaler avgrenset av gater anlagt i et regelmessig mønster. Fredrikstad kommunes areal er 559 kvadratkilometer. Den grenser i nord til Råde, i øst til Sarpsborg og i sør til Hvaler.

Bysamfunnet Fredrikstad og bysamfunnet Sarpsborg regnes i statistiske sammenhenger ofte som tettstedet og dobbeltbyen Fredrikstad/Sarpsborg, som hadde 116 373 innbyggere per 1. januar 2020. 68 876 av disse bor i den delen av Fredrikstad kommune som er byområde. Byen Fredrikstad ligger ved Glommas utløp.

Wikipedia

Skadedyrhjelp

Skadedyrhjelp

Rotter som tar seg til rette

Rotter er fryktet de fleste steder, også er kjent problem i Fredrikstad. De tar seg inn gjennom små åpninger på ca 2 cm og kan komme seg frem de fleste plasser. Under gode forhold kan rottene formere seg enormt raskt og problemet kan raskt bli større.

Det anbefales at du slår raskt ned på rotteproblemer. Eneste anbefalte løsning er å få hjelp av profesjonelle som gjør nødvendige tiltak raskt og effektivt.

Mus er en vanlig plage

skogsmus bekjempelse FredrikstadDet er hovedsaklig tre ulike typer mus som plager eiendomseiere i Norge: Liten og stor skogmus, og husmus. De kan gjøre stor skade med å gnage i stykker skjulte installasjoner som f.eks vannrør (PEX) og samtidig spise mat og annet som du ikke vil de skal gnage på.

Det er viktig at man kommer raskt i gang med bekjempelse av mus, da de kan formere seg raskt og kan gjøre ganske store skader.

Hvordan bli kvitt rotter?

Rotter kommer hovedsaklig inn i huset fordi de ser etter mat. I prinsippet er detr slik at hvis du fjerner maten så kommer de ikke, men da er det jo ikke så greit å bo der. Derfor er det diverse tiltak må gjøres.

Åtegift: Et tiltak er å sette ut åtegift. Da spiser rottene giften, og de dør. Det er viktig at giften kun kan spises av rotter og ikke mennesker eller andre dyr. Derfor er både plasseringen og hvordan den settes frem veldig viktig når man bruker gift.

Rottefeller: Man bruker også feller som plasseres på passende steder. Men rotter er så skeptiske til nye ting, at de kan være vanskelige å få tatt i feller. Vi som driver med skadedyrkontroll på fulltid vet dette, og forbereder fellene i forkant. Plassering av fellene har også svært mye å si.

Tetting av huset: Det aller beste tiltaket er å hindre rotter å finne steder å komme inn i boligen eller bygget. Til det brukes mange ulike metoder. Ulempen med rotter er at de kan gnage seg igjennom det aller meste, så hvis de lukter mat så kan de stort sett komme seg inn hvis de vil.

Tegn på rotter i huset / bygget

Det finnes en del ulike tegn på at man har rotter i huset.

Å se dem: Det sikreste tegnet er å faktisk se dem. Hvis man ser at en rotte løper foran kjøkkenbenken så er man sikker i sin sak. Da er det rotter til stede. Det kan være vanskelig å se forskjell på en rotte og en mus hvis man ikke er vant til å se dem, men en rotte er stor og en mus er liten. Uansett er gnagere uønskede å ha i hus og du bør gjøre noe med det.

Å se resultatene: Hvis du oppdager rottehull, istykkergnagede trebiter, plastrør eller ledninger så kan du også være veldig sikker på at det er en gnager i hus, og du bør fjerne dem.

Å høre dem: Hvis det er rotter i veggene, i taket eller tregulvet så kan man gjerne høre dem. det kan være vanskelig med huset fullt av andre folk, men om kvelden og natten når det er stille så kan man både høre dem vandre, pile av gårde og gnage.  Da må du gjøre noe snarest.

Få hjelp med å bli kvitt skadedyr i Fredrikstad

Du kan få gratis befaring så lege du bor i grei avstand til en skadedyrbekjempers adresse.

Send inn skjemaet over, eller ta kontakt via chat 👍


Skadedyrhjelp

Skadedyrhjelp.no samarbeider med utvalgte og svært dyktige og etiske skadedyrbekjempere i hele Norge. Vi har nettverk som kan hjelpe deg i Fredrikstad også. Vi følger den offsielle skadedyrveilederen.

Personvern

Innsendt informasjon brukes kun til å ta kontakt med deg for å følge opp din skadedyrhenvendelse.
skadedyrtekniker Fredrikstad