Rotter Molde

Når du legger merke til rotter eller tegn på rotter i Molde så må du helt klart gjøre tiltak nå med en gang. Rotter tilpasser seg raskt og er kjappe på å finne matstasjoner og dessverre raske til å formere seg.

Rotter er plagsomme

Rotter er veldig plagsomme og gjør livet surt for en.

👉 For boligeiere og byggeiere

Rotter er utfordrende å bli av med. De kan ofte hurtig gjøre mye ødeleggelse på en bolig og andre eiendeler. Av den grunnen anbefales det at man så hurtig som mulig tar kontroll og får gjennomført passende tiltak mot rotter slik at du får løst problemet.

Kontakt oss umiddelbart for en uforpliktende samtale for å bli kvitt rottene. Du får en fordelaktig avtale og vi løser rotteproblemet sikkert for deg.

👉 For restauranter, spisesteder og produsenter

Rotter leter etter noe å spise, og de er enormt dyktige til å komme seg forbi hindringer til maten. Hvis du har sett spor av rotter så må du helt klart gå i gang med skadedyrkontroll umiddelbart. Men uansett, du må også ha tiltak mot skadedyr på plass som hindrer at rotter kan forpeste matvarene du har på lager.

Når du ser etter en skadedyrkontroll-partner som hjelper deg: Vi jobber diskret, og vi har lang erfaring med å lykkes. Kontakt oss nå.

👉 For andre næringsdrivende

Rotter er et kjent problem i de fleste bygg. Vi kan hjelpe deg uansett type bygg du har ansvar for. Du kan også få hjelp med all type skadedyrkontroll og vedlikehold.

Ta kontakt med oss for å høre mer hvordan du kan få hjelp med å bli kvitt både rotter og andre typer skadedyr.

Kontakt oss for hjelp med rotter i Molde og omegn

Kontakt skadedyrtekniker i Molde:

11 + 1 =

Problem med rotter i Molde

Tenker du, at du har et rotteproblem i Molde? Da bør du ta kontakt med skadedyrkontrollen i Molde nå. Rottene kan øke bestanden raskt fordi de formerer seg ofte raskt og skjer det hos deg har du et problem. Rotter er fryktet da de ødelegger mye.

Hvorfor er rotter et gnagerproblem i Molde?

Dessverre lever rotter og mus helst der hvor personer bor. Disse gnagere har en egen evne til å tilpasse seg og overleve. Det finnes to store problemer med slike gnagere: Forurensing av matlager og inneområder når de leter etter noe å spise. Rotter ødelegger også bygninger og eiendommer ved å grave og gnage.

Rotter er talentfulle til å komme seg frem. De trenger kun små hull på ca 2 cm for å komme seg igjennom, og de kan gnage seg gjennom både tre, metaller, betong og plastikk. Men fordi tennene vender innover i munnen kan de ikke begynne å gnage på en rett og hard flate. De må begynne på en kant eller en bue.

Rotter finnes i hele Norge, særlig på høsten og vinteren kommer de seg inn i hus og bygg for å spise. Dette er grunnen til at rotter er et problem også i Molde.

Andre ting en rotte kan gnage på

Det er ikke kun hus som kan påføres stor skade. Det finnes eksempler på at rottene har ruinert biler og påført dem skader for mange tusen kroner. Blant annet en bil som fikk skader for {ca ||omtrent }300.000,- kroner.

Så ta kontakt når du ønsker assistanse med skadedyrkontroll i Molde. Kontakt et seriøst skadedyrfirma som har godkunnskap med å bli kvitt skadedyr.

Rotter informasjon

Rotter formerer seg raskt og er mest kjent for sin smidighet, ødelegge boliger, forretningslokaler og spre sykdom. De vil ofte bo på loftene, kjellere eller ander småsteder i boligene våre. Ofte i mange måneder eller til og med år, uten å bli sett og hørt. Disse gnagerne ødelegger hus; de spiser og ødelegger vår lagrede mat: de forurenser matsaler, matbeholdere og kjøkkenutstyr; og de sprersykdom. De kan også være aggresive. Rotter har vært kjent for å starte brann ved å gnage på elektriske ledninger. 

Rotter foretrekker å spise kornprodukter som frokostblandinger eller brød, men de spiser nesten hvilken som helst type mat og trenger ikke veldig mye vann. De vil hoppe, svømme og klatre for å nå en matkilde. Faktisk er rotter utmerkede svømmere og kan komme inn i strukturer gjennom kloakk, toaletter og ødelagte avløp. I tester har rotter blitt funnet i stand til å trå vann i flere dager og er i stand til å svømme mot en strøm i en halv mil.

Litt om Molde

Karakteristikk sider om norsk brunrotte

 • Vekt: 200-500 g
 • Lengde (bare kropp): 18-25 cm
 • Lengde (bare hale): 15-21 cm (den er kortere enn kroppen. Mørk oppå og lys under)
 • Snute: Butt
 • Ører: Små, dekket med hår
 • Øyne: Små
 • Pels: Alle farger. Pelsen er stivere enn svartrotta
 • Ekskrementer: 1,2-2,5 cm lange, butt i den ene enden, vanligvis skinnende svart, myk i opptil en dag
 • Mat: Altetende, korn, 28 g/dag
 • Vann: 15-30 ml/dag
 • Atferd: Sky, neofob, nattaktiv
 • Svømming: Meget god til å svømme
 • Hopping: 90 cm vertikalt
 • Klatring: Kan klatre godt
 • Bol: I bakken, inne i vegger/gulv
 • Livslengde: Omtrent 1 år, men lenger under optimale forhold
 • Kjønnsmoden: 2-3 mnd
 • Antall unger pr. kull: 8-20
 • Antall kull pr. år: 4-7 Fra 32 til 140 unger per år
 • Åpninger som bør tettes: >12 mm

Brunrotte (Rattus norvegicus) er en stor rotteart, med en kroppslengde på noe over 20 cm. Halen er litt under 20 cm. Norsk brunrotte er mørkebrun på ryggen og er lysere på sidene og gråhvit på magen. Den får vanligvis seks til åtte unger pr. kull men kan få opptil 20.

Hvordan rottene ble så mange

Rotte arten spredte seg i Europa i middelalderen, og tok plassen til svartrotten. Svartrottene flyttet seg til asiatiske områder. Brunrotta har veldig evne til å tilpasse seg til ulike miljøer, og har blitt funnet i alt fra rene ørkener til liknende arktisk klima. Den er spredd over alt, oftest i nær tilknytning til mennesker, og nyter godt av det vi ikke spiser selv. Brunrotten lever overalt på jorden der det finnes mennesker. Brunrotter gjør stor materiell ødeleggelse, og kan spre sykdom. Ofte er brunrotten smittebærer og kan spre både pestbakterier og trikiner. Brunrotten lever mange ganger i kloakker og under hus, og kommer iblant inn i boliger via rørsystemet. Den beste måten å unngå brunrotter er å fjerne tilgang på mat, og sikre huset slik at ikke rottene kan komme inn.

Rottene veier fra 200-500 g., og kroppen er om lag 18-25 cm. Halen er i tillegg 15-21 cm lang, hårløs, skjellbelagt, og kortere enn kroppen. Halen er lys på undersiden og mørk over. Ørene er små og behåret helt ut til spissen. Pelsen kan variere fra grå til brun og sort.

Et kjennetegn hos brunrotter er tennene. De er store, krumme, meget harde. I tillegg vokser fortennene kontinuerlig. Fortennene er skarpe og slipes hele tiden mot hverandre når dyret gnager.

Rotter kan til forveksling være lik andre gnagere som vånd og husmus. Vånden går ikke inn i hus, men graver ganger i jorda så den ødelegger hagen. Vånden kan se ut som en klumpete rotte. Man skiller husmus og skogmus fra rottene på størrelsen, selv om det kan være litt vanskelig å skille en ung rotte fra en voksen husmus. En ung rotte er større enn en voksen husmus. Brunrotta kan også forveksles med svartrotta (Rattus rattus) som før var vanlig i Norge. Nå kjenner vi ingen bestander av svartrotte i Norge.

Avføringen fra brunrotter er ofte svart, men kan faktisk opptre i mange andre farger, avhengig av hva rottene har spist. Den er stor (størrelsen er selvfølgelig avhengig av dyrets størrelse) og rektangulær, 1,2-2,5 cm lang, ofte butt i den ene enden, vanligvis skinnende sort, og hvis den er myk er den fersk. En rotte legger ofte fra seg 40-50 slike ekskrementer pr. dag. Brunrotta samler ofte sin avføring på utvalgte steder, «rotte-toaletter». Ekskrementer fra andre dyr kan enkelte ganger forveksles med rottelort. Dette gjelder spesielt ekskrementer fra flaggermus og piggsvin. Flaggermuslort er betydelig mindre og inneholder bare insektrester, og den smuldrer lett opp om man tar på den. Ekskrementer fra piggsvin er normalt mye større enn dem fra rotter, og de inneholder bare insektrester, litt plantemateriale og ofte sandkorn.

Man kan også bruke fotspor i støv (eventuelt talkum/mel som er strødd ut) for å bestemme hvilket dyr man har med å gjøre. Brunrotter har fire tær på frembeina, og fem tær på bakbeina. Brunrotter etterlater et 2,0-2,5 cm langt avtrykk av bakfoten, og ofte lager de slepespor av halen mellom fotavtrykkene.

Brunrotter kan klatre loddrett og hoppe høyt. De kan falle fra en høyde på 20 meter uten at den dør eller blir alvorlig skadet.

Rottenes gode balanse gjør at de kan gå opp mursteinsvegger som gir fotfeste.

Bli kvitt rotter i Molde

Har du problemer med rotter i Molde{, så ta kontakt nå!Ta kontakt nå! Vi hjelper også til med problemer med veggedyr i Molde

Litt om Molde

Skadedyrhjelp

Skadedyrhjelp

Rotter

I alle år har rotter vært plagsomme for mennesker. De kan faktisk også være aggressive og angripe mennesker. De finnes i Molde og kommer seg inn de fleste plasser. De trenger ikke mer enn 20 mm hull for å komme seg inn, selv om de ser mye større ut.

Hvis du har oppdaget en rotte vil vi anbefale deg å ta kontakt for å raskest mulig bekjempe den. Spesielt hvis du har sett 2 eller flere rotter på samme sted bør du gjøre noe. For de kan formere seg raskt og bli en skikkelig plage.

Mus

skogsmus bekjempelse MoldeI Norge har vi tre typer mus som folk ønsker å bli kvitt. Liten skogmus, stor skogmus og husmus. De trives alle tre tett innpå mennesker og liker helst å finne mat i huset. De kan også påføre hus store skader i rørsystemet, elektriske kabler og mer.

Jo tidligere man kommer i gang med bekjempelse av mus, jo raskere og billigere blir det.

Hvordan bli kvitt rotter?

Rotter kommer hovedsaklig inn i huset fordi de ser etter mat. I prinsippet er detr slik at hvis du fjerner maten så kommer de ikke, men da er det jo ikke så greit å bo der. Derfor er det diverse tiltak må gjøres.

Åtegift: Et tiltak er å sette ut åtegift. Da spiser rottene giften, og de dør. Det er viktig at giften kun kan spises av rotter og ikke mennesker eller andre dyr. Derfor er både plasseringen og hvordan den settes frem veldig viktig når man bruker gift.

Rottefeller: Man bruker også feller som plasseres på passende steder. Men rotter er så skeptiske til nye ting, at de kan være vanskelige å få tatt i feller. Vi som driver med skadedyrkontroll på fulltid vet dette, og forbereder fellene i forkant. Plassering av fellene har også svært mye å si.

Tetting av huset: Det aller beste tiltaket er å hindre rotter å finne steder å komme inn i boligen eller bygget. Til det brukes mange ulike metoder. Ulempen med rotter er at de kan gnage seg igjennom det aller meste, så hvis de lukter mat så kan de stort sett komme seg inn hvis de vil.

Tegn på rotter i huset / bygget

Det finnes en del ulike tegn på at man har rotter i huset.

Å se dem: Det sikreste tegnet er å faktisk se dem. Hvis man ser at en rotte løper foran kjøkkenbenken så er man sikker i sin sak. Da er det rotter til stede. Det kan være vanskelig å se forskjell på en rotte og en mus hvis man ikke er vant til å se dem, men en rotte er stor og en mus er liten. Uansett er gnagere uønskede å ha i hus og du bør gjøre noe med det.

Å se resultatene: Hvis du oppdager rottehull, istykkergnagede trebiter, plastrør eller ledninger så kan du også være veldig sikker på at det er en gnager i hus, og du bør fjerne dem.

Å høre dem: Hvis det er rotter i veggene, i taket eller tregulvet så kan man gjerne høre dem. det kan være vanskelig med huset fullt av andre folk, men om kvelden og natten når det er stille så kan man både høre dem vandre, pile av gårde og gnage.  Da må du gjøre noe snarest.

Nå kan du få hjelp med skadedyr i Molde

Få gratis befaring for ditt skadedyrproblem og konkrete forslag til tiltak som gir deg den skadedyrkontroll du trenger.

Send inn skjemaet over, eller ta kontakt via chat 👍


Skadedyrhjelp

Skadedyrhjelp.no samarbeider med utvalgte og svært dyktige og etiske skadedyrbekjempere i hele Norge. Vi har nettverk som kan hjelpe deg i Molde også. Vi forholder oss til skadedyrveilederen.

Personvern

Innsendt informasjon brukes kun til å ta kontakt med deg for å følge opp din skadedyrhenvendelse.
skadedyrtekniker Molde