Rotter Mosjøen

Hvis du har oppdaget rotter eller tegn på rotter i Mosjøen så bør du gjøre noe nå med en gang. Rotter kjappe på å finne matstasjoner og dessverre raske til å formere seg.

Rotter er plagsomme

Rotter er veldig plagsomme og gjør livet surt for en.

👉 For privatpersoner

Rotter er en utfordring å bli kvitt, og de kan ofte dessverre raskt gjøre stor ødeleggelse på boliger og andre eiendeler. Av den grunnen anbefales det at man så raskt som råd er tar action og får gjennomført passende tiltak mot rotter slik at du får løst problemet.

Kontakt oss nå for å få en uforpliktende samtale og pristilbud for å løse problemet for deg. Du får en ryddig avtale og vi løser rotteproblemet sikkert for deg.

👉 For serveringssteder

Rotter leter etter noe å spise, og de er enormt flinke på å komme seg inn overalt. Dersom du har sett spor av rotter så bør du helt klart starte med skadedyrkontroll nå. Men uansett, du skal og bør også få tiltak mot skadedyr på plass slik at du hindrer at skadedyr kan forpeste matvarene du oppbevarer.

Og når du ser etter en skadedyrkontroll samarbeidspartner som hjelper deg: Vi jobber diskret, og vi har hjulpet mange til en bedre jobbhverdag. Ta kontakt med oss nå.

👉 For andre næringsdrivende

Rotter er et vanlig problem i alle slags bygg. Da er det godt å vite at vi kan hjelpe deg uansett type bygg du har ansvar for. Du kan også få hjelp med all type skadedyrkontroll og oppfølging av skadedyrkontroll.

Kontakt oss for å få vite mer om hvordan vi kan hjelpe deg med å bli kvitt både rotter og andre typer skadedyr.

Kontakt oss for hjelp med rotter i Mosjøen og omegn

Kontakt skadedyrtekniker i Mosjøen:

9 + 10 =

Problem med rotter i Mosjøen

Er du bekymret for, at du har problemer med rotter i Mosjøen? Da bør du ta kontakt med Mosjøens skadedyrkontroll nå. Rottene kan øke bestanden raskt fordi de formerer seg og skjer det hos deg har du et problem. Rotter er kjent for å ødelegge mye.

Hvorfor er rotter et skadedyrproblem i Mosjøen?

Rotter og mus bor ofte der hvor personer bor. Disse gnagere har en egen evne til å tilpasse seg og overleve. Mange ser noen store utfordringer med slike gnagere: Forurensing av matlager og inne i bygg når de ser etter mat. Rotter skader også bygninger og eiendommer ved å gnage og grave.

Rottene er enormt flinke til å komme seg frem. Rotter trenger kun hull på omtrent 2 cm for å komme seg igjennom, og de kan gnage seg gjennom tre, metaller, betong og plastikk. Men på grunn av tennenes utforming kan de ikke starte med å gnage på en rett og hard flate. Gnagingen må starte på en kant eller en bue.

Rotter finnes i hele Norge, særlig i vinterhalvåret kommer de seg inn i hus og bygg for å spise. Derfor er rotter et problem også i Mosjøen.

Rotter ødelegger andre gjenstander

Det er ikke bare hus og eiendommer som rottene kan gi stor skade. Det finnes tilfeller på at rottene har ruinert biler og gitt dem store skader. Blant annet en bil som ble ødelagt for {ca ||omtrent }300000 kroner.

Så ta kontakt når du trenger hjelp med skadedyrkontroll i Mosjøen. Bruk et ansvarlig skadedyrfirma som har myeerfaring med å bli kvitt skadedyr.

Litt info om rotter

Rotter formerer seg raskt og er kjent for sin smidighet, evne til å skade bosteder, butikker og spre bakterier og virus. De vil ofte bo på loftene, kjellere eller krypeområdene i boligene våre. Ofte i flere måneder eller år, uten å bli sett og hørt. Disse rottene skader hus på grunn av deres tunnelbygging; de spiser og ødelegger vår lagrede mat: forurenser kjøkkenbenker; og de kan spre sykdom. De kan også være aggresive. Rotter kan også starte brann ved å gnage på elektrisk utstyr. 

Rotter foretrekker å spise korn eller kornprodukter som frokostblandinger eller brød, men de spiser nesten hvilken som helst type mat og trenger ikke veldig mye vann. De kan hoppe, svømme og klatre for å nå en matkilde. Faktisk er rotter utmerkede svømmere og kan komme inn i strukturer gjennom kloakk, toaletter og ødelagte avløp. I tester har rotter blitt funnet i stand til å trå vann i flere dager og er i stand til å svømme mot en strøm i en halv mil.

rotter i Mosjøen

Litt om Mosjøen

Noen karakteristiske kjennetegn hos brunrotte

 • Vekt: 200-500 gram
 • Lengde (kun kropp): 18-25 cm
 • Lengde (hale): 15-21 cm (den er kortere enn kroppen, mørk overside og lys underside)
 • Snute: Butt
 • Ører: Små og dekket med hår
 • Øyne: Små
 • Pels: Finnes i alle farger. Pelsen er stivere enn svartrotta
 • Ekskrementer: 1,2-2,5 cm lange, butt i den ene enden, vanligvis skinnende svart, myk i opptil en dag
 • Mat: Altetende, korn, 28 g/dag
 • Vann: 15-30 ml/dag
 • Atferd: Sky, neofob, nattaktiv
 • Svømming: Meget god til å svømme
 • Hopping: 90 cm vertikalt
 • Klatring: Kan klatre godt
 • Bol: I bakken, inne i vegger/gulv
 • Livslengde: Omtrent 1 år, men lenger under optimale forhold
 • Kjønnsmoden: 2-3 mnd
 • Antall unger pr. kull: 8-20
 • Antall kull pr. år: 4-7
 • Åpninger som bør tettes: >12 mm

Norsk brunrotte (Rattus norvegicus) er en art av rotter som er stor, med en kropp på noe over 20 cm. Halen er litt under 20 cm. Norsk brunrotte er mørkebrun på ryggen og er lysere på sidene og gråhvit på magen. Den får vanligvis seks til åtte unger pr. kull, men kan unntaksvis få opp til 20 unger. 32 til 140 rotteunger per år

Hvordan rottene ble så mange

Rotte arten beveget seg i Europa i middelalderen, og fortrengte svartrotten. Svartrottene flyttet seg til asiatiske steder. Brunrotta har god tilpasningsevne til ulike miljøer, og har blitt funnet i alt fra rene ørkenlandskaper til arktisk klima. Rotten er spredd over hele verden, mange ganger i nær tilknytning til mennesker og deres boliger, og og har det fint der. Rotten holder til overalt der det finnes mennesker. Brunrotter gjør stor materiell skade, og har potensial til å spre smitte. Ofte er den smittebærer og sprer både pestbakterier og trikiner. Den lever gjerne i kloakker og kjellere, og kommer av og til inn i boliger via avløp. Den beste måten å unngå brunrotter er å fjerne tilgang på mat, og sikre bygget slik at rottene ikke kan komme inn.

Brunrotta veier fra 200-500 g., og kroppslengden er om lag 18-25 cm. Halen er omtrent 15-21 cm lang, hårløs, og kortere enn kroppen. Halen er lys på undersiden og mørk på oversiden. Ørene er små og behåret helt ut til spissen. Pelsfargen er en variasjon av grå til brun og svart.

Et karakteristisk kjennetegn hos rotter er tennene som er skapt for gnaging. Fortennene er store, krumme, harde. I tillegg vokser fortennene hele tiden. Fortennene er skarpe og slipes hele tiden mot hverandre når dyret gnager.

Rotter kan forveksles med andre gnagere som husmus og vånd. Vånden går aldri inn i huset, men graver ganger i jorda hvor den ødelegger hagen. Vånden ser litt ut som en litt stutt rotte med korte bein og butt snute. Man skiller husmus og skogmus fra brunrotta på størrelsen, selv om det kan være vanskelig å skille en ung rotte fra en voksen husmus. En ung rotte er allikevel alltid større enn en voksen husmus. Brunrotta kan også forveksles med svartrotta (Rattus rattus) som tidligere var vanlig i Norge. Nå kjenner vi ingen bestander av svartrotte her.

Rotters avføring er ofte svart, men avføringen kan faktisk opptre i mange andre farger, som kommer an på hva dyrene har spist. Den er stor (størrelsen er selvfølgelig avhengig av dyrets størrelse) og rektangulær, 1,2-2,5 cm lang, ofte butt i den ene enden. Mange ganger skinnende sort, og den kan holde seg myk i opptil en dag. En brunrotte legger ofte fra seg 40-50 slike ekskrementer pr. dag. Rotter samler ofte sine ekskrementer på spesielle steder, «rotte-toaletter». Flaggermuslort er betydelig mindre og inneholder bare insektrester, og den smuldrer lett opp om man tar på den. Ekskrementer fra piggsvin er normalt mye større enn dem fra rotter, og de inneholder bare insektrester, litt plantemateriale og ofte sandkorn.

Man kan også bruke fotspor i støv (eventuelt talkum/mel som er strødd ut) for å bestemme hvilket dyr man har med å gjøre. Brunrotter har fire tær på frembeina, og fem tær på bakbeina. Brunrotter etterlater et 2,0-2,5 cm langt avtrykk av bakfoten, og ofte lager de slepespor av halen mellom fotavtrykkene.

Brunrotter kan klatre rett opp og hoppe høyt. Å droppe fra en høyde på tjue meter uten at den blir alvorlig lemlestet.

Rottenes gode balanse gjør at rotter kan klatre opp mursteinsvegger som der de får fotfeste.

Bli kvitt rotter i Mosjøen

Har du problemer med rotter i Mosjøen{, så ta kontakt nå! Vi hjelper også til med problemer med veggedyrproblem i Mosjøen

Litt om Mosjøen

Skadedyrhjelp

Skadedyrhjelp

Rotter

Rotter er fryktet de fleste steder, også er kjent problem i Mosjøen. De tar seg inn gjennom små åpninger på ca 2 cm og kan komme seg frem de fleste plasser. Under gode forhold kan rottene formere seg enormt raskt og problemet kan raskt bli større.

Hvis du har oppdaget en rotte vil vi anbefale deg å ta kontakt for å raskest mulig bekjempe den. Spesielt hvis du har sett 2 eller flere rotter på samme sted bør du gjøre noe. For de kan formere seg raskt og bli en skikkelig plage.

Mus er en vanlig plage

skogsmus bekjempelse MosjøenI Norge har vi tre typer mus som folk ønsker å bli kvitt. Liten skogmus, stor skogmus og husmus. De trives alle tre tett innpå mennesker og liker helst å finne mat i huset. De kan også påføre hus store skader i rørsystemet, elektriske kabler og mer.

Jo tidligere man kommer i gang med bekjempelse av mus, jo raskere og billigere blir det.

Hvordan bli kvitt rotter?

Rotter kommer hovedsaklig inn i huset fordi de ser etter mat. I prinsippet er detr slik at hvis du fjerner maten så kommer de ikke, men da er det jo ikke så greit å bo der. Derfor er det diverse tiltak må gjøres.

Åtegift: Et tiltak er å sette ut åtegift. Da spiser rottene giften, og de dør. Det er viktig at giften kun kan spises av rotter og ikke mennesker eller andre dyr. Derfor er både plasseringen og hvordan den settes frem veldig viktig når man bruker gift.

Rottefeller: Man bruker også feller som plasseres på passende steder. Men rotter er så skeptiske til nye ting, at de kan være vanskelige å få tatt i feller. Vi som driver med skadedyrkontroll på fulltid vet dette, og forbereder fellene i forkant. Plassering av fellene har også svært mye å si.

Tetting av huset: Det aller beste tiltaket er å hindre rotter å finne steder å komme inn i boligen eller bygget. Til det brukes mange ulike metoder. Ulempen med rotter er at de kan gnage seg igjennom det aller meste, så hvis de lukter mat så kan de stort sett komme seg inn hvis de vil.

Tegn på rotter i huset / bygget

Det finnes en del ulike tegn på at man har rotter i huset.

Å se dem: Det sikreste tegnet er å faktisk se dem. Hvis man ser at en rotte løper foran kjøkkenbenken så er man sikker i sin sak. Da er det rotter til stede. Det kan være vanskelig å se forskjell på en rotte og en mus hvis man ikke er vant til å se dem, men en rotte er stor og en mus er liten. Uansett er gnagere uønskede å ha i hus og du bør gjøre noe med det.

Å se resultatene: Hvis du oppdager rottehull, istykkergnagede trebiter, plastrør eller ledninger så kan du også være veldig sikker på at det er en gnager i hus, og du bør fjerne dem.

Å høre dem: Hvis det er rotter i veggene, i taket eller tregulvet så kan man gjerne høre dem. det kan være vanskelig med huset fullt av andre folk, men om kvelden og natten når det er stille så kan man både høre dem vandre, pile av gårde og gnage.  Da må du gjøre noe snarest.

Rotte i Mosjøen

Få hjelp med å bli kvitt skadedyr i Mosjøen

Få gratis befaring for ditt skadedyrproblem og konkrete forslag til tiltak som gir deg den skadedyrkontroll du trenger.

Send inn skjemaet over, eller ta kontakt via chat 👍


Skadedyrhjelp

Skadedyrhjelp.no samarbeider med utvalgte og svært dyktige og etiske skadedyrbekjempere i hele Norge. Vi har nettverk som kan hjelpe deg i Mosjøen også. Vi forholder oss til skadedyrveilederen.

Personvern

Innsendt informasjon brukes kun til å ta kontakt med deg for å følge opp din skadedyrhenvendelse.
skadedyrtekniker Mosjøen