Rotter Otta

Hvis du har oppdaget rotter eller mus i Otta så må du helt klart gjøre tiltak så kjapt som mulig. Rotter er nemlig raske til å tilpasse seg, raske på å finne mat og dessverre raske til å formere seg.

Rotter er plagsomme

Rotter er veldig plagsomme og gjør livet surt for en.

👉 For deg med bolig

Rotter er en utfordring å bli av med. De kan ofte dessverre hurtig gjøre mye skade på bolig og andre eiendeler. Derfor anbefales det at du så raskt som mulig tar i gang med tiltak og får gjennomført passende tiltak mot rotter slik at du får løst problemet.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale og pristilbud for å bli kvitt rottene. Du får en god avtale og vi løser rotteproblemet sikkert for deg.

👉 For serveringssteder

Rotter ser aktivt etter noe å spise, og rottene er enormt flinke på å komme seg forbi hindringer til maten. Dersom du har sett spor av rotter så bør du helt klart starte med skadedyrkontroll her og nå. Men uansett, du skal og bør også ha tiltak mot skadedyr på plass slik at du hindrer at skadedyr kan smitte maten du oppbevarer.

Og når du leter etter en skadedyrkontroll-partner som hjelper deg: Vi gjør jobber diskret, og vi har lang erfaring med å lykkes. Ta kontakt med oss nå.

👉 For næringsdrivende

Rotter er et vanlig problem i alle slags bygg. Da er det godt å vite at vi kan hjelpe deg uansett hva slags bygg du har. Du kan også få hjelp med all type skadedyrbekjempelse og oppfølging av skadedyrkontroll.

Kontakt oss for å høre mer hvordan vi hjelper deg med å bli kvitt både rotter og annet utyske.

Kontakt oss nå for hjelp med rotter i Otta og omegn

Kontakt skadedyrtekniker i Otta:

9 + 6 =

Rotteproblem i Otta

Tenker du, eller er du sikker på, at du har problemer med rotter i Otta? Ta kontakt med Ottas skadedyrkontroll nå. Rotter kan øke bestanden raskt fordi de formerer seg ofte raskt og da har du et problem. Rotter påfører ofte eiendeler og bygninger skader.

Er rotter et gnagerproblem i Otta?

Rotter og mus holder seg helst der hvor mennesker bor. Gnagere har en egen evne til å tilpasse seg. Mange ser to store utfordringer med slike dyr: De forurenser matlager og inne i bygg når de ser etter noe å spise. Rotter skader også bygninger og eiendommer ved å konstant grave og gnage.

Rotter er talentfulle til å komme seg frem. Hull på ca 2 cm for å komme seg igjennom, og de kan spise seg gjennom tre, plastikk, metaller og løs betong. Men på grunn av tennenes utforming kan de ikke begynne å gnage på en rett og hard flate. Gnagingen må begynne på en kant eller en bue.

Rotter finnes i hele Norge, og spesielt i vinterhalvåret kommer de seg inn i hus og bygg for å finne mat. Dette er grunnen til at rotter er et problem også i Otta.

Andre ting rotter kan ødelegge

Det er ikke bare hus og eiendommer som kan påføres stor skade. Det finnes tilfeller på at rottene har ruinert biler og gnagd i stykker mye. Blant annet en bil som ble ødelagt for {ca ||omtrent }300000 kroner.

Så ta kontakt når du har behov for hjelp med skadedyrkontroll i Otta. Bruk et ansvarlig skadedyrfirma som har myekunnskap med å bli kvitt skadedyr.

Litt info om rotter

Rotter reproduserer raskt og er mest kjent for evne til å komme frem overalt, evne til å ødelegge hjem, butikker og spre uønsket sykdom. Ofte bosetter de seg på loftet, kjellerne eller ander småsteder i boligene våre. Gjerne i flere måneder eller år, uten å bli sett og hørt. Disse rottene skader boliger på grunn av deres tunnelbygging; de spiser og ødelegger vår lagrede mat: de forurenser kjøkken; og de sprersykdom. De kan også være aggresive. Gnagere har vært kjent for å starte brann ved å gnage på elektriske ledninger. 

Rotter foretrekker å spise kornprodukter som frokostblandinger eller brød, men de spiser nesten hvilken som helst type mat og trenger ikke veldig mye vann. De vil hoppe, svømme og klatre for å nå en matkilde. Faktisk er rotter utmerkede svømmere og kan komme inn i strukturer gjennom kloakk, toaletter og ødelagte avløp. I tester har rotter blitt funnet i stand til å trå vann i flere dager og er i stand til å svømme mot en strøm i en halv mil.

Litt om Otta

Karakteristikk kjennetegn om brunrotte

 • Vekt: 200-500 gram
 • Lengde (kropp): 18-25 cm
 • Lengde (kun hale): 15-21 cm (kortere enn kroppen, mørk oppå og lys under)
 • Snute: Butt
 • Ører: Små, dekket med hår
 • Øyne: Små
 • Pels: Finnes i alle farger. Pelsen er stivere enn svartrotta
 • Ekskrementer: 1,2-2,5 cm lange, butt i den ene enden, vanligvis skinnende svart, myk i opptil en dag
 • Mat: Altetende, korn, 28 g/dag
 • Vann: 15-30 ml/dag
 • Atferd: Sky, neofob, nattaktiv
 • Svømming: Meget god til å svømme
 • Hopping: 90 cm vertikalt
 • Klatring: Kan klatre godt
 • Bol: I bakken, inne i vegger/gulv
 • Livslengde: Omtrent 1 år, men lenger under optimale forhold
 • Kjønnsmoden: 2-3 mnd
 • Antall unger pr. kull: 8-20
 • Antall kull pr. år: 4-7 32 til 140 unger per år
 • Åpninger som bør tettes: >12 mm

Norsk brunrotte (Rattus norvegicus) er en art av rotter som er stor. Fullvoksen har den en kropp på noe over 20 cm. Og halen er noe under 20 cm. Norsk brunrotte har mørkebrun rygg, lysere på sidene og gråhvit på magen. Den får vanligvis seks til åtte unger pr. kull, men kan unntaksvis få opp til 20 unger. Det betyr fra 32 til 140 rotte unger per år, per rottepar!

Hvordan rottene ble så mange

Brunrotten spredte seg i Europa i middelalderen, og fortrengte svartrotten. Svartrottene flyttet seg til asiatiske steder. Brunrotta har god evne til å tilpasse seg til nye miljøer, og er blitt funnet i alt fra rene ørkenlandskaper til nærmest arktisk klima. Rotten er spredd over alt, mange ganger i nært mennesker og deres boliger, og nyter godt av det vi ikke spiser selv. Rotten holder til overalt på jorden der det finnes mennesker. Brunrotter kan gjøre stor ødeleggelse, og har potensial til å spre smitte. Den er ofte smittebærer og sprer både bakterier og trikiner. Brunrotten lever gjerne i kloakker og under hus, og kommer av og til inn i boliger via rør. Den beste forebyggingen mot brunrotter er å ta vekk tilgang til mat, samt sikre bygningen slik at rottene ikke kan komme inn.

Brunrotta veier 200-500 g., og kroppen er om lag 18-25 cm. Halen er i tillegg 15-21 cm lang, hårløs, og kortere enn kroppen. Halen er lys under og mørk på oversiden. Ørene er små og behåret helt ut til spissen. Pelsen kan variere fra grå til brun og sort.

Et kjennetegn hos alle brunrotter er tennene som er skapt for gnaging. Fortennene er store, krumme, meget harde. I tillegg vokser de hele tiden. De er skarpe, og slipes kontinuerlig mot hverandre når dyret gnager.

Rotter kan til forveksling være lik andre gnagere som husmus og vånd. Vånden går aldri inn i huset, men graver lange ganger i jorda så den ødelegger plener og planter. Vånden kan se ut som en litt stutt rotte med korte bein og butt snute. Husmus og skogsmus er forskjellig fra brunrotta på størrelsen, selv om det kan være litt vanskelig å skille en ung rotte fra en voksen husmus. En ung rotte er større enn en voksen husmus. Brunrotta kan også blandes med med svartrotta (Rattus rattus) som før var vanlig i Norge. I dag finnes det imidlertid ingen kjente bestander av svartrotte her.

Avføringen fra brunrotter er ofte svart, men den kan også ha mange andre farger avhengig av hva dyrene har spist. Den er stor (størrelsen er selvfølgelig avhengig av dyrets størrelse) og rektangulær, 1,2-2,5 cm lang, ofte butt i den ene enden, vanligvis skinnende sort, og den kan holde seg myk i opptil en dag. En brunrotte produserer vanligvis 40-50 slike ekskrementer pr. dag. Rotter samler ofte sin avføring på spesielle steder, «rotte-toaletter». Ekskrementer fra andre dyr kan enkelte ganger forveksles med rottelort. Dette gjelder spesielt ekskrementer fra flaggermus og piggsvin. Flaggermuslort er betydelig mindre og inneholder bare insektrester, og den smuldrer lett opp om man tar på den. Ekskrementer fra piggsvin er normalt mye større enn dem fra rotter, og de inneholder bare insektrester, litt plantemateriale og ofte sandkorn.

Man kan også bruke fotspor i støv (eventuelt talkum/mel som er strødd ut) for å bestemme hvilket dyr man har med å gjøre. Brunrotter har fire tær på frembeina, og fem tær på bakbeina. Brunrotter etterlater et 2,0-2,5 cm langt avtrykk av bakfoten, og ofte lager de slepespor av halen mellom fotavtrykkene.

Brunrotter kan klatre loddrett og hoppe opp til 4 meter høyt. Å droppe fra en høyde på 50 fot uten at den dør eller blir alvorlig skadet.

Balansekunstene gjør at rotter kan gå opp mursteinsvegger som der de får fotfeste og å gå langs kraftledninger.

Bli kvitt rotter i Otta

Så har du problemer med rotter i Otta{, så ta kontakt nå!Ta kontakt nå! Vi hjelper også til med problemer med veggedyr i Otta

Litt om Otta

Otta er en by og administrasjonssenteret i Sel kommune i Innlandet. Tettstedet har 1 715 innbyggere per 1. januar 2020, ligger nord i Gudbrandsdalen og er den eneste byen i Nord-Gudbrandsdalen. I tillegg til Otta sentrum består byen blant annet av Selsverket, Dahle og Hjellum.

Otta er et regionalt knutepunkt med Otta stasjon – som er en jernbanestasjon på Dovrebanen – og E6, med felles skysstasjon for både tog, buss og taxi. Otta er en del av Nasjonalparkriket og tilbyr mange friluftsaktiviteter. Temperaturen i Otta er relativt lav fordi Otta ligger nede ved elven med fuktig luft.

Gjennom Otta renner elva Otta, også kalt Ottaelva, ut i Gudbrandsdalslågen. Stedet har flere steinbrudd for uttak av kleberstein og skifer.

Tettstedet Otta ble ikke etablert før Dovrebanen ble åpnet hit i 1896, før dette var Nord-Sel senter i kommunen. Otta fikk bystatus i 2000. Det er en av få byer i Norge uten eget kirkebygg.

Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule, avdeling Otta ligger på industriområdet Øya.

Wikipedia

Skadedyrhjelp

Skadedyrhjelp

Rotter som tar seg til rette

Rotter er fryktet de fleste steder, også er kjent problem i Otta. De tar seg inn gjennom små åpninger på ca 2 cm og kan komme seg frem de fleste plasser. Under gode forhold kan rottene formere seg enormt raskt og problemet kan raskt bli større.

Det anbefales at du slår raskt ned på rotteproblemer. Eneste anbefalte løsning er å få hjelp av profesjonelle som gjør nødvendige tiltak raskt og effektivt.

Mus er en vanlig plage

skogsmus bekjempelse OttaDet er hovedsaklig tre ulike typer mus som plager eiendomseiere i Norge: Liten og stor skogmus, og husmus. De kan gjøre stor skade med å gnage i stykker skjulte installasjoner som f.eks vannrør (PEX) og samtidig spise mat og annet som du ikke vil de skal gnage på.

Det er viktig at man kommer raskt i gang med bekjempelse av mus, da de kan formere seg raskt og kan gjøre ganske store skader.

Hvordan bli kvitt rotter?

Rotter kommer hovedsaklig inn i huset fordi de ser etter mat. I prinsippet er detr slik at hvis du fjerner maten så kommer de ikke, men da er det jo ikke så greit å bo der. Derfor er det diverse tiltak må gjøres.

Åtegift: Et tiltak er å sette ut åtegift. Da spiser rottene giften, og de dør. Det er viktig at giften kun kan spises av rotter og ikke mennesker eller andre dyr. Derfor er både plasseringen og hvordan den settes frem veldig viktig når man bruker gift.

Rottefeller: Man bruker også feller som plasseres på passende steder. Men rotter er så skeptiske til nye ting, at de kan være vanskelige å få tatt i feller. Vi som driver med skadedyrkontroll på fulltid vet dette, og forbereder fellene i forkant. Plassering av fellene har også svært mye å si.

Tetting av huset: Det aller beste tiltaket er å hindre rotter å finne steder å komme inn i boligen eller bygget. Til det brukes mange ulike metoder. Ulempen med rotter er at de kan gnage seg igjennom det aller meste, så hvis de lukter mat så kan de stort sett komme seg inn hvis de vil.

Tegn på rotter i huset / bygget

Det finnes en del ulike tegn på at man har rotter i huset.

Å se dem: Det sikreste tegnet er å faktisk se dem. Hvis man ser at en rotte løper foran kjøkkenbenken så er man sikker i sin sak. Da er det rotter til stede. Det kan være vanskelig å se forskjell på en rotte og en mus hvis man ikke er vant til å se dem, men en rotte er stor og en mus er liten. Uansett er gnagere uønskede å ha i hus og du bør gjøre noe med det.

Å se resultatene: Hvis du oppdager rottehull, istykkergnagede trebiter, plastrør eller ledninger så kan du også være veldig sikker på at det er en gnager i hus, og du bør fjerne dem.

Å høre dem: Hvis det er rotter i veggene, i taket eller tregulvet så kan man gjerne høre dem. det kan være vanskelig med huset fullt av andre folk, men om kvelden og natten når det er stille så kan man både høre dem vandre, pile av gårde og gnage.  Da må du gjøre noe snarest.

Nå kan du få hjelp med skadedyr i Otta

Få gratis befaring for ditt skadedyrproblem og konkrete forslag til tiltak som gir deg den skadedyrkontroll du trenger.

Send inn skjemaet over, eller ta kontakt via chat 👍


Skadedyrhjelp

Skadedyrhjelp.no samarbeider med utvalgte og svært dyktige og etiske skadedyrbekjempere i hele Norge. Vi har nettverk som kan hjelpe deg i Otta også. Vi forholder oss til skadedyrveilederen.

Personvern

Innsendt informasjon brukes kun til å ta kontakt med deg for å følge opp din skadedyrhenvendelse.
skadedyrtekniker Otta