Rotter Leirvik

Når du oppdager rotter eller mus i Leirvik så må du ta action med én gang. Rotter kjappe på å finne mat og dessverre også raske til å formere seg.

Rotter er plagsomme

Rotter er veldig plagsomme og gjør livet surt for en.

👉 For boligeiere og byggeiere

Rotter er er krevende å bli av med, og de kan ofte dessverre raskt gjøre mye skade på boliger og andre eiendeler. På grunn av det anbefales det at man så kjapt som råd er tar action og gjennomfører skadedyr-tiltak som gjør at du får orden på ting raskt.

Kontakt oss umiddelbart for en uforpliktende samtale for å løse problemet for deg. Du får en god avtale og du blir kvitt rotteproblemet.

👉 For spisesteder og matservering

Rotter leter etter mat, og rottene er enormt dyktige til å komme seg forbi hindringer til maten. Hvis du har sett spor av rotter så bør du helt klart starte med skadedyrkontroll her og nå. Men uansett, du bør helt klart også få tiltak mot skadedyr på plass slik at du hindrer at skadedyr kan forpeste matvarene du har på lager.

Og når du ser etter en en profesjonell partner som hjelper deg: Vi jobber diskret, og vi har hjulpet mange til en bedre jobbhverdag. Kontakt oss.

👉 For andre bygg-eiere

Rotter er et kjent problem i alle slags bygg. Vi kan hjelpe deg uansett hvilken type bygg du har. Du kan også få hjelp med all type skadedyrbekjempelse og vedlikehold.

Ta kontakt med oss for å høre mer hvordan vi kan hjelpe deg med å bli kvitt både rotter og andre skadedyr.

Kontakt oss for å bli kvitt rotter i Leirvik og omliggende

Kontakt skadedyrtekniker i Leirvik:

11 + 10 =

Problem med rotter i Leirvik

Tenker du, eller er du sikker på, at du har et rotteproblem i Leirvik? Da bør du ta kontakt med et skadedyrfirma nå. Rottene kan nemlig formere seg svært raskt fordi de formerer seg og da har du en utfordring. Rotter påfører ofte eiendeler og bygninger skader.

Hvorfor er rotter et problem i Leirvik?

Dessverre lever rotter og mus ofte der hvor mennesker bor. Disse gnagere har en bemerkelsesverdig evne til å tilpasse seg. Det er noen store problemer med slike dyr: De forurenser matlager og inneområder når de leter etter mat. De skader også bygg og ting ved å gnage og grave.

Rotter er talentfulle til å komme til overalt. Rotter trenger kun hull på omtrent 2 cm for å komme seg igjennom, og de kan gnage seg gjennom både tre, plastikk og betong. Men på grunn av tennenes utforming kan de ikke starte med å gnage på en hard rett plate. Gnagingen må begynne på en kant eller en bue.

Rotter finnes i hele Norge. Særlig på høsten og vinteren kommer de inn i hus og bygg for å spise. Derfor er rotter et problem i Leirvik.

Andre ting en rotte kan gnage på

Det er ikke kun hus som kan påføres stor skade. Det finnes noen eksempler på at rotter har gnags seg frem i biler og gitt dem store skader. Blant annet var det en bil som fikk skader for {ca ||omtrent }300000,- kroner.

Så ta kontakt når du ønsker assistanse med skadedyrkontroll i Leirvik. Benytt et seriøst skadedyrfirma som har kunnskap med å bli kvitt skadedyr.

Litt info om rotter

Rotter formerer seg raskt og er kjent for evne til å komme frem overalt, evne til å ødelegge bosteder, butikker og spre sykdom. De vil ofte bo på loftene, kjellerne eller krypeområdene i boligene våre. Gjerne i flere måneder eller år, uten å bli avslørt. Disse rottene skader hus; de spiser og ødelegger mat mat: de forurenser kjøkkenbenker; og de sprersykdom. De kan også være aggresive. Rotter har vært kjent for å starte brann ved å gnage på elektriske ledninger. 

Rotter foretrekker å spise korn eller kornprodukter som frokostblandinger eller brød, men de spiser nesten hvilken som helst type mat og trenger ikke veldig mye vann. De vil hoppe, svømme og klatre for å nå en matkilde. Faktisk er rotter utmerkede svømmere og kan komme inn i strukturer gjennom kloakk, toaletter og ødelagte avløp. I tester har rotter blitt funnet i stand til å trå vann i flere dager og er i stand til å svømme mot en strøm i en halv mil.

rotter i Leirvik

Litt om Leirvik

Karakteristikk kjennetegn om norsk brunrotte

 • Vekt: 200-500 gram
 • Lengde (kun kropp): 18-25 cm
 • Lengde (hale): 15-21 cm (kortere enn kroppen. Mørk oppå og lys under)
 • Snute: Butt
 • Ører: Små, dekket med hår
 • Øyne: Små
 • Pels: Alle farger, stivere enn svartrotta
 • Ekskrementer: 1,2-2,5 cm lange, butt i den ene enden, vanligvis skinnende svart, myk i opptil en dag
 • Mat: Altetende, korn, 28 g/dag
 • Vann: 15-30 ml/dag
 • Atferd: Sky, neofob, nattaktiv
 • Svømming: Meget god til å svømme
 • Hopping: 90 cm vertikalt
 • Klatring: Kan klatre godt
 • Bol: I bakken, inne i vegger/gulv
 • Livslengde: Omtrent 1 år, men lenger under optimale forhold
 • Kjønnsmoden: 2-3 mnd
 • Antall unger pr. kull: 8-20
 • Antall kull pr. år: 4-7 32 til 140 rotteunger per år
 • Åpninger som bør tettes: >12 mm

Brunrotte (Rattus norvegicus) er en art av rotter som er stor. Fullvoksen har den en kropp på litt over 20 cm. Halen er litt under 20 cm. Brunrotten har mørkebrun rygg og er lysere på sidene og gråhvit på magen. Oftest får den 6-8 unger per kull, men kan unntaksvis få opp til 20 unger. Det betyr fra 32 til 140 rotte unger per år, per rottepar!

Brunrottenes historie

Brunrotten spredte seg i Europa i middelalderen, og tok plassen til svartrotten. Svartrottene beveget seg til asiatiske steder. Brunrotta har en utrolig evne til å tilpasse seg til nye steder, og har blitt sett i alt fra rene ørkenlandskaper til arktisk klima. Den har spredd seg over hele verden, mange ganger i nært mennesker og deres boliger, og og har det fint der. Rotten holder til overalt på jorden der det finnes mennesker. Brunrotter kan gjøre stor skade, og har potensial til å spre sykdom. Ofte er brunrotten smittebærer og sprer både bakterier og trikiner. Den lever mange ganger i kloakker og kjellere, og kommer iblant inn i boliger via rørsystemet. Den beste forebyggingen mot brunrotter er å ta vekk tilgang til mat, samt sikre bygningen slik at rottene ikke kan komme inn. Dyr som kommer inn i hus kan ofte bekjempes med klappfeller.

Rottene veier vanligvis 200-500 gram, og kroppen er omtrent 18-25 cm. Halen er i tillegg 15-21 cm lang, hårløs, og kortere enn kroppen. Halen er lys under og mørk over. Pelsen kan variere fra grå til brun og sort.

Et kjennetegn hos alle brunrotter er gnagertennene. Fortennene er store, krumme, harde. I tillegg vokser tennene hele tiden. De er skarpe, og slipes kontinuerlig mot hverandre når dyret gnager.

Brunrotter kan til forveksling være lik andre gnagere som husmus og vånd. Vånden går aldri inn i huset, men graver lange ganger i jorda hvor den ødelegger plener og planter. Vånden ser litt ut som en litt stutt rotte. Husmus og skogsmus er forskjellig fra rottene på størrelsen, selv om det kan være litt vanskelig å skille en ung rotte fra en voksen husmus. En ung rotte er allikevel alltid større enn en voksen husmus. Brunrotta kan også blandes med med svartrotta (Rattus rattus) som før var vanlig i Norge. I dag finnes det imidlertid ingen kjente bestander av svartrotte her.

Avføringen fra brunrotter er ofte svart, men avføringen kan faktisk ha mange andre farger avhengig av hva dyrene har spist. Den er stor (størrelsen er selvfølgelig avhengig av dyrets størrelse) og rektangulær, 1,2-2,5 cm lang, ofte butt i den ene enden. Mange ganger skinnende sort, og den kan holde seg myk i opptil en dag. En brunrotte produserer vanligvis 40-50 slike ekskrementer pr. dag. Brunrotta samler ofte sin avføring på spesielle steder, «rotte-toaletter». Ekskrementer fra andre dyr kan enkelte ganger forveksles med rottelort. Dette gjelder spesielt ekskrementer fra flaggermus og piggsvin. Flaggermuslort er betydelig mindre og inneholder bare insektrester, og den smuldrer lett opp om man tar på den. Ekskrementer fra piggsvin er normalt mye større enn dem fra rotter, og de inneholder bare insektrester, litt plantemateriale og ofte sandkorn.

Man kan også bruke fotspor i støv (eventuelt talkum/mel som er strødd ut) for å bestemme hvilket dyr man har med å gjøre. Brunrotter har fire tær på frembeina, og fem tær på bakbeina. Brunrotter etterlater et 2,0-2,5 cm langt avtrykk av bakfoten, og ofte lager de slepespor av halen mellom fotavtrykkene.

Rotter kan klatre rett opp og hoppe opp til 4 meter høyt. Å droppe fra en høyde på 50 fot uten at den dør eller blir alvorlig skadet.

Balansekunstene gjør at de kan klatre opp mursteinsvegger som gir fotfeste og å gå langs kraftledninger.

Bli kvitt rotter i Leirvik

Har du utfordring med rotter i Leirvik{, så ta kontakt nå! Vi hjelper også til med problemer med veggedyr i Leirvik

Litt om Leirvik

Leirvik er en by og administrasjonssenter i Stord kommune i Vestland. Byen har 14 198 innbyggere per 1. januar 2020. Leirvik ligger på sørøstkysten av øya Stord og er regionssenter i Sunnhordland. Selve Leirvik sentrum er lokalisert i en vik og har historisk sett vert en naturlig havn i munningen av Hardangerfjorden med sentral plassering til skipsleien langs Vestlandskysten. I nyere tid har Leirvik tettsted vokst seg større langt utover sentrumskjernen og strekker seg nå fra det tidligere selvstendige tettsteded Valvatna i sør til Rommetveit i nord, en distanse på over 8 kilometer. Det meste av bebyggelsen ligger langs fjorden, noe som er gjør at tettstedet er langt og tynt i utstrekning.

Wikipedia

Skadedyrhjelp

Skadedyrhjelp

Rotter som tar seg til rette

Rotter er fryktet de fleste steder, også er kjent problem i Leirvik. De tar seg inn gjennom små åpninger på ca 2 cm og kan komme seg frem de fleste plasser. Under gode forhold kan rottene formere seg enormt raskt og problemet kan raskt bli større.

Hvis du har oppdaget en rotte vil vi anbefale deg å ta kontakt for å raskest mulig bekjempe den. Spesielt hvis du har sett 2 eller flere rotter på samme sted bør du gjøre noe. For de kan formere seg raskt og bli en skikkelig plage.

Mus

skogsmus bekjempelse LeirvikDet er hovedsaklig tre ulike typer mus som plager eiendomseiere i Norge: Liten og stor skogmus, og husmus. De kan gjøre stor skade med å gnage i stykker skjulte installasjoner som f.eks vannrør (PEX) og samtidig spise mat og annet som du ikke vil de skal gnage på.

Jo tidligere man kommer i gang med bekjempelse av mus, jo raskere og billigere blir det.

Hvordan bli kvitt rotter?

Rotter kommer hovedsaklig inn i huset fordi de ser etter mat. I prinsippet er detr slik at hvis du fjerner maten så kommer de ikke, men da er det jo ikke så greit å bo der. Derfor er det diverse tiltak må gjøres.

Åtegift: Et tiltak er å sette ut åtegift. Da spiser rottene giften, og de dør. Det er viktig at giften kun kan spises av rotter og ikke mennesker eller andre dyr. Derfor er både plasseringen og hvordan den settes frem veldig viktig når man bruker gift.

Rottefeller: Man bruker også feller som plasseres på passende steder. Men rotter er så skeptiske til nye ting, at de kan være vanskelige å få tatt i feller. Vi som driver med skadedyrkontroll på fulltid vet dette, og forbereder fellene i forkant. Plassering av fellene har også svært mye å si.

Tetting av huset: Det aller beste tiltaket er å hindre rotter å finne steder å komme inn i boligen eller bygget. Til det brukes mange ulike metoder. Ulempen med rotter er at de kan gnage seg igjennom det aller meste, så hvis de lukter mat så kan de stort sett komme seg inn hvis de vil.

Tegn på rotter i huset / bygget

Det finnes en del ulike tegn på at man har rotter i huset.

Å se dem: Det sikreste tegnet er å faktisk se dem. Hvis man ser at en rotte løper foran kjøkkenbenken så er man sikker i sin sak. Da er det rotter til stede. Det kan være vanskelig å se forskjell på en rotte og en mus hvis man ikke er vant til å se dem, men en rotte er stor og en mus er liten. Uansett er gnagere uønskede å ha i hus og du bør gjøre noe med det.

Å se resultatene: Hvis du oppdager rottehull, istykkergnagede trebiter, plastrør eller ledninger så kan du også være veldig sikker på at det er en gnager i hus, og du bør fjerne dem.

Å høre dem: Hvis det er rotter i veggene, i taket eller tregulvet så kan man gjerne høre dem. det kan være vanskelig med huset fullt av andre folk, men om kvelden og natten når det er stille så kan man både høre dem vandre, pile av gårde og gnage.  Da må du gjøre noe snarest.

Rotte i Leirvik

Nå kan du få hjelp med skadedyr i Leirvik

Få gratis befaring for ditt skadedyrproblem og konkrete forslag til tiltak som gir deg den skadedyrkontroll du trenger.

Send inn skjemaet over, eller ta kontakt via chat 👍


Skadedyrhjelp

Skadedyrhjelp.no samarbeider med utvalgte og svært dyktige og etiske skadedyrbekjempere i hele Norge. Vi har nettverk som kan hjelpe deg i Leirvik også. Vi følger den offsielle skadedyrveilederen.

Personvern

Innsendt informasjon brukes kun til å ta kontakt med deg for å følge opp din skadedyrhenvendelse.
skadedyrtekniker Leirvik