Rotter Kongsvinger

Hvis du har lagt merke til rotter eller tegn på rotter i Kongsvinger så må du gjøre noe med én gang. Rotter finner seg fort til rette og er raske på å finne mat og dessverre raske til å formere seg.

Rotter er plagsomme

Rotter er veldig plagsomme og gjør livet surt for en.

👉 For privatpersoner

Rotter er utfordrende å bli av med. De kan ofte dessverre raskt gjøre stor skade på en bolig og andre eiendeler. Av den grunnen anbefales det at man så hurtig som råd er tar i gang med tiltak og får gjennomført skadedyr-tiltak slik at du får løst problemet.

Ta kontakt med oss umiddelbart for en uforpliktende samtale og pristilbud for å løse problemet for deg. Du får en ryddig avtale og vi løser rotteproblemet sikkert for deg.

👉 For restauranter, spisesteder og produsenter

Rotter leter etter mat, og rottene er veldig flinke til å komme seg forbi hindringer til maten. Hvis du har sett spor av rotter så må du absolutt starte med skadedyrkontroll nå. Men uansett, du skal og bør også ha tiltak på plass som hindrer at rotter kan ødelegge maten du har på lager.

Og når du leter etter en skadedyrkontroll samarbeidspartner som hjelper deg: Vi gjør jobber diskret, og vi har hjulpet mange kunder til skadedyrfri hverdag. Ta kontakt med oss.

👉 For bygg-eiere

Rotter er et kjent problem i de fleste bygg, og vi kan hjelpe deg uansett hvilken type bygg du har. Vi kan også hjelpe med all type skadedyrbekjempelse og vedlikehold.

Kontakt oss for å få vite mer hvordan du kan få hjelp med å bli kvitt rotter.

Kontakt oss for å bli kvitt rotter i Kongsvinger og omegn

Rotteproblem i Kongsvinger

Tror du, eller er du sikker på, at du har problemer med rotter i Kongsvinger? Da bør du ta kontakt med et skadedyrfirma nå. Rottene kan øke bestanden raskt fordi de formerer seg og skjer det hos deg har du et problem. Rotter påfører ofte eiendeler og bygninger skader.

Er rotter et gnagerproblem i Kongsvinger?

Rotter og mus holder seg helst der hvor personer bor. Gnagere har en egen evne til å tilpasse seg. Det er noen store problemer med slike gnagere: De forurenser matlager og inne i bygg når gnagerne leter etter noe å spise. Rotter skader også bygninger og ting ved å gnage og grave.

Rotter er flinke til å komme til overalt. Hull på omtrent 2 cm for å komme seg igjennom, og de kan gnage seg gjennom tre, plastikk og betong. Men fordi tennene vender innover i munnen kan de ikke begynne å gnage på en hard rett plate. De må starte på en kant eller en bue.

Rotter finnes overalt i Norge, særlig i vinterhalvåret kommer de seg inn i hus og bygg for å finne mat. Derfor er rotter et problem i Kongsvinger.

Andre ting en rotte kan gnage på

Det er ikke bare bygninger som kan påføres stor skade. Det finnes eksempler på at rotter har ødelagt biler og gitt dem store skader. Blant annet en bil som ble ødelagt for {ca ||omtrent }tre hundre tusen kroner.

Kontakt et skadedyrfirma når du trenger assistanse med skadedyrkontroll i Kongsvinger. Kontakt et seriøst skadedyrfirma som har godkunnskap med å bli kvitt skadedyr.

Mer om rotter

Rotter formerer seg raskt og er mest kjent for sin smidighet, evne til å skade hjem, butikker og spre sykdom. Ofte bosetter de seg på loftet, kjellerne eller krypeområdene i hjemmene våre. Noen ganger i mange måneder eller til og med år uten å bli oppdaget. Disse gnagerne ødelegger boliger; de spiser og ødelegger vår lagrede mat: de forurenser kjøkkenbenker; og de sprersykdom. De kan også bite mennesker. Gnagere kan også starte brann ved å gnage på elektriske ledninger. 

Rotter foretrekker å spise kornprodukter som frokostblandinger eller brød, men de spiser nesten hvilken som helst type mat og trenger ikke veldig mye vann. De vil hoppe, svømme og klatre for å nå en matkilde. Faktisk er rotter utmerkede svømmere og kan komme inn i strukturer gjennom kloakk, toaletter og ødelagte avløp. I tester har rotter blitt funnet i stand til å trå vann i flere dager og er i stand til å svømme mot en strøm i en halv mil.

Litt om Kongsvinger

Karakteristikk sider hos norsk brunrotte

 • Vekt: fra 200-500 g
 • Lengde (bare kropp): 18-25 cm
 • Lengde (bare hale): 15-21 cm (den er kortere enn kroppen, mørk oppå og lys under)
 • Snute: Butt
 • Ører: Små og dekket med hår
 • Øyne: Små
 • Pels: Alle farger, stivere enn svartrotta
 • Ekskrementer: 1,2-2,5 cm lange, butt i den ene enden, vanligvis skinnende svart, myk i opptil en dag
 • Mat: Altetende, korn, 28 g/dag
 • Vann: 15-30 ml/dag
 • Atferd: Sky, neofob, nattaktiv
 • Svømming: Meget god til å svømme
 • Hopping: 90 cm vertikalt
 • Klatring: Kan klatre godt
 • Bol: I bakken, inne i vegger/gulv
 • Livslengde: Omtrent 1 år, men lenger under optimale forhold
 • Kjønnsmoden: 2-3 mnd
 • Antall unger pr. kull: 8-20
 • Antall kull pr. år: 4-7 32 til 140 unger per år
 • Åpninger som bør tettes: >12 mm

Brunrotte (Rattus norvegicus) er en stor rotteart, med en kropp på litt over 20 cm. Og halen er noe under 20 cm. Brunrotten er mørkebrun på ryggen og er lysere på sidene og gråhvit på magen. Oftest får den 6-8 unger per kull men kan få opptil 20. 32 til 140 rotteunger per år

Brunrottenes historie

Brunrotten spredte seg i Europa i middelalderen, og tok plassen til svartrotten. Svartrottene flyttet seg til asiatiske steder. Brunrotta har en utrolig evne til å tilpasse seg til nye steder, og har blitt sett i alt fra rene ørkener til nærmest arktisk klima. Den er spredd over alt, mange ganger i nær tilknytning til mennesker, og og har det fint der. Rotten holder til overalt på jorden der det finnes mennesker. Brunrotter gjør ofte stor ødeleggelse, og har potensial til å spre smitte. Den er ofte smittebærer og kan spre både bakterier og trikiner. Rotten lever mange ganger i kloakksystem og under hus, og kommer iblant inn i hus via rør. Den beste måten å unngå brunrotter er å ta vekk tilgang til mat, og sikre huset slik at ikke dyrene kan komme inn.

Brunrotta veier fra 200-500 gram, og kroppen er omtrent 18-25 cm. Halen er ca 15-21 cm lang, hårløs, skjellbelagt, og alltid kortere enn kroppen. Halen er lys på undersiden og mørk på oversiden. Ørene er små og behåret helt ut til spissen. Pelsen kan variere fra grå til brun og sort.

Et kjennetegn hos alle rotter er tennene. De er store, krumme, harde. I tillegg vokser de kontinuerlig. Tennene er skarpe og slipes kontinuerlig mot hverandre når dyret gnager.

Rotter kan forveksles med andre gnagere som vånd og husmus. Vånden går ikke inn i hus, men graver lange ganger i jorda så den ødelegger hagen. Vånden kan se ut som en klumpete rotte med korte bein og butt snute. Husmus og skogsmus er forskjellig fra rottene på størrelsen, selv om det kan være vanskelig å skille en ung rotte fra en voksen husmus. En ung rotte er større enn en voksen husmus. Brunrotta kan også blandes med med svartrotta (Rattus rattus) som før var vanlig i Norge. Nå kjenner vi ingen bestander av svartrotte i Norge.

Rotters avføring er normalt svart, men den kan faktisk opptre i mange andre farger, som kommer an på hva rottene har spist. Den er stor (størrelsen er selvfølgelig avhengig av dyrets størrelse) og rektangulær, 1,2-2,5 cm lang. Mange ganger butt i den ene enden. Vanligvis skinnende svart, og den kan holde seg myk i opptil en dag. En rotte produserer vanligvis 40-50 slike ekskrementer pr. dag. Brunrotta samler ofte sin avføring på utvalgte steder, «rotte-toaletter». Flaggermuslort er betydelig mindre og inneholder bare insektrester, og den smuldrer lett opp om man tar på den. Ekskrementer fra piggsvin er normalt mye større enn dem fra rotter, og de inneholder bare insektrester, litt plantemateriale og ofte sandkorn.

Man kan også bruke fotspor i støv (eventuelt talkum/mel som er strødd ut) for å bestemme hvilket dyr man har med å gjøre. Brunrotter har fire tær på frembeina, og fem tær på bakbeina. Brunrotter etterlater et 2,0-2,5 cm langt avtrykk av bakfoten, og ofte lager de slepespor av halen mellom fotavtrykkene.

Rotter kan klatre loddrett og hoppe høyt. Å droppe fra en høyde på 50 fot uten at den dør eller blir alvorlig skadet.

Utmerket balanse gjør at de kan gå opp mursteinsvegger eller andre grove vegger som gir fotfeste og å gå langs kraftledninger.

Bli kvitt rotter i Kongsvinger

Har du utfordring med rotter i Kongsvinger{, så ta kontakt nå! Vi hjelper også til med problemer med veggedyr i Kongsvinger

Litt om Kongsvinger

Skadedyrhjelp

Skadedyrhjelp

Rotter

Rotter er fryktet de fleste steder, også er kjent problem i Kongsvinger. De tar seg inn gjennom små åpninger på ca 2 cm og kan komme seg frem de fleste plasser. Under gode forhold kan rottene formere seg enormt raskt og problemet kan raskt bli større.

Hvis du har oppdaget en rotte vil vi anbefale deg å ta kontakt for å raskest mulig bekjempe den. Spesielt hvis du har sett 2 eller flere rotter på samme sted bør du gjøre noe. For de kan formere seg raskt og bli en skikkelig plage.

Mus er en vanlig plage

skogsmus bekjempelse KongsvingerI Norge har vi tre typer mus som folk ønsker å bli kvitt. Liten skogmus, stor skogmus og husmus. De trives alle tre tett innpå mennesker og liker helst å finne mat i huset. De kan også påføre hus store skader i rørsystemet, elektriske kabler og mer.

Jo tidligere man kommer i gang med bekjempelse av mus, jo raskere og billigere blir det.

Hvordan bli kvitt rotter?

Rotter kommer hovedsaklig inn i huset fordi de ser etter mat. I prinsippet er detr slik at hvis du fjerner maten så kommer de ikke, men da er det jo ikke så greit å bo der. Derfor er det diverse tiltak må gjøres.

Åtegift: Et tiltak er å sette ut åtegift. Da spiser rottene giften, og de dør. Det er viktig at giften kun kan spises av rotter og ikke mennesker eller andre dyr. Derfor er både plasseringen og hvordan den settes frem veldig viktig når man bruker gift.

Rottefeller: Man bruker også feller som plasseres på passende steder. Men rotter er så skeptiske til nye ting, at de kan være vanskelige å få tatt i feller. Vi som driver med skadedyrkontroll på fulltid vet dette, og forbereder fellene i forkant. Plassering av fellene har også svært mye å si.

Tetting av huset: Det aller beste tiltaket er å hindre rotter å finne steder å komme inn i boligen eller bygget. Til det brukes mange ulike metoder. Ulempen med rotter er at de kan gnage seg igjennom det aller meste, så hvis de lukter mat så kan de stort sett komme seg inn hvis de vil.

Tegn på rotter i huset / bygget

Det finnes en del ulike tegn på at man har rotter i huset.

Å se dem: Det sikreste tegnet er å faktisk se dem. Hvis man ser at en rotte løper foran kjøkkenbenken så er man sikker i sin sak. Da er det rotter til stede. Det kan være vanskelig å se forskjell på en rotte og en mus hvis man ikke er vant til å se dem, men en rotte er stor og en mus er liten. Uansett er gnagere uønskede å ha i hus og du bør gjøre noe med det.

Å se resultatene: Hvis du oppdager rottehull, istykkergnagede trebiter, plastrør eller ledninger så kan du også være veldig sikker på at det er en gnager i hus, og du bør fjerne dem.

Å høre dem: Hvis det er rotter i veggene, i taket eller tregulvet så kan man gjerne høre dem. det kan være vanskelig med huset fullt av andre folk, men om kvelden og natten når det er stille så kan man både høre dem vandre, pile av gårde og gnage.  Da må du gjøre noe snarest.

Få hjelp med å bli kvitt skadedyr i Kongsvinger

Få gratis befaring for ditt skadedyrproblem og konkrete forslag til tiltak som gir deg den skadedyrkontroll du trenger.

Send inn skjemaet over, eller ta kontakt via chat 👍

Skadedyrhjelp

Skadedyrhjelp.no samarbeider med utvalgte og svært dyktige og etiske skadedyrbekjempere i hele Norge. Vi har nettverk som kan hjelpe deg i Kongsvinger også. Vi forholder oss til skadedyrveilederen.

Personvern

Innsendt informasjon brukes kun til å ta kontakt med deg for å følge opp din skadedyrhenvendelse.
skadedyrtekniker Kongsvinger