Rotter Kopervik

Når du legger merke til rotter eller tegn på rotter i Kopervik så må du helt klart gjøre tiltak så snart som mulig. Rotter tilpasser seg raskt og er kjappe på å finne mat og dessverre raske til å etablere seg og bli mange.

Rotter er plagsomme

Rotter er veldig plagsomme og gjør livet surt for en.

👉 For boligeiere og byggeiere

Rotter er vanskelig å bli av med. De kan dessverre raskt gjøre stor ødeleggelse på en bolig og andre eiendeler. Av den grunnen anbefales det at du så hurtig som råd er tar i gang med tiltak og får gjennomført passende tiltak mot rotter som gjør at du får orden på ting raskt.

Ta kontakt med oss umiddelbart for en uforpliktende samtale for å løse problemet for deg. Du får en god avtale og du blir kvitt rotteproblemet.

👉 For restauranter, spisesteder og produsenter

Rotter leter etter noe å spise, og rottene er svært flinke til å komme seg forbi hindringer til maten. Dersom du har sett spor av rotter så bør du absolutt gå i gang med skadedyrkontroll nå. Men du bør helt klart også ha tiltak på plass slik at du hindrer at skadedyr kan smitte matvarene du oppbevarer.

Når du leter etter en skadedyrkontroll-partner som hjelper deg: Vi jobber diskret, og vi har lang erfaring med å lykkes. Ta kontakt med oss.

👉 For andre byggeiere

Rotter er et kjent problem i de fleste bygg. Da er det godt å vite at vi kan hjelpe deg uansett hva slags bygg du har ansvar for. Du kan også få hjelp med all type skadedyrkontroll og oppfølging av skadedyrkontroll.

Kontakt oss for å høre mer hvordan vi hjelper deg med å bli kvitt både rotter og annet utyske.

Kontakt oss for å bli kvitt rotter i Kopervik og omegn

Kontakt skadedyrtekniker i Kopervik:

2 + 11 =

Rotteproblem i Kopervik

Les her om du har et rotteproblem i Kopervik. Hvis du sliter med rotter i Kopervik så bør du få hjelp av noen profesjonelle skadedyrteknikere som vil hjelpe deg å bli kvitt problemet. Ikke vent, men få hjelp nå. Rotter er kjent for å formere seg, og skadedyrproblemet kan vokse. Bokstavelig talt. Ulempen er at rottene kan gnage i stykker gjenstander og hus, i tillegg til å ødelegge mat og spre sykdom.

Rotter – et gnagerproblem i Kopervik?

Rotter og mus bor ofte der hvor personer bor. Disse gnagere har en bemerkelsesverdig evne til å tilpasse seg. Mange ser to store utfordringer med slike gnagere: Forurensing av matlager og inneområder når gnagerne ser etter noe å spise. Rotter skader også bygninger og tomter ved å konstant gnage og grave.

Rottene er enormt flinke til å komme til overalt. Rotter trenger kun hull på ca 2 cm for å komme seg igjennom, og de kan gnage seg gjennom både treverk, metaller, betong og plastikk. Men fordi tennene vender innover i munnen kan de ikke begynne å gnage på en rett og hard flate. De må starte på en kant eller en bue.

Rotter finnes overalt i Norge. Spesielt i vinterhalvåret kommer de inn i hus og bygg for å finne mat. Dette er grunnen til at rotter er et problem også i Kopervik.

Rotter gnager også på andre ting

Det er ikke bare hus og eiendommer som kan påføres stor skade. Det finnes tilfeller på at rottene har ødelagt biler og påført dem skader for mange tusen kroner. Blant annet en bil som ble skadet for {ca ||omtrent }300.000,- kroner.

Så ta kontakt når du ønsker assistanse med skadedyrkontroll i Kopervik. Kontakt et seriøst skadedyrfirma som har goderfaring med å bli kvitt skadedyr.

Informasjon om rotter

Rotter formerer seg raskt og er kjent for evne til å komme frem overalt, skade hjem, fabrikker og spre sykdom. Ofte bosetter de seg på loftet, kjellere eller krypeområdene i boligene våre. Ofte i flere måneder eller år, uten å bli sett og hørt. Disse rottene skader hus på grunn av deres tunnelbygging; de spiser og ødelegger mat mat: de forurenser kjøkken; og de sprersykdom. De kan også bite mennesker. Rotter kan også starte brann ved å gnage på elektriske ledninger. 

Rotter foretrekker å spise korn eller kornprodukter som frokostblandinger eller brød, men de spiser nesten hvilken som helst type mat og trenger ikke veldig mye vann. De vil hoppe, svømme og klatre for å nå en matkilde. Faktisk er rotter utmerkede svømmere og kan komme inn i strukturer gjennom kloakk, toaletter og ødelagte avløp. I tester har rotter blitt funnet i stand til å trå vann i flere dager og er i stand til å svømme mot en strøm i en halv mil.

Litt om Kopervik

Karakteristikk kjennetegn hos brunrotte

 • Vekt: fra 200-500 g
 • Lengde (kropp): 18-25 cm
 • Lengde (bare hale): 15-21 cm (den er kortere enn kroppen, mørk oppå og lys under)
 • Snute: Butt
 • Ører: Små og dekket med hår
 • Øyne: Små
 • Pels: Alle farger. Pelsen er stivere enn svartrotta
 • Ekskrementer: 1,2-2,5 cm lange, butt i den ene enden, vanligvis skinnende svart, myk i opptil en dag
 • Mat: Altetende, korn, 28 g/dag
 • Vann: 15-30 ml/dag
 • Atferd: Sky, neofob, nattaktiv
 • Svømming: Meget god til å svømme
 • Hopping: 90 cm vertikalt
 • Klatring: Kan klatre godt
 • Bol: I bakken, inne i vegger/gulv
 • Livslengde: Omtrent 1 år, men lenger under optimale forhold
 • Kjønnsmoden: 2-3 mnd
 • Antall unger pr. kull: 8-20
 • Antall kull pr. år: 4-7 Det betyr fra 32 til 140 rotte unger per år, per rottepar!
 • Åpninger som bør tettes: >12 mm

Norsk brunrotte (Rattus norvegicus) er en stor rotteart. Fullvoksen har den en kroppslengde på noe over 20 cm. Halen er noe under 20 cm. Brunrotten har mørkebrun rygg, lysere på sidene og gråhvit på magen. Oftest får den 6-8 unger per kull men kan få opptil 20. Det betyr fra 32 til 140 rotte unger per år, per rottepar!

Hvordan rottene ble så mange

Rotte arten spredte seg i Europa i middelalderen, og tok plassen til svartrotten. Svartrottene beveget seg til asiatiske land. Brunrotta har god tilpasningsevne til ulike steder, og er blitt sett i alt fra rene ørkenlandskaper til nærmest arktisk klima. Den er spredd over alt, mange ganger i nær tilknytning til mennesker og deres boliger, og og har det fint der. Brunrotten lever overalt der det finnes mennesker. Brunrotter gjør ofte stor materiell ødeleggelse, og kan spre smitte. Den er ofte smittebærer og sprer både pestbakterier og trikiner. Den lever mange ganger i kloakker og under hus, og kommer av og til inn i boliger via rør. Den beste forebyggingen mot brunrotter er å ta vekk tilgang til mat, samt sikre bygget slik at ikke rottene kommer inn.

Brunrotta veier 200-500 g., og kroppslengden er om lag 18-25 cm. Halen er omtrent 15-21 cm lang, hårløs, skjellbelagt, og kortere enn kroppen. Halen er lys under og mørk over. Pelsfargen er en variasjon av grå til brun og svart.

Et karakteristisk kjennetegn hos rotter er tennene som er skapt for gnaging. Fortennene er store, krumme, harde. I tillegg vokser fortennene kontinuerlig. De er skarpe, og slipes hele tiden mot hverandre når dyret gnager.

Brunrotter kan forveksles med andre gnagere som husmus og vånd. Men vånden går ikke inn i huset, men graver ganger i jorda så den ødelegger plener og planter. Vånden kan se ut som en litt stutt rotte. Man skiller husmus og skogmus fra brunrotta på størrelsen, selv om det kan være litt vanskelig å skille en ung rotte fra en voksen husmus. En ung rotte er større enn en voksen husmus. Brunrotta kan også forveksles med svartrotta (Rattus rattus) som tidligere var vanlig i Norge. Nå kjenner vi ingen bestander av svartrotte her.

Avføringen fra brunrotter er ofte svart, men kan også opptre i mange andre farger, som kommer an på hva rottene har spist. Avføringen er stor (størrelsen er selvfølgelig avhengig av dyrets størrelse) og rektangulær, 1,2-2,5 cm lang. Mange ganger butt i den ene enden. Mange ganger skinnende sort, og den kan holde seg myk i opptil en dag. En brunrotte legger ofte fra seg 40-50 slike ekskrementer pr. dag. Brunrotta samler ofte sine ekskrementer på spesielle steder, «rotte-toaletter». Flaggermuslort er betydelig mindre og inneholder bare insektrester, og den smuldrer lett opp om man tar på den. Ekskrementer fra piggsvin er normalt mye større enn dem fra rotter, og de inneholder bare insektrester, litt plantemateriale og ofte sandkorn.

Man kan også bruke fotspor i støv (eventuelt talkum/mel som er strødd ut) for å bestemme hvilket dyr man har med å gjøre. Brunrotter har fire tær på frembeina, og fem tær på bakbeina. Brunrotter etterlater et 2,0-2,5 cm langt avtrykk av bakfoten, og ofte lager de slepespor av halen mellom fotavtrykkene.

Brunrotter kan klatre loddrett og hoppe opp til 4 meter høyt. De kan falle fra en høyde på 20 meter uten at den dør eller blir alvorlig skadet.

Rottenes gode balanse gjør at de kan klatre opp mursteinsvegger eller andre grove vegger som gir fotfeste og å gå langs kraftledninger.

Bli kvitt rotter i Kopervik

Hvis du har problemer med rotter i Kopervik{, så ta kontakt nå!Ring nå. Vi hjelper også til med problemer med veggedyr i Kopervik

Litt om Kopervik

Kopervik er en by, tidligere kommune og administrasjonssenteret i Karmøy kommune i Rogaland. Byen – det vil si tettstedet Kopervik – hadde 11 574 innbyggere per 1. januar 2020, mens kommunen som helhet hadde 42 062 innbyggere per 1. januar 2015.

Wikipedia

Skadedyrhjelp

Skadedyrhjelp

Rotter som tar seg til rette

I alle år har rotter vært plagsomme for mennesker. De kan faktisk også være aggressive og angripe mennesker. De finnes i Kopervik og kommer seg inn de fleste plasser. De trenger ikke mer enn 20 mm hull for å komme seg inn, selv om de ser mye større ut.

Det anbefales at du slår raskt ned på rotteproblemer. Eneste anbefalte løsning er å få hjelp av profesjonelle som gjør nødvendige tiltak raskt og effektivt.

Mus er en vanlig plage

skogsmus bekjempelse KopervikDet er hovedsaklig tre ulike typer mus som plager eiendomseiere i Norge: Liten og stor skogmus, og husmus. De kan gjøre stor skade med å gnage i stykker skjulte installasjoner som f.eks vannrør (PEX) og samtidig spise mat og annet som du ikke vil de skal gnage på.

Jo tidligere man kommer i gang med bekjempelse av mus, jo raskere og billigere blir det.

Hvordan bli kvitt rotter?

Rotter kommer hovedsaklig inn i huset fordi de ser etter mat. I prinsippet er detr slik at hvis du fjerner maten så kommer de ikke, men da er det jo ikke så greit å bo der. Derfor er det diverse tiltak må gjøres.

Åtegift: Et tiltak er å sette ut åtegift. Da spiser rottene giften, og de dør. Det er viktig at giften kun kan spises av rotter og ikke mennesker eller andre dyr. Derfor er både plasseringen og hvordan den settes frem veldig viktig når man bruker gift.

Rottefeller: Man bruker også feller som plasseres på passende steder. Men rotter er så skeptiske til nye ting, at de kan være vanskelige å få tatt i feller. Vi som driver med skadedyrkontroll på fulltid vet dette, og forbereder fellene i forkant. Plassering av fellene har også svært mye å si.

Tetting av huset: Det aller beste tiltaket er å hindre rotter å finne steder å komme inn i boligen eller bygget. Til det brukes mange ulike metoder. Ulempen med rotter er at de kan gnage seg igjennom det aller meste, så hvis de lukter mat så kan de stort sett komme seg inn hvis de vil.

Tegn på rotter i huset / bygget

Det finnes en del ulike tegn på at man har rotter i huset.

Å se dem: Det sikreste tegnet er å faktisk se dem. Hvis man ser at en rotte løper foran kjøkkenbenken så er man sikker i sin sak. Da er det rotter til stede. Det kan være vanskelig å se forskjell på en rotte og en mus hvis man ikke er vant til å se dem, men en rotte er stor og en mus er liten. Uansett er gnagere uønskede å ha i hus og du bør gjøre noe med det.

Å se resultatene: Hvis du oppdager rottehull, istykkergnagede trebiter, plastrør eller ledninger så kan du også være veldig sikker på at det er en gnager i hus, og du bør fjerne dem.

Å høre dem: Hvis det er rotter i veggene, i taket eller tregulvet så kan man gjerne høre dem. det kan være vanskelig med huset fullt av andre folk, men om kvelden og natten når det er stille så kan man både høre dem vandre, pile av gårde og gnage.  Da må du gjøre noe snarest.

Få hjelp med å bli kvitt skadedyr i Kopervik

Du kan få gratis befaring så lege du bor i grei avstand til en skadedyrbekjempers adresse.

Send inn skjemaet over, eller ta kontakt via chat 👍


Skadedyrhjelp

Skadedyrhjelp.no samarbeider med utvalgte og svært dyktige og etiske skadedyrbekjempere i hele Norge. Vi har nettverk som kan hjelpe deg i Kopervik også. Vi følger den offsielle skadedyrveilederen.

Personvern

Innsendt informasjon brukes kun til å ta kontakt med deg for å følge opp din skadedyrhenvendelse.
skadedyrtekniker Kopervik