Rotter Kolvereid

Hvis du har oppdaget rotter eller mus i Kolvereid så bør du ta action med én gang. Rotter kjappe på å finne mat og dessverre raske til å etablere seg og bli mange.

Rotter er plagsomme

Rotter er veldig plagsomme og gjør livet surt for en.

👉 For deg med bolig

Rotter er utfordrende å bli kvitt, og de kan dessverre raskt gjøre mye ødeleggelse på bolig og andre eiendeler. Av den grunnen anbefales det at man så kjapt som mulig tar i gang med tiltak og får gjennomført passende tiltak mot rotterslik at du blir kvitt problemet.

Kontakt oss nå for en uforpliktende samtale for å løse problemet for deg. Du får en god avtale og vi løser rotteproblemet sikkert for deg.

👉 For serveringssteder

Rotter ser aktivt etter noe å spise, og rottene er veldig flinke til å komme seg inn overalt. Dersom du har sett spor av rotter så bør du absolutt starte med skadedyrkontroll med én gang. Men uansett, du bør helt klart også få tiltak på plass som hindrer at rotter kan ødelegge maten du oppbevarer.

Når du ser etter en en profesjonell partner som hjelper deg: Vi jobber diskret, og vi har hjulpet mange til en bedre jobbhverdag. Kontakt oss.

👉 For byggeiere

Rotter er et vanlig problem i alle slags bygg. Vi kan hjelpe deg uansett type bygg du har. Vi kan også hjelpe med all type skadedyrbekjempelse og vedlikehold.

Kontakt oss for å høre mer om hvordan vi hjelper deg med å bli kvitt både rotter og andre skadedyr.

Kontakt oss for å bli kvitt rotter i Kolvereid og omegn

Kontakt skadedyrtekniker i Kolvereid:

4 + 12 =

Rotteproblem i Kolvereid

Tror du, eller er du sikker på, at du har et rotteproblem der du bor i Kolvereid? Ikke vent, men ta kontakt med skadedyrkontrollen i Kolvereid nå. Rottene kan øke bestanden raskt fordi de formerer seg ofte raskt og skjer det hos deg har du et problem. Rotter påfører ofte eiendeler og bygninger skader.

Hvorfor er rotter et gnagerproblem i Kolvereid?

Rotter og mus holder seg ofte der hvor mennesker bor. Disse gnagere har en bemerkelsesverdig evne til å tilpasse seg. Det er to store utfordringer med slike dyr: Forurensing av matlager og inne i bygg når gnagerne leter etter noe å spise. Rotter ødelegger også bygninger og ting ved å gnage og grave.

Rotter er enormt flinke til å komme seg frem. De trenger kun små hull på omtrent 2 cm for å komme seg igjennom, og de kan gnage seg gjennom både treverk, plastikk og betong. Men på grunn av tennenes utforming kan de ikke starte med å gnage på en hard rett plate. De må starte på en kant eller en bue.

Rotter finnes i hele Norge. Særlig på høsten og vinteren kommer de inn i hus og bygg for å finne noe å spise. Dette er grunnen til at rotter er et problem i Kolvereid.

Rotter i Kolvereid vil også skade andre eiendeler

Det er ikke kun hus som rottene kan gi stor skade. Det finnes tilfeller på at rotter har ruinert biler og gnagd i stykker mye. Blant annet var det en bil som ble skadet for {ca ||omtrent }tre hundre tusen kroner.

Kontakt et skadedyrfirma når du har behov for hjelp med skadedyrkontroll i Kolvereid. Kontakt et seriøst skadedyrfirma som har erfaring med å bli kvitt skadedyr.

Mer om rotter

Rotter reproduserer raskt og er mest kjent for sin smidighet, ødelegge hjem, matbutikker og spre sykdom. Ofte bosetter de seg på loftet, kjellerne eller krypeområdene i hjemmene våre. Ofte i mange måneder eller til og med år, uten å bli sett og hørt. Disse rottene ødelegger boliger på grunn av deres tunnelbygging; de spiser og ødelegger mat mat: forurenser kjøkken; og de sprersykdom. De kan også være aggresive. Rotter har vært kjent for å starte brann ved å gnage på elektrisk utstyr. 

Rotter foretrekker å spise korn eller kornprodukter som frokostblandinger eller brød, men de spiser nesten hvilken som helst type mat og trenger ikke veldig mye vann. De kan hoppe, svømme og klatre for å nå en matkilde. Faktisk er rotter utmerkede svømmere og kan komme inn i strukturer gjennom kloakk, toaletter og ødelagte avløp. I tester har rotter blitt funnet i stand til å trå vann i flere dager og er i stand til å svømme mot en strøm i en halv mil.

rotter i Kolvereid

Litt om Kolvereid

Karakteristikk sider om norsk brunrotte

 • Vekt: 200-500 g
 • Lengde (kropp): 18-25 cm
 • Lengde (hale): 15-21 cm (litt kortere enn selve kroppen. Mørk overside og lys underside)
 • Snute: Butt
 • Ører: Små, dekket med hår
 • Øyne: Små
 • Pels: Alle farger. Noe stivere enn svartrotta
 • Ekskrementer: 1,2-2,5 cm lange, butt i den ene enden, vanligvis skinnende svart, myk i opptil en dag
 • Mat: Altetende, korn, 28 g/dag
 • Vann: 15-30 ml/dag
 • Atferd: Sky, neofob, nattaktiv
 • Svømming: Meget god til å svømme
 • Hopping: 90 cm vertikalt
 • Klatring: Kan klatre godt
 • Bol: I bakken, inne i vegger/gulv
 • Livslengde: Omtrent 1 år, men lenger under optimale forhold
 • Kjønnsmoden: 2-3 mnd
 • Antall unger pr. kull: 8-20
 • Antall kull pr. år: 4-7 Fra 32 til 140 unger per år
 • Åpninger som bør tettes: >12 mm

Norsk brunrotte (Rattus norvegicus) er en art av rotter som er stor, med en kropp på litt over 20 cm. Og halen er noe under 20 cm. Norsk brunrotte er mørkebrun på ryggen og er lysere på sidene og gråhvit på magen. Den får vanligvis seks til åtte unger pr. kull men kan få opptil 20. Det betyr fra 32 til 140 unger per år, per rottepar!

Hvordan rottene ble så mange

Rotte arten beveget seg i Europa i middelalderen, og fortrengte svartrotten. Svartrottene beveget seg til asiatiske land. Brunrotta har en utrolig tilpasningsevne til nye steder, og har blitt sett i alt fra rene ørkener til arktisk klima. Den er spredd over hele verden, oftest i nært mennesker og deres boliger, og nyter godt av det vi ikke spiser selv. Rotten holder til overalt på jorden der det finnes mennesker. Brunrotter kan gjøre stor materiell ødeleggelse, og har potensial til å spre smitte. Ofte er den smittebærer og kan spre både bakterier og trikiner. Rotten lever gjerne i kloakker og under hus, og kommer iblant inn i boliger via rørsystemet. Den beste måten å unngå brunrotter er å fjerne tilgang på mat, samt sikre huset slik at ikke rottene kan komme inn. Dyr som kommer inn i hus kan ofte bekjempes med klappfeller.

Brunrotta veier fra 200-500 gram, og kroppslengden er om lag 18-25 cm. Halen er i tillegg 15-21 cm lang, hårløs, skjellbelagt, og alltid kortere enn kroppen. Halen er lys på undersiden og mørk på oversiden. Ørene er små og behåret helt ut til spissen. Pelsen kan variere fra grå til brun og svart.

Et karakteristisk kjennetegn hos brunrotter er tennene. Fortennene er store, krumme, harde. I tillegg vokser fortennene kontinuerlig. Tennene er skarpe og slipes kontinuerlig mot hverandre når dyret gnager.

Rotter kan til forveksling være lik andre gnagere som vånd og husmus. Vånden går aldri inn i hus, men graver ganger i jorda så den ødelegger plener og planter. Vånden ser litt ut som en klumpete rotte. Man skiller husmus og skogmus fra rottene på størrelsen, selv om det kan være litt vanskelig å skille en ung rotte fra en voksen husmus. En ung rotte er større enn en voksen husmus. Brunrotta kan også blandes med med svartrotta (Rattus rattus) som før var vanlig i Norge. I dag kjenner vi ingen bestander av svartrotte i Norge.

Rotters avføring er normalt svart, men kan faktisk ha mange andre farger, avhengig av hva dyrene har spist. Avføringen er stor (størrelsen er selvfølgelig avhengig av dyrets størrelse) og rektangulær, 1,2-2,5 cm lang. Mange ganger butt i den ene enden, vanligvis skinnende svart, og hvis den er myk er den fersk. En brunrotte legger ofte fra seg 40-50 slike ekskrementer pr. dag. Brunrotta samler ofte sin avføring på spesielle steder, såkalte «rotte-toaletter». Ekskrementer fra andre dyr kan enkelte ganger forveksles med rottelort. Dette gjelder spesielt ekskrementer fra flaggermus og piggsvin. Flaggermuslort er betydelig mindre og inneholder bare insektrester, og den smuldrer lett opp om man tar på den. Ekskrementer fra piggsvin er normalt mye større enn dem fra rotter, og de inneholder bare insektrester, litt plantemateriale og ofte sandkorn.

Man kan også bruke fotspor i støv (eventuelt talkum/mel som er strødd ut) for å bestemme hvilket dyr man har med å gjøre. Brunrotter har fire tær på frembeina, og fem tær på bakbeina. Brunrotter etterlater et 2,0-2,5 cm langt avtrykk av bakfoten, og ofte lager de slepespor av halen mellom fotavtrykkene.

Brunrotter kan klatre rett opp og hoppe opp til 4 meter høyt. De kan falle fra en høyde på 20 meter uten at den blir alvorlig lemlestet.

Rottenes gode balanse gjør at de kan klatre opp mursteinsvegger som der de får fotfeste og å gå langs kraftledninger.

Bli kvitt rotter i Kolvereid

Har du problemer med rotter i Kolvereid{, så ta kontakt nå!Ta kontakt nå! Vi hjelper også til med problemer med veggedyrproblem i Kolvereid

Litt om Kolvereid

Kolvereid (sørsamisk: Gåelvere) er Norges minste by og et av to administrasjonssentrum i Nærøysund kommune i Ytter-Namdalen, sammen med Rørvik. Den 1. januar 2020 hadde Kolvereid 1 722 innbyggere.

Kolvereid ligger på et smalt eid mellom fjordene Sørsalten og Innerfolda; den delen av Innerfolda som strekker seg inn mot bebyggelsen, kalles Kolvereidvågen. Kolvereid grenser til Horvereid i vest og Finne i øst. Kolvereid er et trafikalt knutepunktet i Nærøysund kommune: Fylkesvei 770 forbinder Kolvereid med Rørvik i vest og Foldereid i øst. Fylkesvei 769 forbinder Kolvereid med Namsos via fergesambandet Hofles–Lund. Mange arbeidsplasser på Kolvereid er knyttet til varehandel, privat og offentlig tjenesteyting, bygg og anlegg, og til den maritime industrien ved Kolvereidvågen, fremfor alle verftet Moen Marin med bedding, verkstedhall og kai.

Nærøy kommunestyre vedtok å gi Kolvereid bystatus i 2002. I siste kapittel i boken om de norske byers historie gjennom 1300 år drøftes kriteriene for hva en by er i vår tid. Byen som diskuteres, er nettopp Kolvereid:

Kolvereid kirke er sognekirke for Kolvereid sogn i Namdal prosti i Nidaros bispedømme. Den gamle hovedkirken i distriktet lå på Nærøya. I 1797 ble Nærøy prestegjeld delt slik at Kolvereid, Foldereid og Leka (med Gravvik) skulle utgjøre et nytt Kolvereid prestegjeld.

Med formannskapslovene av 1837 ble Kolvereid prestegjeld opprettet som eget formannskapsdistrikt (kommune). Leka og Foldereid ble utskilt fra Kolvereid som egne kommuner i 1860 og 1886; Gravvik ble så utskilt fra Leka i 1909. I 1964 ble Kolvereid slått sammen med Foldereid, Gravvik og Nærøy til den nye Nærøy kommune. Vikna kommune hadde i mellomtiden blitt utskilt fra gamle Nærøy.

Etter 2004 ble prestegjeldene avviklet og sognene direkte underlagt prostiene. Nærøy prosti med 10 000 innbyggere var Norges minste prosti før det ble innlemmet i Namdal prosti i 2015. Prosten hadde sete på Dalen prestegård i Nærøy sogn.

Wikipedia

Skadedyrhjelp

Skadedyrhjelp

Rotter som tar seg til rette

Rotter er fryktet de fleste steder, også er kjent problem i Kolvereid. De tar seg inn gjennom små åpninger på ca 2 cm og kan komme seg frem de fleste plasser. Under gode forhold kan rottene formere seg enormt raskt og problemet kan raskt bli større.

Hvis du har oppdaget en rotte vil vi anbefale deg å ta kontakt for å raskest mulig bekjempe den. Spesielt hvis du har sett 2 eller flere rotter på samme sted bør du gjøre noe. For de kan formere seg raskt og bli en skikkelig plage.

Mus er en vanlig plage

skogsmus bekjempelse KolvereidI Norge har vi tre typer mus som folk ønsker å bli kvitt. Liten skogmus, stor skogmus og husmus. De trives alle tre tett innpå mennesker og liker helst å finne mat i huset. De kan også påføre hus store skader i rørsystemet, elektriske kabler og mer.

Jo tidligere man kommer i gang med bekjempelse av mus, jo raskere og billigere blir det.

Hvordan bli kvitt rotter?

Rotter kommer hovedsaklig inn i huset fordi de ser etter mat. I prinsippet er detr slik at hvis du fjerner maten så kommer de ikke, men da er det jo ikke så greit å bo der. Derfor er det diverse tiltak må gjøres.

Åtegift: Et tiltak er å sette ut åtegift. Da spiser rottene giften, og de dør. Det er viktig at giften kun kan spises av rotter og ikke mennesker eller andre dyr. Derfor er både plasseringen og hvordan den settes frem veldig viktig når man bruker gift.

Rottefeller: Man bruker også feller som plasseres på passende steder. Men rotter er så skeptiske til nye ting, at de kan være vanskelige å få tatt i feller. Vi som driver med skadedyrkontroll på fulltid vet dette, og forbereder fellene i forkant. Plassering av fellene har også svært mye å si.

Tetting av huset: Det aller beste tiltaket er å hindre rotter å finne steder å komme inn i boligen eller bygget. Til det brukes mange ulike metoder. Ulempen med rotter er at de kan gnage seg igjennom det aller meste, så hvis de lukter mat så kan de stort sett komme seg inn hvis de vil.

Tegn på rotter i huset / bygget

Det finnes en del ulike tegn på at man har rotter i huset.

Å se dem: Det sikreste tegnet er å faktisk se dem. Hvis man ser at en rotte løper foran kjøkkenbenken så er man sikker i sin sak. Da er det rotter til stede. Det kan være vanskelig å se forskjell på en rotte og en mus hvis man ikke er vant til å se dem, men en rotte er stor og en mus er liten. Uansett er gnagere uønskede å ha i hus og du bør gjøre noe med det.

Å se resultatene: Hvis du oppdager rottehull, istykkergnagede trebiter, plastrør eller ledninger så kan du også være veldig sikker på at det er en gnager i hus, og du bør fjerne dem.

Å høre dem: Hvis det er rotter i veggene, i taket eller tregulvet så kan man gjerne høre dem. det kan være vanskelig med huset fullt av andre folk, men om kvelden og natten når det er stille så kan man både høre dem vandre, pile av gårde og gnage.  Da må du gjøre noe snarest.

Rotte i Kolvereid

Få hjelp med å bli kvitt skadedyr i Kolvereid

Du kan få gratis befaring så lege du bor i grei avstand til en skadedyrbekjempers adresse.

Send inn skjemaet over, eller ta kontakt via chat 👍


Skadedyrhjelp

Skadedyrhjelp.no samarbeider med utvalgte og svært dyktige og etiske skadedyrbekjempere i hele Norge. Vi har nettverk som kan hjelpe deg i Kolvereid også. Vi følger den offsielle skadedyrveilederen.

Personvern

Innsendt informasjon brukes kun til å ta kontakt med deg for å følge opp din skadedyrhenvendelse.
skadedyrtekniker Kolvereid