Tid for musetetting: Gjør det før musene trekker inn i huset

Høsten er en tid hvor mus og rotter aktivt søker ly og mat inne i bygninger. Dette skjer spesielt når temperaturen faller, og det blir mindre mat tilgjengelig utendørs. For å unngå at gnagere inntar hjemmet ditt, er det viktig å fokusere på å sikre huset mot mus og tette inngangssteder.

Å få mus inn i huset er sjenerende og kan forårsake mange problemer. Mus kan forårsake skade ved å gnage på kabler, isolasjonsmateriale, rør og ledninger, samt spise og forurense matvarer. For å forhindre dette, bør en gjennomgående kontroll og tetting av åpninger og sprekker utføres. Ved å følge disse rådene og tette alle åpninger i huset, kan man forberede seg godt på høsten og redusere risikoen for å få uønskede besøk av mus.

Montering av musetetting er en effektiv løsning for å holde mus og rotter unna boligen.

Mus trekker inn i hus når kulden kommer

Når temperaturen utenfor begynner å falle, blir hus og hytter et attraktivt sted for mus å søke ly. Mus ser etter steder der de kan holde seg varme og ha tilgang til mat, så det er fornuftig å montere musetetting i huset før kulden kommer for fullt.

Musetetting handler om å finne og tette alle mulige innganger som musene kan benytte seg av for å komme inn. En mus kan komme seg gjennom en åpning så liten som 3-4 mm (!), så det er viktig å sjekke nøye etter små sprekker og hull. Steder å sjekke inkluderer dører, vinduer, ventiler, rør og kabler. Vi anbefaler å bruke et speil og lommelykt for å sjekke nøye.

Har du hatt problemer med mus så les dette:

Mus er smidige dyr som kan presse seg gjennom åpninger så små som 3-4 millimeter. Dette betyr at selv de minste sprekker og hull i vegger, gulv og fundamenter kan gi adgang for disse små skapningene. Selv om rotter trenger litt større hull, på rundt 12 millimeter eller mer, er det likevel viktig å sjekke hele huset for potensielle inngangssteder.

Det finnes flere tiltak du kan ta for å hindre mus i å komme inn:

  • Gå grundig gjennom utsiden og innsiden av huset, og finn alle sprekker og hull som kan gi adgang for mus og rotter.
  • Tetting av hull og sprekker kan gjøres med musebørste, stålull, netting, spesial fugemasse og andre passende midler. Pass på å velge materiale som mus og rotter ikke kan gnage seg gjennom.
  • Hold området rundt huset ryddig og fritt for søppel og overgrodd vegetasjon, da dette kan gi skjulesteder og næring for gnagere.

Tett store hull med metallgitter eller musebørste

Hvis du har problemer med mus i huset, er det viktig å ta grep så fort som mulig for å sikre at skadedyrene ikke kan slå seg til. En effektiv metode er å bruke metallgitter eller en musebørste til å tette store hull som musen kan trenge gjennom. Metallgitter er et robust materiale som gnagere har vanskeligheter med å tygge seg gjennom. Det må være finmasket nok til at musen ikek kan klemme seg igjennom. Hønsenetting er ikke tett nok.

Musebørster er spesiallaget for å blokkere åpninger og forhindre at gnagere kommer inn.

Tett under kledning med musebørste

Under kledningen på bygninger er det ofte smale sprekker som gnagere kan benytte seg av for å komme inn i huset. Det anbefales å tette disse sprekker med en musebørste. Dette vil både hindre mus i å trenge inn, og gjøre det vanskeligere for dem å bygge reir.

Tett mindre hull og sprekker med stålull spesiallaget mot mus

For å tette mindre hull og sprekker i huset, kan du benytte stålull som er spesiallaget for å bekjempe mus. Stålull er et effektivt materiale for å hindre gnagere i å trenge inn, da de ikke kan tygge gjennom det. Bruk stålull til å fylle alle åpninger der mus kan finne veien inn i boligen, inkludert rundt rør og ledninger.

Bruk stålull som er egnet. Den du kan kjøpe i vanlig matbutikk er ikke egnet, og den kan også ruste.

Riktig type ståluyll ruster ikke, og er mye grovere så mus ikke vil tygge i den.

Tett de minste sprekkene og hullene med spesial fugetetting med metallpartikler

For å tette de aller minste sprekkene og hullene i huset, kan du benytte spesial fugetetting med metallpartikler i. Dette materialet er ikke bare effektivt for å tette små åpninger, men inneholder også metallpartikler som gjør det vanskelig for mus og andre gnagere å tygge seg gjennom.

Du kan sikre huset mot mus selv

Det er fullt mulig å sikre huset ditt mot mus selv. For å lykkes med dette er det viktig å først få tak i nødvendige produkter som kan bidra til å holde gnagerne unna. Hos Skadedyrproffen får du alle produktene du trenger for å utføre arbeidet, samt nyttig informasjon og praktiske tips.

Først og fremst, er det viktig å identifisere potensielle inngangspunkter hvor mus kan trenge seg inn. Mus trenger ikke mer enn en 6 mm stor glipe for å ta seg inn i et hus. Se etter sprekker og åpninger rundt vinduer, dører, rør og ledninger.

For å forhindre inntrenging av mus, kan du benytte deg av musebørster. Musebørster er svært effektive i å hindre mus og rotter i å finne veien inn i huset gjennom sprekker og åpninger. De fungerer som en barriere og gjør det vanskelig for skadedyr å krype gjennom.

Ved å benytte deg av riktig utstyr og følge veiledningen fra Skadedyrproffen, er det mulig å sikre huset ditt mot mus selv og redusere risikoen for skader og smitte som kan følge med disse små skadedyrene framover.

Scroll to Top