Table Of Contents

Add a header to begin generating the table of contents

Biller i huset

Når du tenker på skadedyr, er det kanskje ikke biller som er det første du tenker på. Men i Norge har vi faktisk mange biller som både kan skade bygninger og forårsake mange andre plager. Noen biller kan være tegn på at det er et annet problem i hjemmet, for eksempel et dødt dyr inne i strukturen

Biller i hjemmet

Når man opplever å se biller ofte inne i boligen er dette ofte svært ubehagelig, og i noen tilfeller kan biller være farlige for hjemmet. Det er lurt å identifisere bilene så raskt som mulig for å finne ut om det er behov for å sette i gang tiltak.

Trekjedelige insekter

Kjedelig biller er en generell betegnelse på små biller som skader tre. De artene som oftest gjør skade er stripete bore og husbille. Billene kan forårsake alvorlig skade, spesielt på eldre hus og møbler. “Lommer” i tre og møbler er oftest forårsaket av disse billene. Kjedelige biller har mange lokale navn som Mit, Mott og Mår. Dette er vanlige skadedyr langs kysten av Telemark, Sør-Norge og opp mot Vestlandet. De angriper de fleste tresorter, både gamle og nye. I tillegg kan de angripe møbler, bøker, papir og tapet. Billene er mest vanlig i kystnære områder, ofte i kjellere, i bartre, i mindre grad i løvtre. Kjedelige biller lager flyvehull i treverket når billene har klekket ut. For å sjekke om angrepet er aktivt, kan flyhullene merkes eller forsegles. for å se om det dukker opp nye hull. Eller du kan fjerne alt bormel for å se om det dannes nytt.

Stripete borer

Stripete borebille er en veldig liten brun bille på 2,5 – 4 mm. Den har to tydelige fordypninger på baksiden av hodet. Larven er hvit og c-formet.

Les mer om den stripete boreren og hvordan du blir kvitt borer her

For å bekjempe den stripete boreren, prøv vårt godkjente produkt Woodtox

Husbukk

Husbiller er en annen skadedyr av tre. Dette er en relativt stor bille på 8-20 mm. Den har lange antenner og en hårete rygg, med to flekker uten hår. Larven er hvit, bredest i hodet og smalner bakover, innsnevring i hvert ledd, den kan bli opptil 25 mm lang

Les mer om husbiller og hvordan bli kvitt boreborer her

For kontroll av husbukk, prøv vårt godkjente produkt Woodtox

Biller er en annen type biller vi ofte ser i norske hjem

Krypere og larvene lever ofte av biologisk materiale som utstoppede dyr, skinn, ull og tørket plantemateriale. Verdifullt vitenskapelig materiale kan dermed bli fullstendig ødelagt. Tilstedeværelsen av scalers oppdages ofte ved å finne sagflis og kasserte larveskinn nær de infiserte gjenstandene.

Dermestes lardarius (Dermestes lardarius)

Dette er den vanligste klanen i Norge. Den finnes ute og inne i store deler av landet. Svineknoken er 7-9 mm lang. Billen legger egg gjennom hele sommeren på næringsstoffene til larven. Når larven er ferdig utvokst, forpupper den seg

Vi finner ofte grisekadaver i kombinasjon med kadaver av mus, rotter eller lignende. Klangeren vil normalt forsvinne når matkilden er spist.

Brun pelsbille “Majorstua bille” (Attagenus smirnovi)

Brun pelsbille er 2,5–4 mm lang. Dette er en klaner som ikke bor utendørs i Norge. Denne lever av støv, matsmuler, hår og hudavfall. Billene er gode flyvere og kommer seg lett fra hus til hus gjennom åpne vinduer. Angrep skjer derfor ofte i tettbygde strøk. Billene ble først oppdaget på 80-tallet og er ikke en naturlig del av norsk natur. Disse billene lever og formerer seg innendørs, og vil kun bevege seg utendørs på varme sommerdager.

Billene kan også finne mat i støv som er i sprekker i tregulv. Det er derfor viktig å støvsuge ofte. Les mer om kamp lenger ned i artikkelen.

Pelsbille (Attagenus pelio)

Pelsbillen er en liten bille, den voksne billen er oval og 3,5-5,5 mm lang. Det finnes naturlig i naturen. Billen er lett å skille fra andre norske billearter da den har en oval hvit flekk på hver vinge og tre mindre synlige hvite flekker på brystskjoldet. Tiltak er bare nødvendig hvis det dukker opp i stort antall. Les mer om pelsbillen her.

Domestes haemorrhoidalis (Domestes haemorrhoidalis)

Er en klaner som av og til finnes i animalske produkter. Hushøvelen er 7 – 9 mm lang. Larvene kan leve på døde dyr som gnagere og fugler, på menneskemat som kjøtt og fisk, eller på dyrefôr. Dette skadedyret forhindres ved å oppbevare varene på et kjølig sted i lukkede beholdere. Infiserte gjenstander skal kastes og matrester skal kastes. Det er observert store forekomster i boliger med lav hygienisk standard, samt i søppelkasser i boligfelt der matrester har stått lenge.

Sebraklaner (Trogoderma angustum)

Sebraklaner er 2,2 – 3,9 mm lange. Hunnene er større enn hannene. Den oppdages vanligvis først av biller som svermer mot lyset om våren. De flyr på vinduene og samles i nærheten av vinduskarmen. Larvene holder seg på mørke steder. I private hjem kan de skade mat og tekstiler, men i museer og samlinger er de alvorlige skadedyr.

Museumsbille (Anthrenus museorum)

Museumsbillen er en liten bille på 2,2-3,6 mm. Billen finnes ofte innendørs, faktisk har de fleste hus og hytter vært besøkt av museumsbiller. Det er i utgangspunktet ufarlig. Den lever hovedsakelig av matkilder som døde fluer og andre insekter, men den kan i noen tilfeller også leve av tekstiler. Angrepet utvikler seg sakte, og billen har bare én generasjon i året. Støvsuging for å fjerne matkilder som døde fluer og andre insekter er vanligvis nok til å eliminere problemet.

Forebygging og kamp mot klansmenn

– Vanlig rengjøring. Husk å rydde under sengen, i skap mm.

-Klæroppbevaring: Sørg for at klærne er rene og pakk bort i tette poser. Her kan du lese mer om oppbevaring av ullklær.

– Mat skal oppbevares kjølig og i tette beholdere.

– Sikre godt renhold. Støvsug og vær ekstra forsiktig i sprekker og kriker.

-Om du oppdager biller eller larver i klær, kan du fryse klærne i tre dager eller vaske dem på minst 60 grader.

– Har du dyr bør du undersøke spesielt hvor dyret befinner seg.

– Giftige insektmidler har vanligvis begrenset effekt. Men et giftfritt tørkepulver har vist seg å ha god effekt. Du kan se produktet her.

Biller på kjøkkenet

På kjøkkenet er det alltid en liten risiko for å komme over biller som lever av lett tilgjengelig tørrfôr. Her skal vi ta for oss noen av disse billene.

TOBAKKBILLE (Lasioderma serricorne)

Dette er faktisk et tropisk insekt som ofte kommer til Norge med krydder eller trylledeigsfigurer som er kjøpt i utlandet. Fordi den krever høy temperatur og luftfuktighet for utviklingen, blir den sjelden en vedvarende plage i norske hjem.

Kjennetegn

Tobakksbillen er 2-3 mm lang, eggformet og brungul i fargen. Antennene er taggete og ryggsiden er glatt.

Tobakksbillen kan leve av ulike tørrvarer, krydder og sentralstimulerende midler. Eksempler er tobakk, chilipepper, paprika, kakao, tørkede medisinplanter, ris, rosiner, soltørkede tomater, tørket fisk, dyrefôr og ulike kornprodukter etc. Den har en unik evne til å bryte ned giftstoffer. Selv på pyrethrumplanter, brukt i utlandet for å utvinne insektmidler, kan det gjøre betydelig skade. Alle andre insekter ville dø av å spise disse plantene. Den har også blitt funnet flere ganger når den spiser på speltdeigsfigurer som inneholder over 30 % salt. Tobakksbillen gjør mest skade i tobakksindustrien, men også museer, spesielt botaniske med herbarier, er utsatt. På jakt etter mat kan de noen ganger gnage seg gjennom bøker, lær, tre og tekstiler, men slike skader er ikke meldt fra Norge.

Sagtannet melbille

Se

Sagtannmelbillen (Oryzaephilus surinamensis) er en ca. 2,5 mm lang, flat bille. Den er mellombrun og har seks små tenner på hver side av brystet, derav navnet sagtannmelbille. Arten har velutviklede vinger, men ingen har sett den fly. Larvene er gulhvite med brunt hode og er 3-4 mm lange.

Den sagtannede mellusen spiser vanligvis relativt lite av matkilden de lever i. Den store økonomiske betydningen er snarere knyttet til at billene forurenser maten de lever av med ekskrementer, døde individer og annet avfall. Billene kan også ødelegge frøkorn og maltkorn fordi de spiser kimen slik at kornet mister spireevnen.

Bønnefrøbiller (Acanthoschelides obtectus)

Disse kommer jevnlig til Norge med lagrede bønner, erter eller linser. De kan gjøre mye skade på denne typen mat. Billene kan bevege seg langt unna matkilden slik at flere steder må undersøkes for å finne kilden til dyrene. Den enkleste behandlingsformen er å kaste infiserte varer og legge ikke-infiserte varer i tette, solide beholdere. Kaldbehandling av infiserte varer ved -18 °C i to dager vil drepe billen.

Bønnefrøbillen er 3 – 4 mm lang. Kroppen er gråbrun med mørke og lyse flekker. Antennene og bena er rødlige. Kroppen smalner gradvis fra baksiden og helt til det smale hodet.

Brødbille

Se

Brødbillen tilhører familien borebiller, Anobiidae. De voksne billene er 2 – 3 mm lange, rødbrune og dekket med korte, gylne, utstående hår. Antennene har tre lange endelenker og vingene har langsgående striper. En lignende art er tobakksbillen, men den har taggete antenner og glatte dekkvinger. Den stripete boreren er også lik, men den er vanligvis mørkere, litt større og med korte hår på dekkvingene som ligger flatt, dvs. de stikker ikke ut. Larvene er opptil 5 mm lange. De er gulhvite og buede som en U når de er inne i maten.

Brødbillelarvene angriper ikke tre, men tørre stivelsesholdige planteprodukter som brødprodukter, frø, krydder, nøtter, kakaobønner, tobakk, herbarier etc. Den kan også leve i tørket kjøtt og lær og har forårsaket skader på bøker og papir. . Brødbillene lever i symbiose med sopp som forsyner dem med B-vitaminer.

Maten som er spesielt angrepet og produserer en stor bestand av biller er kjeks, brødsmuler, knekkebrød, gammelt tørt brød og havregryn.

Stor melbille

Se

Stor melbille er en brunsvart art som er mellom 12 og 18 mm lang. Billen har en langstrakt, parallellsidig og noe flatet kroppsform. En lignende art er brunsvart melbille, men den er bare 5 mm lang. Larvene er gulbrune og nesten sylindriske med en ganske hard, glatt og blank overflate. På det siste bakkroppsleddet har de et par små, mørke pigger. Fullt utviklede larver er ca. 32 mm lang (1).

Stor melbille formerer seg sakte (ca. en generasjon per år) i vårt klima og er sjelden et skadedyr i Norge. Billene finnes ofte i fuktige eller mugne melprodukter eller annet avfall som ikke er egnet til konsum. Den finnes sjelden i private hjem, men kan av og til finnes i siloer, møller eller bakerier. Fordi billene ikke finnes i ferskvarer, forårsaker de ikke skader på matlagre som har gode rutiner for rengjøring og rotasjon av varer.

Felles for å bekjempe biller på kjøkkenet er:

-Fjern alle potensielle matkilder

– Støvsug og vask ned alle skap og matsøl

– Oppbevar maten i lukkede beholdere

– Frys eller ødelegge infiserte matkilder

Hvis du har et alvorlig og omfattende angrep, kan du vurdere å bruke Insektnix som en del av en kamp. Dette er et giftfritt bekjempelsesmiddel som har god effekt mot de fleste typer insekter. Det er ikke farlig å bruke i nærheten av mat.

Scroll to Top