Table Of Contents

Add a header to begin generating the table of contents

Woodtox – hvordan bruke det

Woodtox – hvordan bruke det

Woodtox 1 liter

WoodTox er godt likt av proffene, fordi det fungerer! Det er et lett-å-bruke treimpregneringsmiddel som bekjemper aktive angrep fra tre-ødeleggende insekter som Striped Boring Beetle, House Beetle og Stomp Ant.

I tillegg til at treimpregneringsmidlet brukes til bekjempelse, har produktet den egenskapen at det hindrer gjenangrep av insekter. Treimpregneringsmidlet virker også forebyggende og som et middel mot sopp og råte som råtesoppangrep og fargeskadesopp. (“Bluewood”)

Finnes også i Wootox 5 liters kanner

1. Stripete borer I Mit I Morr I Mott I Tremark

I Norge er det i hovedsak to typer borer som skader bygninger, Stripet borer (“mit”) og Husbukk. Av disse er Stripeboren den mest utbredte, og denne finner vi langs hele kysten opp til Troms. På Vestlandet finnes Stripete Borebille i tre på loft og kjellere. Det antas at de aller fleste hus over 50 år har større eller mindre forekomster av denne boreren.

Problemer med stripete borer, Mit, Morr Mott eller Tremark? WoodTox er et produkt og treimpregneringsmiddel som bekjemper aktive angrep fra treødeleggende insekter som Striped Boring Beetle, House Beetle og Stick Ant.

I tillegg til at treimpregneringsmidlet brukes til bekjempelse, har produktet den egenskapen at det hindrer gjenangrep av insekter. Treimpregneringsmidlet virker også forebyggende og som et middel mot sopp og råte som råtesoppangrep og fargeskadesopp. (“Bluewood”)

Woodtox – slik brukes den, Pest Pro på YouTube

Scroll to Top