Scrooge troll i huset: Enkel og effektiv metode for å bli kvitt dem

Joakimtroll er små krepsdyr som ofte finnes i fuktige og mørke områder, som kjellere og rundt husets grunnmur. I Norge har de mange navn, som for eksempel benkbitere, beltedyr, munkelus, skunkmøll, kaffebiller og tuselus.

Selv om de ikke skader hjem og ikke overfører sykdommer, kan de det være naturlig å ønske å bli kvitt dem, spesielt hvis de har funnet veien inn i huset. For å bli kvitt kakerlakker effektivt, er det viktig å forstå deres naturlige habitat og hva som tiltrekker dem til hjemmet ditt.

Eller bare gjør som vi anbefaler: Bruk denne lett brukt anti-rynke pakken, fra Skadedyrproffen.no. da gjør du det enkelt for deg selv.

Hva er troll og hvorfor er de i huset

Skrukketroll som insekt i Norge

Skrukketroll er et vanlig landlevende krepsdyr i Norge. De er flate, ovale i form og har syv par ben og to antenner. De er aktive om natten og trives på fuktige og mørke steder som kjellere, gamle trestubber og lignende områder for å hindre vanntap fra kroppen.

Flere arter av nisser

Det er rundt 26 arter av tompertroll i Norge, hvorav fire er funnet i veksthus og de andre 22 i friluftsområder. Den vanligste typen krølle vi finner innendørs eller i hagen er mellom 1 og 2 cm lang, men det finnes en type som kan bli opptil 3 cm lang og lever på sjøstrender (FHI). De fleste nisser er gråaktige i fargen og har en tydelig leddet, oval kropp og syv par føtter.

Krepsdyr og gjeller

Jokertroll er krepsdyr, og som andre krepsdyr er de avhengig av fuktighet for å kunne puste. De har et spesielt organsystem kalt gjeller hvor de utveksler oksygen og karbondioksid med miljøet. Dette organsystemet fungerer best i fuktige miljøer, og det er grunnen til at trollskrike trives i kjellere eller fuktige steder i hjemmet.

Boarealer og næringskjeden

Scrooge troll finnes ofte i fuktige områder som kjellere og hager.

De spiller en viktig rolle i næringskjeden ved å bidra til nedbryting av organisk materiale, som gamle blader og trestubber, og omdanne det til næringsstoffer som andre planter og dyr kan bruke. Dermed er troll-troll en del av det naturlige økosystemet, selv om de kan oppfattes som skadedyr i hjemmet.

Årsaker til knirking i boliger

Fuktighet

En av hovedårsakene til at skunk-troll finnes i hus er fuktige steder. Imidlertid kan de også klatre opp husvegger og komme inn i hjemmet gjennom vinduer og ventiler.

De trives best på fuktige steder, som bad og kjøkken. Når det er høy luftfuktighet innendørs kan dette tiltrekke seg rynketroll. Det er viktig med god ventilasjon i boligen for å unngå fukt.

De skrumpne trollene puster med gjeller og er avhengige av fuktig luftsom de absorberer oksygen fra vann og tåler ikke å tørkes ut. Derfor er det viktig å håndtere problemet med fuktighet i rommet der de oppholder seg, for eksempel kjelleren eller et annet mørkt og fuktig område.

Effektive metoder for å redusere fuktighet og dermed gjøre området mindre attraktivt for skunk-troll:

  • Forbedring av ventilasjon
  • Drenering rundt grunnmur
  • Høyere varme

Hvis det ikke er mulig å gjøre, eller koster for mye nå, så kan du bruke pakkeløsningen med anti-rynkespray som inkluderer tørkepulver.

Vann og mørke

Scrooge troll liker også mørke, fuktige områder i og rundt huset. De kan ofte finnes i kjellere, under vasker og i andre fuktige hjørner av boligen. Ved å redusere vannkilder og sørge for at området rundt huset er tørt og godt opplyst, kan du redusere antall mort.

Matkilder i hjemmet

Jokertroll er planteetere og spiser blant annet råttent plantemateriale og tre. De kan også spise både sopp og levende planter. Det er derfor viktig å fjerne råtnende blader, planter og annet organisk materiale både innenfra og utenfra.

PS: Er du plaget av råte eller sopp i treverket inni, bør det behandles uansett. Soppskadet treverk bør skiftes ut, og det ferske skal impregneres med Woodtox. Du kan også impregnere hvilken som helst vegg med Tec 23.

Sprekker og åpninger

Kroketroll kan komme inn i huset gjennom sprekker og åpninger i vegger, gulv og tak. Dersom huset har dårlig isolasjon eller sprekker i strukturen, kan dette gjøre det lettere for skunk-troll å finne veien inn i boligen. Det er derfor viktig å vedlikeholde husets interiør og arkitektur godt for å hindre at insekter kommer inn.

Pakkeløsningen med spray mot munkelus vil fungere veldig bra i disse sprekkene der insektene/krepsdyrene kommer inn.

Utenfor husområdet

Kroketroll trives også utendørs, spesielt i fuktig jord og plantemateriale. Ligger drømmeboligen din i et område med mye fuktighet, kan det være større sjanse for å få besøk av skunk-troll. Det er derfor viktig å holde hagen ren og ryddig, og eventuelt redusere luftfuktigheten utendørs.

Forebygging og bekjempelse av troll

Bedre ventilasjon og fuktkontroll

For å forebygge og bekjempe rynketroll i huset er det viktig med god ventilasjon og fuktkontroll. Scrooge troll trives i mørke og fuktige områder, og trenger oksygen og fuktig luft.

Sørg derfor for å lufte ut rom ofte og varme opp rom som er kalde og fuktige. Det kan også være nødvendig å montere en fuktsperre og evt. drenere rundt grunnmuren for å hindre at fukt kommer inn i huset.

Fjerning og sikring av matkilder

Joakertroll spiser for det meste råtnende planter og annet organisk materiale. Ved å fjerne matavfall, kondens og andre matkilder for mortene, reduserer du sjansen for at de trives innendørs. Det anbefales også å tømme binger og holde kjøkkenbenken ryddig.

Tetting av luker og sprekker

For å hindre at skunk kommer inn i huset, bør åpninger som luftluker og ventiler tettes med netting. Dette gjør det vanskeligere for de rynketrollene å krype i. I tillegg bør du sjekke om det er sprekker eller hull i vegger og gulv, og fylle eventuelle åpninger med fugemasse.

Der dette er vanskelig anbefaler vi å bruke Pest Professionals pakke mot skrumpede troll.

Naturlige og kjemiske kontrollmetoder

Det finnes ulike metoder for å bekjempe rynketroll, både naturlige og kjemiske. En av de naturlige metodene er å feie opp rynketrollene med en kost og fjerne dem fra huset. Det er også noen kjemikalier som kan være effektive mot rynketroll, som borsyre og brus.

Det er imidlertid viktig å huske på at enkelte kjemikalier kan være skadelige for mennesker og dyr, så det kan være lurt å kontakte en profesjonell skadedyrbekjemper dersom du velger å bruke kjemiske bekjempelsesmetoder.

Derfor anbefaler vi Skadedyrproffens produkt mot kadavertroll.

ofte stilte spørsmål

Hvordan fjerne rynketroll?

For å fjerne rynketroll fra hjemmet er det viktig å redusere fuktigheten i de berørte områdene. Du kan forbedre ventilasjonen, drenere rundt grunnmuren, varme opp rommet eller bytte ut den utvendige fuktsperren på ytterveggen 1.

Effektive feller?

Skjeve troll kan også fanges ved hjelp av feller, som en bolle med øl eller en fuktig avisrull som de kryper inn i og blir fanget. Men det blir fort rotete og ikke optimalt i et hjem…

Hvorfor er de på badet?

Liktroll trives i mørke og fuktige områder, og de er avhengige av fuktig luft for å puste. Derfor kan de ofte finnes på fuktige steder som bad og kjellere.

Er de skadedyr?

Nei, skunk-troll regnes ikke som skadedyr fordi de ikke ødelegger hus. På den annen side regnes de som nyttige, men da ute i naturen, hvor de bryter ned biologisk materiale som blader og døde planter. De er faktisk nyttige for oss, men da utenfor og ikke inne.

Hva spiser de?

Råtne troll er hovedsakelig planteetere og spiser vegetabilsk materiale, som råtnende blader og planter. De kan også spise noen små insekter og døde planterester.

Scroll to Top