Mår

Mår

Utseende

  • Brun med lys flekk på brystet
  • Halen er lang og lodden
  • Kropp 36-56 cm, hale 17-28 cm
  • Ekskrementer: pølseformet, snodd og trukket ut i en spiss, 8-10 cm lange og vel 1 cm tykke, mørk grå eller svarte, har utpreget moskuslukt

Biologi og adferd

Mår finns over det meste av landet. Den er en dyktig klatrer, nattaktiv og foretrekker skogsområder. Måren lever for det meste av smågnagere, hare, ekorn, fugler og egg, samt mye bær om høsten.

Skade

Normalt gjør ikke måren noen skade, men den kan enkelte ganger ta tilhold i og under bygninger, spesielt hytter. Man kan da oppleve lukt fra maten som dyret har hamstret. Hvis dyret i tillegg yngler under bygningen kan lukt fra avføringen bli overveldende. Kommer måren seg inn i bygninger kan den også gjøre skade på inventaret.

Forebygging og bekjempelse

  • Sikre bygningen ved å tette åpninger større enn 5-6cm
  • Kan felles hele året, uten særskilt tillatelse (se Viltforskriften).
  • Slag- eller levendefangstfeller med dyras vanlige føde som åte kan benyttes
  • Bruk av gift er ikke anbefalt
  • Lydskremmere har ingen effekt.

Kilde: Fhi.no

Trenger du råd, eller hjelp til problemer med rotter i din bolig? Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Mår
Scroll to Top