Mår

Utseende

  • Brun med lys flekk på brystet
  • Halen er lang og lodden
  • Kropp 36-56 cm, hale 17-28 cm
  • Ekskrementer: pølseformet, snodd og trukket ut i en spiss, 8-10 cm lange og vel 1 cm tykke, mørk grå eller svarte, har utpreget moskuslukt

Biologi og adferd

Mår finns over det meste av landet. Den er en dyktig klatrer, nattaktiv og foretrekker skogsområder. Måren lever for det meste av smågnagere, hare, ekorn, fugler og egg, samt mye bær om høsten.

Skade

Normalt gjør ikke måren noen skade, men den kan enkelte ganger ta tilhold i og under bygninger, spesielt hytter. Man kan da oppleve lukt fra maten som dyret har hamstret. Hvis dyret i tillegg yngler under bygningen kan lukt fra avføringen bli overveldende. Kommer måren seg inn i bygninger kan den også gjøre skade på inventaret.

Forebygging og bekjempelse

  • Sikre bygningen ved å tette åpninger større enn 5-6cm
  • Kan felles hele året, uten særskilt tillatelse (se Viltforskriften).
  • Slag- eller levendefangstfeller med dyras vanlige føde som åte kan benyttes
  • Bruk av gift er ikke anbefalt
  • Lydskremmere har ingen effekt.

Kilde: Fhi.no

Trenger du råd, eller hjelp til problemer med rotter i din bolig? Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Mår

Ønsker du hjelp med skadedyrbehandling? 

Her kan du få ufopliktende tilbud fra ditt lokale skadedyrfirma. Send inn skjemaet under så vil du bli oppringt eller få svar på epost.

Få hjelp blant annet med

Mår

15 + 11 =

Andre vanlige skadedyr i Norge

Rotter: Hvordan bli kvitt brunrotte (mest vanlige rotten)

Brunrotten, eller Rattus Norvegicus, er en av de vanligste og mest utbredte gnagereartene i verden. Det er et stort skadedyr i mange by- og forstadsområder, og har vært et alvorlig problem for mennesker i alle tider. Denne arten har tilpasset seg nesten alle...

Skjeggkre

Trenger du  hjelp med å fjerne skjeggkre? Ta kontakt idag! Skjeggkre har økt de siste årene i Norge, noe man ser i de offisielle tallene for skadedyrkontroll. De gjør ingen skade for boligen, men mange opplever det veldig utrygt å ha dem i hus og er bekymret for...

Tysk kakerlakk

Det mest vanlige kakerlakken i Norge. Den Tyske Kakerlakken er den kakerlakken vi oftest møter som skadedyr i norske hjem. Den trives best på kjøkken i nærhet av matkilder og kan utvikle seg til store mengder i løpet av noen få måneder. Oppdager man denne i sine...