Klatremus

Utseende

  • Rødbrun rygg, grå sider, lys buk
  • Kroppslengde 8-13 cm, hale 3-7 cm (tydelig tofarget), 14-40 gram
  • Mindre ører enn husmus og skogmus, snuten er butt
  • Ekskrementer: 6-7 mm, sylindriske, avrundete ender

Biologi og atferd

Klatremus finnes nord til Salten i Nordland. Den har 2-4 kull om sommeren. Den yngler ikke inne i bygninger, men trekker ofte inn om høsten. Musa er nattaktiv, en god klatrer og trives best i skogsområder, men kan leve i høyłellet opp til 1400 meters høyde. Den spiser hovedsakelig plantekost, men kan ta en del smådyr.

Skade

Musa gnager på alt, og kan ødelegge strømledninger, isolasjonsmateriale, treverk, betong, vannrør, klær, mat, fôr osv. Den forurenser med urin og ekskrementer. Lukt etter døde dyr, urin og ekskrementer forekommer. Avføringen kan inneholde diarefremkallende smittestoffer, og musa kan spre smitte fra urene til rene områder. Klatremus er mulig smittekilde for musepest i Sør-Norge.

Forebygging og bekjempelse

  • Steng alle sprekker og hull større enn 6mm.  Bruk metallnetting, metallplater e.l. som dyrene ikke kan gnage gjennom.
  • Fjern tilgang på mat og
  • Fjern søppel, busker og kratt rundt
  • Feller plasseres langs vegger, under paller og maskiner der dy- rene går.
  • Åtestasjoner med forgiftet åte kan brukes om det er mange dyr over et stort område. Vær obs på luktproblem fra døde
  • Lydskremmere har ingen effekt.

Ekskrementer fjernes  med  såpevann  og  klut  (ikke  kost/støvsuger). Bruk hansker og eventuelt munnbind.

Kilde: Fhi.no

Trenger du råd, eller hjelp til problemer med mus i din bolig? Ta kontalt for en uforpliktende samtale.

Klatremus

Ønsker du hjelp med skadedyrbehandling? 

Her kan du få ufopliktende tilbud fra ditt lokale skadedyrfirma. Send inn skjemaet under så vil du bli oppringt eller få svar på epost.

Få hjelp blant annet med

Klatremus

12 + 7 =

Andre vanlige skadedyr i Norge

Rotter: Hvordan bli kvitt brunrotte (mest vanlige rotten)

Brunrotten, eller Rattus Norvegicus, er en av de vanligste og mest utbredte gnagereartene i verden. Det er et stort skadedyr i mange by- og forstadsområder, og har vært et alvorlig problem for mennesker i alle tider. Denne arten har tilpasset seg nesten alle...

Skjeggkre

Trenger du  hjelp med å fjerne skjeggkre? Ta kontakt idag! Skjeggkre har økt de siste årene i Norge, noe man ser i de offisielle tallene for skadedyrkontroll. De gjør ingen skade for boligen, men mange opplever det veldig utrygt å ha dem i hus og er bekymret for...

Tysk kakerlakk

Det mest vanlige kakerlakken i Norge. Den Tyske Kakerlakken er den kakerlakken vi oftest møter som skadedyr i norske hjem. Den trives best på kjøkken i nærhet av matkilder og kan utvikle seg til store mengder i løpet av noen få måneder. Oppdager man denne i sine...