Duekontroll på tak

Duekontroll: Fordeler og ulemper med forskjellige duekontrollmetoder

Det finnes en del forskjellige metoder for å holde duene unna områder du vil ha for deg selv. Noen ganger er det fysiske hindringer, og andre ganger ting som skremmer. Her ser vi litt på hvert enkelt av dem. Det kan være fuglesikring av tak, og det kan være å gjennomføre god duekontroll på bakkeplan.

Her er en liste med tiltak, og fordeler og ulemper med hver enkelt.

Falske ugler

Ugler er naturlige rovdyr og duer er redde for dem. Denne naturlige frykten kan utnyttes og en uglestatue i naturlig størrelse kan installeres på toppen av en bygning for å holde duene unna.

Fordel: Den største fordelen med denne metoden er at den er svært kostnadseffektiv.

Ulempe: Ulempen med dette er teknikken er at selv om den er effektiv, gir den bare midlertidig lindring fra dueproblemet. Dette er fordi den falske uglestatuen ikke beveger seg, og duene innser snart at den ikke utgjør noen reell trussel for dem.

Fuglepigger

Fuglepigger, som ser ut som skarpe nåler, er enheter som er spesielt designet for å skremme bort duene og andre skadedyrfugler.

Fordel: Duepigger er enkle å installere. De forårsaker stort ubehag for duer og forhindrer at de danner hekking. Imidlertid gir de bare en midlertidig løsning på problemet.

Ulempe: Den største ulempen med å bruke fuglepigger er at installasjonen kan forårsake betydelig skade på eiendommen.

Fuglenett

Fuglenett laget av nylon eller fiber kan spres sammen med skruer og kroker over hustaket for å fange fuglene. Det er en av de mest foretrukne duekontrollmetodene.

Fordel: Den fungerer når nettet er satt opp på rett måte.

Ulempe: En stor ulempe med denne teknikken er at duene kan hakke nettet og bryte seg løs. Det gir dermed ikke en permanent løsning.

Lydskremmere

Lydskremmere som er tilgjengelige på markedet lager forskjellige typer lyder som skudd, haukelyder og fyrverkere for å skremme bort duene.

Fordel: Lette å montere på plass.

Ulempe: Den eneste ulempen med lydavskrekkende midler er at deres kontinuerlige eksponering kan være til sjenanse for mennesker, og at de kan bli vant til dem.

Duekontroll er viktig

Dueskitt, fjær og andre avfallsmaterialer som duene bruker til å bygge reiret kan ikke bare forringe eiendommen verdt, men kan også forårsake helsekomplikasjoner. Duer kan være dødelige, da de bærer på ulike bakterier som sprer dødelige sykdommer. Derfor er det veldig viktig å ta i bruk en passende duekontrollmetode etter å ha veid fordeler og ulemper.

Ta kontakt for å få informasjon om duekontroll, og hva vi vil anbefale at du gjennomfører for å sikre ditt bygg og dine interesser.

Her må man skremme duene

Scroll to Top