Svaletege

Svaletege

Utseende

  • Lys gulbrun
  • Oval og flattrykt kroppsform
  • Lange gulbrune hår på kroppen
  • Vingeløs
  • 3,5-4 mm lang som voksen 

Veldig lik veggedyr, men mindre, lysere og med behåring på kroppen

Biologi og adferd

Svaletege suger blod av fugler og er funnet over hele Sør-Norge. Den forekommer i lave antall i fuglereir, først og fremst hos taksvale men også hos låvesvale. Den er også funnet i reir fra andre fugler som tårnseiler, gråspurv, stær og duer. Den overvintrer i fuglereir eller i sprekker og andre gjemmesteder i nærheten. Av og til kan svaletegen komme innendørs og kan da stikke mennesker. Med menneskeblod som fôr stopper eggleggingen imidlertid nærmest opp. Svaletegen dør etter ca. fire uker i normal romtemperatur.

Skade

Stikkene kan gi kløe og utslett.

Bekjempelse

Ved gjentatte problemer:

  • Insektnetting kan festes foran vinduer og åpnonger
  • Reir nær vinduer kan eventuelt fjernes når fuglene har flyttet.

Kilde: Fhi.no

Trenger du råd, eller hjelp til problemer med skadedyr i din bolig? Ta kontalt for en uforpliktende samtale.

Svaletege
Scroll to Top