Sørgemygg/ hærmygg

Utseende

  • 1-7 mm lange
  • Ofte sotfargede vinger
  • Lange ”perlesnor” antenner
  • Øynene møtes i en smal bro oppå hodet (sees i lupe)
  • Larvene er hvite til glassaktige, beinløse med sort hode

Biologi og adferd

Hær-/sørgemygg er en insektfamilie med mange arter. Noen få av disse artene kan komme inn i hus med potteplanter. De voksne myggene er dårlige flygere og sitter for det meste i ro i nærheten

 av plantene. De lever en ukes tid. Hunnen legger 100-150 egg. Larvene lever av planterøtter og kan gnage seg oppover i stenglene. De trives best når plantene vannes for mye. Etter ca. 2-4 uker forpupper larvene seg, og etter ca. en uke klekker puppene til voksne. I noen få tilfeller finner man sørgemygg innendørs som har utviklet seg an- dre steder enn i blomsterpotter. Det finnes arter der larvene lever i kompost, under bark, i dyrebol og fuglereder, steder vi ofte finner i eller i nærheten av hus.

Skadebilde

Planter kan bli skadet av angrepet og eventuelt dø. Svekkede planter vil også lettere bli angrepet av soppsykdommer. Den økonomiske skaden vil være størst i veksthus.

Bekjempelse

  • Unngå overvanning av Ved angrep bør jorda holdes tørr en periode dersom plantene tåler det.
  • Et lag sand på toppen av jorda gir larvene dårlige utviklingsvilkår
  • Gule limfeller fanger voksne og hjelper til med å holde bestanden
  • Nematoder og rovmidd kan benyttes til bekjempelse i
  • Kast eventuelt angrepne planter

Kilde: Fhi.no

Trenger du råd, eller hjelp til problemer med skadedyr i din bolig? Ta kontalt for en uforpliktende samtale.

Sørgemygg/ hærmygg

Ønsker du hjelp med skadedyrbehandling? 

Her kan du få ufopliktende tilbud fra ditt lokale skadedyrfirma. Send inn skjemaet under så vil du bli oppringt eller få svar på epost.

Få hjelp blant annet med

Sørgemygg/ hærmygg

6 + 6 =

Andre vanlige skadedyr i Norge

Rotter: Hvordan bli kvitt brunrotte (mest vanlige rotten)

Brunrotten, eller Rattus Norvegicus, er en av de vanligste og mest utbredte gnagereartene i verden. Det er et stort skadedyr i mange by- og forstadsområder, og har vært et alvorlig problem for mennesker i alle tider. Denne arten har tilpasset seg nesten alle...

Skjeggkre

Trenger du  hjelp med å fjerne skjeggkre? Ta kontakt idag! Skjeggkre har økt de siste årene i Norge, noe man ser i de offisielle tallene for skadedyrkontroll. De gjør ingen skade for boligen, men mange opplever det veldig utrygt å ha dem i hus og er bekymret for...

Tysk kakerlakk

Det mest vanlige kakerlakken i Norge. Den Tyske Kakerlakken er den kakerlakken vi oftest møter som skadedyr i norske hjem. Den trives best på kjøkken i nærhet av matkilder og kan utvikle seg til store mengder i løpet av noen få måneder. Oppdager man denne i sine...