Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger.

Responspartner AS er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Der det daglige ansvaret er delegert, kommer det fram under hvert enkelt punkt. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedene våre (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

Webredaktøren har det daglige ansvaret for Responspartner ASs behandlinger av personopplysninger på våre nettsteder, med mindre annet er oppgitt under. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester, for eksempel å få hjelp med skadedyr. Innsendelse av personopplysninger for å få hjelp regnes som et aktivt samtykke. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

Når du sender inn en henvendelse via chat løsningen og via kontaktskjema så vil informasjonen brukes til å kontakte deg for å hjelpe deg med ditt skadedyrproblem. Du vil bli kontaktet av oss eller et av våre samarbeidsfirma på skadedyrbehandling. Det kommer an på hvor i Norge du befinner deg, og sakens natur.

Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på egne servere som driftes av leverandøren. Det er kun Responspartner AS og samarbeidspartnerne som har tilgang til opplysningene som samles inn. En egen databehandleravtale mellom Responspartner AS og leverandørene regulerer hvilken informasjon leverandørene har tilgang til og hvordan den skal behandles.

Nettstatistikk

Responspartner AS samler inn opplysninger om besøkende på våre hjemmesider. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet, forbedre kunders opplevelser og tilby bedre løsninger i fremtiden. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

I enkelte tilfeller kan personopplysninger fremkomme dersom disse er brukt i en hjemmesides URL. Dette er svært sjeldent og ikke noe som normalt gjøres i våre løsninger.

Vi bruker analyseverktøyet Analyzz på våre nettsteder. Dette er verktøy som ligger hos leverandørene.

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.

Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b.

Følgende informasjonskapsler brukes her:

Analyseverktøyet plasserer informasjonskapsler på din maskin. Dette gjøres for at vi skal kunne samle inn statistikk. Du kan lese mer om nettstatistikk over.
Vår publiseringsløsning WordPress plasserer også informasjonskapsler på din maskin og disse brukes i forbindelse med innsending av skjemaer, og slettes jevnlig.

Vi har en aktiv tilstedeværelse på flere sosiale medier (primært på Facebook per dags dato). Facebook er den største og mest aktive av våre sosiale kanaler. For å bedre samspillet mellom Facebook og nettstedet har vi installert Facebooks «pixel» – et script som måler trafikk på tvers av Facebooks grensesnitt og våre nettsider. Vi bruker dataen som samles inn av pixelen til å levere spesialtilpasset innhold til dem som besøker våre nettsider, og til markedsføring på Facebook. For mer informasjon om personvern rundt Facebook, så kan du gå hit: https://www.facebook.com/policies/cookies/.
Vi benytter også i blant Google AdWords sporings- og Remarketingkode for å måle effekten og skreddersy vår markedsføring. Denne kan også brukes til målrettet reklame.


Kommentarer på våre hjemmesider
Alle innlegg og tilhørende kommentarer, arkiveres i tråd med arkivlovgivningen.

Du kan legge igjen kommentarer uten å registrere deg. Legger du igjen navn og adresse, vil opplysninger bli liggende som en del av innlegget. Dersom du har publisert kommentarer som du ønsker å rette eller slette, kan du ta kontakt med oss slik at vi kan vurdere det. Du har imidlertid ikke krav på retting og sletting av ytringer.

Deling av innlegg og sider

Når du deler innlegg, legges informasjon inn der og da hos nettsamfunnet du velger. Hvordan det aktuelle nettsamfunnet håndterer dataene videre, reguleres av din avtale med nettsamfunnet. Informasjon om at du har delt et innlegg lagres imidlertid ikke hos oss.

Bestillinger og forespørsler

På nettsidene kan du bestille ulike tjenester eller be om pristilbud ved å oppgi blant annet navn, e-post, postadresse og fritt tekstfelt der du kan beskrive mer. Denne informasjonen deles kun med partner for å kunne hjelpe deg med ditt problem.

Personopplysninger vi får inn ved bestillinger og forespørsler blir ikke benyttet til andre formål enn å effektuere bestillingen eller sende pristilbud. Etter at svaret er sendt beholder vi informasjonen kun for å kunne dokumentere hva som er svart til hvem.

Saksbehandling og arkiv

Vi bruker continual.ly som chatsystem med elektronisk journalføring og elektronisk lagring av dokumenter. Det ligger bak SSL og er tilrettelagt for GDPR.


Drift og backups av EasyEdit og andre tjenester

Responspartner AS utvikler og drifter løsninger for kunder, slik som CMSet EasyEdit, WordPress-nettsteder og tilsvarende. Databehandlerene har tilgang til samme data som Responspartner AS, men har ikke lov til å benytte personopplysningene til annet enn feilsøking og slik intern bruk. Data er lagret i databaser og filer på serverne. 

Det taes backup, og backup lagres lokalt i datasenteret der serveren er samt i en speilet server i annet datasenter. I tillegg taes det inkrementell og historisk backup flere ganger hver dag der dette lastes over til et av Responspartners kontorer for en lokal kopi. Det taes deretter backup av backupen. Dette skjer via krypterte linjer og lagres kryptert der dette er tilgjengelig via nett. Samtlige backups ligger beskyttet bak passord.

Responspartner AS bruker ikke lagrede personopplysninger til annet enn å ha backup av dette til våre kunders hjelp ved behov. 

Serverlogger

For å kunne respondere godt på eventuelle angrep på serverne, og kunne holde høy sikkerhet så lagres alle opplysninger om besøkende i serverloggene. Der lagres også full IP-adresse slik at det kan settes inn målrettet tiltak ved f.eks mistanke om hackeforsøk eller annen ondsinnet hendelse. I serverloggene vil man kunne finne IP-adresser, personopplysninger som fremkommer i URL (sjeldent) og ellers informasjon om hvor lenge man har vært på de ulike URLene, bevegelsesmønster etc. Disse lagres i 100 dager. 

Rettigheter

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. Responspartner AS har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler. De som er registrert i en av Responspartner ASs systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger Responspartner AS ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert. Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

Responspartner AS

Telefon: +47 45059000

Postadresse: c/o Alf Henning Olsen, Skjærgårdsveien 22, 4876 Grimstad