Melsmalmott

Utseende

  • Gråspraglet med mørke sikksakkformede tverrlinjer og prikker
  • Kropp 10-12 mm
  • Vingespenn 20-25 mm
  • Larven lysegrønn, rosa eller hvit

Biologi og atferd

Melsmalmott (tidligere kalt melmøll) finnes ikke utendørs, men innendørs i hele Norge. Hunnen legger opptil 200 egg i matkilden til larvene. Larvene foretrekker hvetemel, men kan også leve av andre frokostblandinger, frø, tørkede frukter, mandler, pasta og lignende. Larven spinner silkerør som de beveger seg i helt fram til de forpupper seg. Mot slutten av larvetiden forlater de matkilden til et beskyttet sted og forpupper seg. Larvene spinner en silkekokong rundt seg der pup- pestadiet gjennomføres. Ved 18 °C tar utviklingen fra egg til voksen ca. tre måneder, mens det ved 28 °C tar ca. 40 dager. Motten er lyssky og sitter gjerne stille på mørke steder om dagen.

Skade

Larvene forurenser næringsmidlene de lever i. Spinnet klistrer sammen mel og korn med larvens ekskrementer, og resulterer i tet- te, grå, illeluktende klumper. Klumpene kan stoppe kanaler og sikteapparater i møller og gi produksjonsstans. Larvene kan også gjøre skade på produksjonsmateriell ved å gnage i stykker sikteduker.

Forebygging og bekjempelse

  • Oppbevar lagervarer tørt, kaldt, i uskadd emballasje og opp fra gulv, reduser lagringstiden og rengjør ofte
  • Oppbevar tørrvarer i tette beholdere eller kjøleskap.
  • Ved angrep, fjern angrepne varer og varmebehandle (60-80 °C i 1-2 timer) eller kuldebehandle (-18 °C i to døgn).
  • Støvsug slik at larver og pupper fjernes
  • Gassing av store lager og møller kan være nødvendig

Kilde: Fhi.no

Trenger du råd, eller hjelp til problemer med skadedyr i din bolig? Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Melsmalmott

Ønsker du hjelp med skadedyrbehandling? 

Her kan du få ufopliktende tilbud fra ditt lokale skadedyrfirma. Send inn skjemaet under så vil du bli oppringt eller få svar på epost.

Få hjelp blant annet med

Melsmalmott

4 + 12 =

Andre vanlige skadedyr i Norge

Rotter: Hvordan bli kvitt brunrotte (mest vanlige rotten)

Brunrotten, eller Rattus Norvegicus, er en av de vanligste og mest utbredte gnagereartene i verden. Det er et stort skadedyr i mange by- og forstadsområder, og har vært et alvorlig problem for mennesker i alle tider. Denne arten har tilpasset seg nesten alle...

Skjeggkre

Trenger du  hjelp med å fjerne skjeggkre? Ta kontakt idag! Skjeggkre har økt de siste årene i Norge, noe man ser i de offisielle tallene for skadedyrkontroll. De gjør ingen skade for boligen, men mange opplever det veldig utrygt å ha dem i hus og er bekymret for...

Tysk kakerlakk

Det mest vanlige kakerlakken i Norge. Den Tyske Kakerlakken er den kakerlakken vi oftest møter som skadedyr i norske hjem. Den trives best på kjøkken i nærhet av matkilder og kan utvikle seg til store mengder i løpet av noen få måneder. Oppdager man denne i sine...