Kløverbrunmidd

Kløverbrunmidd

Utseende

  • Rødbrune
  • Voksne ca 0,7 mm lange
  • 4 par bein, larve 3 par bein
  • Dobbel lengde på frambeina

Biologi og adferd

Kløverbrunmidd er livlige små dyr som vandrer mellom grønne planter (særlig gress og kløver) hvor de suger plantesaft, og varme, tørre, beskyttende skjulesteder hvor de legger egg, skifter hud og overvintrer. Vanlige skjule- og eggleggingssteder er sprekker i trær, 

brunkløvermidd

stein, mur o.l. Ofte vandrer midden inn i bygninger gjennom sprekker i bl.a. vinduer og vegger. De opptrer oftest ved øst-, vest- og sydvendte vegger og kan der finnes i tusentall. Store mengder midd innendørs er vanligst om våren.

Skade

Midden kan være sjenerende når den opptrer i store mengder innendørs. Den kan sette røde merker på lyse materialer om man tråkker på den eller på annen måte klemmer den.

Forebygging og bekjempelse

  • Skill gressplenen fra muren med et 0,5-1 m bredt belte med grus eller singel (eventuelt et bed med roser, georginer eller einer – uten ugrass eller dekke av bark).
  • Tett sprekker i grunnmur, rundt dører og vinduer.
  • Støvsug midd innendørs (husk å destruere støvsugerposen).

Kilde: Fhi.no

Trenger du råd, eller hjelp med skadedyrkontroll der du bor? Ta kontalt for en uforpliktende samtale.

Scroll to Top