Kløverbrunmidd

Utseende

  • Rødbrune
  • Voksne ca 0,7 mm lange
  • 4 par bein, larve 3 par bein
  • Dobbel lengde på frambeina

Biologi og adferd

Kløverbrunmidd er livlige små dyr som vandrer mellom grønne planter (særlig gress og kløver) hvor de suger plantesaft, og varme, tørre, beskyttende skjulesteder hvor de legger egg, skifter hud og overvintrer. Vanlige skjule- og eggleggingssteder er sprekker i trær, 

brunkløvermidd

stein, mur o.l. Ofte vandrer midden inn i bygninger gjennom sprekker i bl.a. vinduer og vegger. De opptrer oftest ved øst-, vest- og sydvendte vegger og kan der finnes i tusentall. Store mengder midd innendørs er vanligst om våren.

Skade

Midden kan være sjenerende når den opptrer i store mengder innendørs. Den kan sette røde merker på lyse materialer om man tråkker på den eller på annen måte klemmer den.

Forebygging og bekjempelse

  • Skill gressplenen fra muren med et 0,5-1 m bredt belte med grus eller singel (eventuelt et bed med roser, georginer eller einer – uten ugrass eller dekke av bark).
  • Tett sprekker i grunnmur, rundt dører og vinduer.
  • Støvsug midd innendørs (husk å destruere støvsugerposen).

Kilde: Fhi.no

Trenger du råd, eller hjelp med skadedyrkontroll der du bor? Ta kontalt for en uforpliktende samtale.

Ønsker du hjelp med skadedyrbehandling? 

Her kan du få ufopliktende tilbud fra ditt lokale skadedyrfirma. Send inn skjemaet under så vil du bli oppringt eller få svar på epost.

Få hjelp blant annet med

Kløverbrunmidd

14 + 5 =

Andre vanlige skadedyr i Norge

Rotter: Hvordan bli kvitt brunrotte (mest vanlige rotten)

Brunrotten, eller Rattus Norvegicus, er en av de vanligste og mest utbredte gnagereartene i verden. Det er et stort skadedyr i mange by- og forstadsområder, og har vært et alvorlig problem for mennesker i alle tider. Denne arten har tilpasset seg nesten alle...

Skjeggkre

Trenger du  hjelp med å fjerne skjeggkre? Ta kontakt idag! Skjeggkre har økt de siste årene i Norge, noe man ser i de offisielle tallene for skadedyrkontroll. De gjør ingen skade for boligen, men mange opplever det veldig utrygt å ha dem i hus og er bekymret for...

Tysk kakerlakk

Det mest vanlige kakerlakken i Norge. Den Tyske Kakerlakken er den kakerlakken vi oftest møter som skadedyr i norske hjem. Den trives best på kjøkken i nærhet av matkilder og kan utvikle seg til store mengder i løpet av noen få måneder. Oppdager man denne i sine...