Hjortelusflue

Utseende

  • 4,5-5 mm lang
  • Flat og krabbelignende
  • Kraftige klør på beina
  • Korte antenner
  • Vinget, men kaster vingene ved funn av vert

Biologi og atferd

Hjortelusflue suger blod av elg, rådyr og hjort. Flua lander også ofte på mennesker, men stikker sjelden og kan ikke utvikle seg her. Når flua lander i pelsen på en vert, kaster den vingene, suger blod for å få næring og parer seg. Larveutviklingen foregår inni hunnen og tar bare tre dager. Hunnen føder en puppe i dyrepelsen som faller til bakken, og blir liggende her til neste høst, hvor den klekker. Hver hunn utvikler ca. 30 larver gjennom høsten, vinteren og våren. Hjortelusflua er i 2020 utbredt i lavlandsområdene i Sørøst-Norge og kystnære områder på Sørlandet. Noen få funn finnes også i sørøstlige Rogaland.

Skade

Hjortelusflue kan være svært plagsom for folk som ferdes i skogen om høsten fordi den krabber inn i hår og klær. Ved stikk opplever noen opphovning og kløe i to til tre uker eller lenger. Enkelte får også en kløende kul som kan vare i opptil ett år. Fra Mellom-Europa er det indikasjoner på at hjortelusfluer kan spre bakterien Bartonella scho- enbuchensis fra rådyr til mennesker. Det har dessuten vært spekulert i om hjortelusflua kan overføre ”o-løpersyken”, men det er ikke funnet noen sammenheng.

Bekjempelse

  • Hodeplagg, eks. skaut, kan bidra til å hindre fluer i håret.
  • Hvite klær beskytter mer enn sorte og røde klær.
  • Fluer som lander kan plukkes av så fort som Rist klær når du kommer hjem fra tur og gre håret.

Kilde: Fhi.no

Trenger du råd, eller hjelp til problemer med skadedyr i din bolig? Ta kontalt for en uforpliktende samtale.

Hjortelusflue

Ønsker du hjelp med skadedyrbehandling? 

Her kan du få ufopliktende tilbud fra ditt lokale skadedyrfirma. Send inn skjemaet under så vil du bli oppringt eller få svar på epost.

Få hjelp blant annet med

Hjortelusflue

10 + 15 =

Andre vanlige skadedyr i Norge

Rotter: Hvordan bli kvitt brunrotte (mest vanlige rotten)

Brunrotten, eller Rattus Norvegicus, er en av de vanligste og mest utbredte gnagereartene i verden. Det er et stort skadedyr i mange by- og forstadsområder, og har vært et alvorlig problem for mennesker i alle tider. Denne arten har tilpasset seg nesten alle...

Skjeggkre

Trenger du  hjelp med å fjerne skjeggkre? Ta kontakt idag! Skjeggkre har økt de siste årene i Norge, noe man ser i de offisielle tallene for skadedyrkontroll. De gjør ingen skade for boligen, men mange opplever det veldig utrygt å ha dem i hus og er bekymret for...

Tysk kakerlakk

Det mest vanlige kakerlakken i Norge. Den Tyske Kakerlakken er den kakerlakken vi oftest møter som skadedyr i norske hjem. Den trives best på kjøkken i nærhet av matkilder og kan utvikle seg til store mengder i løpet av noen få måneder. Oppdager man denne i sine...