Grevling

Utseende

  • Svart og hvitt hode, grå rygg og svart under
  • Kropp 67-90 cm, hale 11-20 cm
  • Avføringen plasseres i spesielle toalettgroper utenfor hiet samt langs territoriets yttergrenser

Biologi og adferd

Grevlingen finnes i hele Europa, i Norge finner vi de nordligste bestandene i Namdalen i Trøndelag. Den trives best i områder med løvskog kombinert med åpne områder. Føden består av meitemark, snegl, fugleegg, småpattedyr, røtter, bær, frukt m.m.

Skade

Grevlingen gjør fra tid til annen skade på gressplener i sin jakt på meitemark og oldenborrelarver. Den kan da lage utallige hull i plen. Den kan også ta tilhold under hus og terrasser, noe som mange føler er ubehagelig. Når den graver ut hiet sitt her kan det oppstå skade på bygningen, særlig ofte skjer dette på uthus og garasjer.

Forebygging og bekjempelse

  • Kan felles hele året, uten særskilt tillatelse (se Viltforskriften).
  • Inngjerding kan holde grevlinger borte fra bygninger og
  • Ulike fangstredskaper som fanger dyret levende kan benyttes, a. fangstbås eller bur. Dyrets vanlige føde benyttes som åte.
  • Bruk av gift er ikke
  • Lydskremmere har ingen effekt.

Kilde: Fhi.no

Trenger du råd, eller hjelp til problemer med skadedyr i din bolig? Ta kontalt for en uforpliktende samtale.

Grevling

Ønsker du hjelp med skadedyrbehandling? 

Her kan du få ufopliktende tilbud fra ditt lokale skadedyrfirma. Send inn skjemaet under så vil du bli oppringt eller få svar på epost.

Få hjelp blant annet med

Grevling

11 + 5 =

Andre vanlige skadedyr i Norge

Rotter: Hvordan bli kvitt brunrotte (mest vanlige rotten)

Brunrotten, eller Rattus Norvegicus, er en av de vanligste og mest utbredte gnagereartene i verden. Det er et stort skadedyr i mange by- og forstadsområder, og har vært et alvorlig problem for mennesker i alle tider. Denne arten har tilpasset seg nesten alle...

Skjeggkre

Trenger du  hjelp med å fjerne skjeggkre? Ta kontakt idag! Skjeggkre har økt de siste årene i Norge, noe man ser i de offisielle tallene for skadedyrkontroll. De gjør ingen skade for boligen, men mange opplever det veldig utrygt å ha dem i hus og er bekymret for...

Tysk kakerlakk

Det mest vanlige kakerlakken i Norge. Den Tyske Kakerlakken er den kakerlakken vi oftest møter som skadedyr i norske hjem. Den trives best på kjøkken i nærhet av matkilder og kan utvikle seg til store mengder i løpet av noen få måneder. Oppdager man denne i sine...