Grevling

Grevling

Utseende

  • Svart og hvitt hode, grå rygg og svart under
  • Kropp 67-90 cm, hale 11-20 cm
  • Avføringen plasseres i spesielle toalettgroper utenfor hiet samt langs territoriets yttergrenser

Biologi og adferd

Grevlingen finnes i hele Europa, i Norge finner vi de nordligste bestandene i Namdalen i Trøndelag. Den trives best i områder med løvskog kombinert med åpne områder. Føden består av meitemark, snegl, fugleegg, småpattedyr, røtter, bær, frukt m.m.

Skade

Grevlingen gjør fra tid til annen skade på gressplener i sin jakt på meitemark og oldenborrelarver. Den kan da lage utallige hull i plen. Den kan også ta tilhold under hus og terrasser, noe som mange føler er ubehagelig. Når den graver ut hiet sitt her kan det oppstå skade på bygningen, særlig ofte skjer dette på uthus og garasjer.

Forebygging og bekjempelse

  • Kan felles hele året, uten særskilt tillatelse (se Viltforskriften).
  • Inngjerding kan holde grevlinger borte fra bygninger og
  • Ulike fangstredskaper som fanger dyret levende kan benyttes, a. fangstbås eller bur. Dyrets vanlige føde benyttes som åte.
  • Bruk av gift er ikke
  • Lydskremmere har ingen effekt.

Kilde: Fhi.no

Trenger du råd, eller hjelp til problemer med skadedyr i din bolig? Ta kontalt for en uforpliktende samtale.

Grevling
Scroll to Top