Fruktfluer / Bananflue / Eddikflue

Utseende

  • Små, 2-4 mm lange
  • Gulbrun, brun eller gråspraglet kropp
  • Røde eller brune øyne
  • Fjærformet antennehår som ender i en Y-splitt.
  • Larven er en typisk maggot

Biologi og adferd

Fruktfluer er en insektfamilie med ca. 40 arter i Norge, hvorav 7 kan leve innendørs. Fluene kan opptre innendørs hele året, men opptrer oftest som et problem om høsten. De kan fly inn gjennom åpne vinduer eller komme inn med frukt eller annet der egg eller larver finnes. Larvene utvikles i gjærende emner som råtnende frukt, skvetter av øl og vin, sur melk o.l. Utsatte miljøer er f.eks. fruktpresserier, bryggerier, butikker (frukt- og grøntavdeling, avfallsrom og panteautomat), puber og private hjem. Fruktfluer har rask oppformering. Ved gunstig temperatur og leveforhold kan utviklingen fra egg til voksen ta bare 10 dager.

Skade

I næringsmiddelbedrifter kan fluene havne i de ferdige produktene som saft, syltetøy, hermetikk og bakevarer. I bryggerier kan de bringe med seg fremmede gjærsopper. I panteflasker kan puppene være godt festet slik at de ikke går av i vask og følger med ny brus og øl for salg. I matbutikker, puber og private hjem kan fluene være til irritasjon.

Forebygging og bekjempelse

  • Gode avfalls- og renholdsrutiner, samt fluesikring av vinduer, lufteluker virker forebyggende.
  • Ved flueplage må oppformeringssted finnes og ł
  • Feller kan benyttes for for å łerne voksne etter at larvenes næ- ring er łerne

Kilde: Fhi.no

Trenger du råd, eller hjelp til problemer med skadedyr i din bolig? Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Fruktfluer

Ønsker du hjelp med skadedyrbehandling? 

Her kan du få ufopliktende tilbud fra ditt lokale skadedyrfirma. Send inn skjemaet under så vil du bli oppringt eller få svar på epost.

Få hjelp blant annet med

Fruktfluer / Bananflue / Eddikflue

12 + 3 =

Andre vanlige skadedyr i Norge

Rotter: Hvordan bli kvitt brunrotte (mest vanlige rotten)

Brunrotten, eller Rattus Norvegicus, er en av de vanligste og mest utbredte gnagereartene i verden. Det er et stort skadedyr i mange by- og forstadsområder, og har vært et alvorlig problem for mennesker i alle tider. Denne arten har tilpasset seg nesten alle...

Skjeggkre

Trenger du  hjelp med å fjerne skjeggkre? Ta kontakt idag! Skjeggkre har økt de siste årene i Norge, noe man ser i de offisielle tallene for skadedyrkontroll. De gjør ingen skade for boligen, men mange opplever det veldig utrygt å ha dem i hus og er bekymret for...

Tysk kakerlakk

Det mest vanlige kakerlakken i Norge. Den Tyske Kakerlakken er den kakerlakken vi oftest møter som skadedyr i norske hjem. Den trives best på kjøkken i nærhet av matkilder og kan utvikle seg til store mengder i løpet av noen få måneder. Oppdager man denne i sine...