Blå spyfluer

Utseende

  • Mørkfarget med blåglinsende bakkropp
  • Kraftige fluer
  • 5-14 mm lange
  • Larven er lys og har «maggot» form

Biologi og atferd

I slekten Calliphora har vi i Norge 7 arter hvorav fire ofte er knyttet til menneskelig aktivitet. Fluelarvene lever av åtsler i naturen, men kan opptre på ulike proteinrike kilder som kjøtt og fisk. Er det mange fluer innendørs har disse gjerne utviklet seg i søppel eller på et dødt dyr i nærheten (f.eks. en død mus). Utviklingstiden fra egg til voksen er temperaturavhengig. Egg kan klekke i løpet av et døgn, og hele utviklingen fra egg til voksen tar omtrent 1-2 måneder. Voksne fluer eter proteinrikt fôr og nektar fra blomster. De fleste fluearter er aktive fra mai og ut august, men enkelte arter i slekten er aktive fra senvinteren eller til sent om høsten.

Hvilke skade gjør fluer

Fluene kan være et problem for næringsmiddelbedrifter inkludert produksjon av tørrfisk, butikker med ferskvaredisker og storkjøkke- ner. Også i private hjem kan larver klekke i matvarer som har stått framme. Eksempler på matvarer der en kan finne larver er kjøttvarer som skinke, kjøttpålegg og pinnekjøtt, ost og tørrfisk. Voksne fluer har et uhygienisk levevis og kan bære med seg sykdomsfremkallende organismer. Larver kan leve i sår på levende dyr og være et problem for husdyrhold av f.eks. sauer.

Forebygging og bekjempelse

  • Ha gode rengjøring- og søppelhåndteringsrutiner.
  • Lagre kjøtt og fiskeprodukter kjølig.
  • Sikre produksjonslokaler med fluenetting i åpninger.
  • Bruk lys-/limfeller i næringsmiddelbedrifter.

Kilde: Fhi.no

Trenger du råd, eller hjelp til problemer med skadedyr i din bolig? Ta kontalt for en uforpliktende samtale.

Blå spyfluer

Ønsker du hjelp med skadedyrbehandling? 

Her kan du få ufopliktende tilbud fra ditt lokale skadedyrfirma. Send inn skjemaet under så vil du bli oppringt eller få svar på epost.

Få hjelp blant annet med

Blå spyfluer

6 + 6 =

Andre vanlige skadedyr i Norge

Rotter: Hvordan bli kvitt brunrotte (mest vanlige rotten)

Brunrotten, eller Rattus Norvegicus, er en av de vanligste og mest utbredte gnagereartene i verden. Det er et stort skadedyr i mange by- og forstadsområder, og har vært et alvorlig problem for mennesker i alle tider. Denne arten har tilpasset seg nesten alle...

Skjeggkre

Trenger du  hjelp med å fjerne skjeggkre? Ta kontakt idag! Skjeggkre har økt de siste årene i Norge, noe man ser i de offisielle tallene for skadedyrkontroll. De gjør ingen skade for boligen, men mange opplever det veldig utrygt å ha dem i hus og er bekymret for...

Tysk kakerlakk

Det mest vanlige kakerlakken i Norge. Den Tyske Kakerlakken er den kakerlakken vi oftest møter som skadedyr i norske hjem. Den trives best på kjøkken i nærhet av matkilder og kan utvikle seg til store mengder i løpet av noen få måneder. Oppdager man denne i sine...