Woodtox anbefales mot den stripete boreren – Effektiv bekjempelse av skadedyr i tre

Woodtox er et treimpregneringsmiddel som anbefales for å bekjempe den stripete boreren i tre, samt stoppe andre insekter som husbiller og stokkmaur. Dette midlet kan brukes både til aktiv kontroll av borerne og også som forebyggende behandling. Den stripete boreren er et av de vanligste vedborende insektene i Norge og kan forårsake alvorlige skader på tre. Det er derfor viktig å være oppmerksom på tegn på aktiv angrep og gjøre nødvendige tiltak for å bekjempe insektene.

Aktive angrep fra stripet bor kan føre til redusert styrke og holdbarhet i treverket. Dette kan igjen føre til at konstruksjoner som takkonstruksjoner, støttebjelker og stendere blir svekket og potensielt farlige. Fuktighet er en av faktorene som kan øke risikoen for angrep fra borerne, og derfor er det viktig å sørge for god ventilasjon og tørrhet i bygninger og konstruksjoner. Men noen steder er det vanskelig eller umulig å tørke treverket, og da er Woodtox bra for å hindre aktive angrep og beskytte trevirket mot fremtidige angrep fra den stripete boreren og andre treborende insekter.

Hva er en stripet borer?

Stripete borebille (Anobium punctatum) er en billeart i familien borebiller (Anobiidae). Den er mellom 2,5 og 4,5 millimeter lang og har vanlige langsgående punkter på vingene. Den er brun og kan forveksles med andre borer som bløtborer og råteborer.

Den stripete boreren er en av de vanligste borerne i Norge og finnes over store deler av landet. Den er spesielt vanlig langs kysten og andre steder med høy luftfuktighet. Larvene til stripet bore gnager til tider i treverket og kan forårsake store skader på strukturer.

Den stripete borren er en av de tre vanligste skadedyrene på tre i hus i Norge, sammen med husbiller og stokkmaur. Larvene til den stripete boreren kan også bidra til spredning av råtesopp og blåved i treverket. Eggene til den stripete boreren legges på overflaten av treet, og når de klekkes begynner larvene å gnage seg inn i treet.

stripet borelarve

Hvorfor er den stripete boreren skadelig?

Stripete borebille (Anobium punctatum) er en type vedborende insekt som kan forårsake store skader på trekonstruksjoner i hus og bygninger. Larvene til den stripete boreren gnager veden gjentatte ganger, og kan på denne måten svekke strukturen og redusere dens bæreevne.

Det er også veldig godt kjent at de kan angripe møbler laget av heltre og de kan virkelig gjøre dem stygge og fulle av små hull. Spesielt kjedelig er det hvis det er gamle møbler som er et arvestykke eller har stor sentimental verdi.

Woodtox anbefales mot stripet borer - Effektiv bekjempelse av skadedyr i tre 2

Aktive angrep av stripet bore kan være vanskelig å oppdage, da larvene ofte gnager seg gjennom spindelveden og gjemmer seg inne i treverket. Det kan derfor være lurt å være oppmerksom på synlige hull eller utganger i treverket, som kan tyde på at det er aktive angrep fra borerne.

Det er viktig å bekjempe den stripete boreren så tidlig som mulig, for å unngå at skaden blir for omfattende og kostbar å reparere. Impregnering og andre forebyggende tiltak kan bidra til å redusere risikoen for angrep fra borerne, men det er viktig å være klar over at disse tiltakene ikke nødvendigvis gir fullstendig beskyttelse mot insektene.

Woodtox er et effektivt middel mot den stripete boreren og andre trekjedelige insekter. Kjedelig billeavstøtende midler kan bidra til å bekjempe pågående angrep fra insektene, redusere risikoen for at de sprer seg og forårsaker ytterligere skade på trekonstruksjonene. Det er viktig å følge bruksanvisningen nøye ved bruk av Woodtox eller andre insektmidler, for å sikre effektiv og sikker kontroll av insektene.

Hvordan kan du bekjempe den stripete boreren?

Stripete borer kan være et alvorlig problem for tømmer i bygninger. For å bekjempe den stripete boreren kan følgende tiltak implementeres:

Forebyggende tiltak

For å unngå at den stripete boreren angriper treverket, bør du først og fremst sørge for at treverket er tørt og at det ikke er fuktskader. Dette kan oppnås ved å redusere fuktigheten i bygget. Dersom det allerede er fuktskader, bør disse repareres så raskt som mulig. Men det er ofte vanskelig å bruke avfukter eller andre tiltak for å tørke treverket, og da er det viktig å bruke et impregneringsmiddel.

Det er derfor viktig å impregnere treverket med et trebeskyttelsesmiddel for å hindre angrep. Woodtox er et insektmiddel som kan brukes til å beskytte treet fra den stripete boreren og andre trekjedelige insekter.

Behandling av tre med impregnering med Woodtox

Woodtox er et luktfritt insektmiddel godkjent av Miljødirektoratet og registrert i Produktregisteret. Den brukes til å beskytte tre i hele landet, inkludert Agder-fylkene, fjordene på Møre, Sognefjorden og Hardangerfjorden hvor det finnes en del stripete borebiller.

Woodtox inneholder også et soppmiddel som beskytter mot råtesopp og fargeskadesopp. Den fungerer ved hjelp av mikroemulsjonsteknologi, som gjør at middelet trenger inn i treverket og gir impregnerende beskyttelse mot insekter og sopp.

I tillegg til å bekjempe aktive angrep av stripete borer, forhindrer Woodtox også gjenangrep av insekter. Den kan brukes til å beskytte yttervegger, gulv, bjelkelag og takkonstruksjoner i trekonstruksjoner og andre bygninger.

Behandlingen kan gjøres ved å spraye, børste eller rulle treverket med Woodtox.

Woodtox tillates påført med lavtrykkssprøyte eller sprayflaske, og det er viktig å sørge for at treverket er helt dekket. Det finnes andre midler på markedet som ikke er autorisert til å sprayes på, så Woodtox er enklere å bruke.

Bruk enkel beskyttelse når du arbeider med Woodtox

Etter påføring av Woodtox bør overflaten tørkes helt før annen behandling som maling påføres.

Det er viktig å merke seg at trebehandling og skadedyrbekjempelse kan være farlig og bør utføres av sertifiserte skadedyrbekjempere.

Hvordan virker Woodtox?

Woodtox er et insektmiddel som brukes til å bekjempe og forhindre angrep fra vedødeleggende insekter som den stripete boreren, husbillen og pinnemaur. Woodtox er et vannbasert trebeskyttelsesmiddel som er luktfritt og enkelt å påføre. Men hvordan fungerer Woodtox egentlig?

Når Woodtox påføres treverket, trenger det inn i treet og danner en beskyttende barriere mot insekter og sopp. Woodtox inneholder også et middel som hindrer gjenangrep av insekter. Det betyr at den stopper nye angrep fra stripet bore, husbille og stokkmaur.

Stripete borer legger egg i treets spindelved, og larvene gnager seg inn i treverket og kan forårsake store skader på takkonstruksjoner og annet treverk. Woodtox hindrer den stripete boreren i å legge egg i spindelveden ved å gjøre treet uspiselig for insektene.

I tillegg til å beskytte mot insekter, virker Woodtox også forebyggende mot angrep fra råtesopp og fargeskadesopp. Soppsporer kan føre til at treverket råtner og mister sin styrke, og Woodtox hindrer at soppsporer får fotfeste i treverket.

Woodtox er et effektivt trebeskyttelsesmiddel som beskytter treverket mot skader fra insekter og sopp. Den er lett å påføre, luktfri og kan brukes på både takkonstruksjoner og annet treverk.

Konklusjon

Woodtox er et effektivt insektmiddel som anbefales mot den stripete boreren. Den kan brukes både for å bekjempe aktive angrep og som forebyggende behandling. Woodtox kan i tillegg til å bekjempe den stripete boreren også hindre gjenangrep av insekter og virke forebyggende mot råtesoppangrep og fargeskadesopp.

Ved å bruke Woodtox som forebyggende behandling kan du unngå kostbare reparasjoner og skader på tre. Det er viktig å være oppmerksom på tegn på aktivt angrep fra den stripete boreren, som flyvehull og borestøv. Hvis det oppdages et aktivt angrep, bør området umiddelbart behandles med Woodtox.

Det er også viktig å merke seg at Woodtox kan brukes på en rekke ulike typer ubehandlet og umalt treverk, inkludert takkonstruksjoner, endetre på sminkebord og paneler, vindusrammer, dører, bord og stolbein på utemøbler med mer.

Ved å bruke Woodtox som en del av en omfattende vedlikeholdsplan for trevirke kan du sikre at treverket holder seg i god stand og unngå kostbare reparasjoner og skader på lang sikt.

Scroll to Top