Veggedyrinvasjonen: Økende utfordringer og forskning på innovative og giftfrie løsninger

Veggedyr (Cimex lectularius), de bittesmå blodsugende parasittene som gjør livet surt for mange, har spredt seg i en alarmerende hastighet siden årtusenskiftet. I Norge har antallet angrep steget fra rundt 500 utryddinger i 2007 til et nivå på 2-3000 årlige inngrep og trolig med noen mørketall. Tallene falt under Covid-19-pandemien på grunn av redusert reiseaktivitet, men vi forventer et oppsving når folk begynner å reise igjen både internt i Norge og til og fra utlandet. Vi i Skadedyrproffen får stadig oppringninger fra folk med veggedyrproblemer, så vi merker at det øker.

Ikke bare veggedyrbitt, men også psykisk stress

Veggedyr forårsaker ikke bare bittsår og kløe, men kan også forårsake psykisk stress og påvirke den mentale helsen til de som opplever et vedvarende angrep i hjemmet.

Veggedyr er kjent for å være en fysisk plage, men det er mindre kjent at de også kan være en kilde til betydelig psykisk stress. Dette kan ha en negativ innvirkning på livskvaliteten og den generelle helsen til de som er rammet av angrep.

Vedvarende veggedyrangrep kan føre til søvnløse netter, som man bekymrer seg for å bli bitt. Dette kan føre til tretthet, konsentrasjonsproblemer og redusert arbeidskapasitet hver dag. Tanken på å dele soverom med blodsugende insekter kan skape angst og usikkerhet.

Sosiale relasjoner kan også påvirkes av skammen og stigmaet rundt veggedyr. Noen kan føle seg ukomfortable med å invitere gjester inn i hjemmene sine eller besøke andre, i frykt for å spre skadedyrene. Dette kan igjen føre til isolasjon og ensomhet. (Da er det viktig å huske at veggedyr ikke bryr seg om hygiene. De kommer inn i alle typer hjem.)

Selv om veggedyr ikke er kjent for å overføre sykdom, kan det vedvarende ubehaget og kløen fra bitt ha en negativ effekt på mental helse. I alvorlige tilfeller kan det langvarige stresset resultere i depresjon og angstlidelser.

Det er derfor viktig å erkjenne de psykologiske konsekvensene av veggedyrangrep og gi tilstrekkelig støtte og behandling. Dette inkluderer både bekjempelse av skadedyrene og å håndtere stresset og følelsesmessige utfordringer som følger med angrepet.

Bekjempelse av disse små skadedyrene er derfor viktig for å unngå ytterligere problemer.

Men tradisjonell gift virker ikke lenger…

Tradisjonelle plantevernmidler har vist seg ineffektive mot veggedyr, og forskere har derfor rettet oppmerksomheten mot alternative metoder. Et banebrytende prosjekt bruker nå tørkepulver for å eliminere skadedyrene. Pulveret virker ved å absorbere veggedyrets beskyttende vokslag og tørke dem ut, noe som fører til deres død.

Giftfrie løsninger fungerer, og forskerne skal finne ut hva som er optimalt

Forskerne vil undersøke forskjellige typer tørkepulver (krystallinsk og amorf silika (SiO2)), doseringsstrategier og eksponeringstider for å finne den mest effektive løsningen. Studien skal også se nærmere på veggedyrenes oppførsel i møte med tørkepulveret under kontroll.

I tillegg til tørkepulveret skal forskerne utforske potensialet i CO2-aktivering og varmefraktur.

CO2 fungerer som et signal for veggedyr, og hjelper dem med å finne mennesker og blodmåltidene deres. Forskerne håper å utnytte dette signalet til å øke veggedyrenes bevegelse og dermed deres eksponering for tørkepulveret.

Varmestress, som øker stoffskiftet og væsketap gjennom respirasjon, kan også bidra til en raskere effekt av tørkepulveret og forsterke responsen på CO2. Det har vært nevnt at å øke temperaturen i rommet til for eksempel 35C vil kunne føre til betydelig raskere kontroll av veggedyr, og det forskerne nå ønsker å finne ut er hvor lite varme det skal være i et rom for tørkepulveret. å jobbe så raskt som mulig.

Foreløpige resultater av forskningen

Det er gjort klare funn om at tørkepulver (som den naturlige versjonen i InsektNix Spray, og den enda mer effektive syntetiske versjonen i For Bugs Plus og ACO spray) fungerer veldig bra. De som driver med flest tilfeller av veggedyr i Norge bruker nå stort sett bare tørkepulver pluss mekanisk kontroll med støvsugere, dampere og veggedyrfeller. Så vi har store forventninger til dette.

Insektnix spray insekt nix

Mer om prosjektet “Sengebehandling med tørkepulver, CO2-aktivering og varmestress”

Hvem sin

Veggedyrprosjektet er et nasjonalt samarbeid mellom aktører som Norsk Hussopp Forsikring, norske skadedyrbedrifter, Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Boligbygg Oslo og Folkehelseinstituttet (FHI).

Mål

Målet er å finne nye og effektive metoder for å bekjempe veggedyr som samtidig er bærekraftige og skånsomme mot innemiljøet.

Veggedyr er en økende utfordring både internasjonalt og i Norge. Siden veggedyr er resistente mot tradisjonelle plantevernmidler, fokuserer et nasjonalt forskningsprosjekt på bruk av tørkepulver, CO2-aktivering og varmestress for å bekjempe angrepet. Prosjektet, som er et samarbeid mellom Norsk Hussopp Forsikring, norske skadedyrbedrifter, NIBIO, Boligbygg Oslo og FHI, har som mål å utvikle en mer effektiv og bærekraftig metode for å bekjempe veggedyr og dermed bidra til et bedre innemiljø.

Finansiering

Prosjektet får økonomisk støtte gjennom et samarbeid mellom Folkehelseinstituttet (FHI) og Norsk Hussopp Forsikring (NHF). Prosjektet krever innsats fra en avdelingsingeniør på halvtid over to år samt noen eksperttjenester fra eksterne spesialister.

NHF skal finansiere avdelingsingeniøren for til sammen ett års arbeid og stille med nødvendig utstyr, ressurser til publisering og nettverksbygging samt spesialtjenester. FHI vil bidra med forskere og laboratoriefasiliteter, tilsvarende ca 12 måneders forskningsinnsats (fordelt over 2 år), samt administrativ støtte. Skadedyrindustrien vil også engasjere seg i prosjektet ved å bruke teknikertid til forskningen.

Gjennom dette samarbeidet håper man å finne nye og effektive metoder for å bekjempe veggedyr, som er både bærekraftige og skånsomme for innemiljøet. Dette er en viktig milepæl i kampen mot veggedyr og vil kunne bidra til bedre løsninger for de som rammes av disse ubehagelige skadedyrene.

Vi i Skadedyrproffen AS heier på dette prosjektet! Vi håper dette gir et like stort gjennombrudd for veggedyr som det store kakerlakkprosjektet hadde for et par år siden da det ble funnet at Advion Cockroach Gel fungerer utmerket mot kakerlakker når den plasseres i mikrofôringspunkter.

Scroll to Top