Vanlige typer gnagere – Ulike gnagertyper

[ad_1]

En av de mest opptrådte skadedyrene, gnagere kan finnes over hele landet. Visste du at de finner veien inn i omtrent 21 millioner amerikanske hjem hver vinter? Faktisk, ifølge en undersøkelse fra National Pest Management Association (NPMA), har nesten en tredjedel av amerikanerne hatt et gnagerproblem i hjemmet sitt. Ulike typer gnagere invaderer vanligvis hjem om høsten og vinteren på jakt etter mat og ly ettersom klimaet avkjøles, selv om de fortsatt kan utgjøre problemer resten av året. Flertallet av de undersøkte huseierne rapporterte om observasjoner av gnagere på kjøkkenet, samt i mindre grad kjeller og stue.

Et rotte– eller musproblem inne i et hjem eller en bedrift kan utgjøre en stor trussel mot både helse og eiendom. Ulike typer vanlige gnagere er kjent for å spre Salmonella og andre bakterier. De er også i stand til å utløse allergier og astmaanfall. De kan også bære på sykdomsfremkallende parasitter, som flått, lopper og lus. I tillegg til disse helsetruslene, er gnagere kjent for å skade gipsplater så vel som tre og kan også tygge gjennom elektriske ledninger, noe som øker risikoen for elektriske branner.

Riktige gnagereforebyggende tiltak og bevissthet er avgjørende for å holde både mennesker og eiendom trygge. Rotter kan presse seg gjennom åpninger på størrelse med en fjerdedel, mens mus kan passe gjennom hull så små som en kvart tomme i bredden. En gang inne kan hunnene avle raskt. For eksempel kan en enkelt hunnmus ha så mange som 12 unger hver tredje uke, slik at angrep raskt kan vokse.

Les videre for å lære mer om de forskjellige typene gnagere, samt de beste forebyggingsteknikkene for å holde dem ute av hjemmet ditt.

Vanlige typer gnagere

Hjortemus

Region: Hjortemus finnes over hele USA.

Habitat: Hjortemus foretrekker å hekke i landlige områder på steder som gamle gjerdestolper, trehull og tømmerhauger. Hjortemus er sjelden et problem i boligmiljøer, men de kan vandre innendørs i vintermånedene mens de søker etter ly og mat. De vil ofte bosette seg i skur, låver eller hytter i lavsesongen.

Trusler: Hjortemus er den vanligste bærer av hantavirus, en gruppe virus som spres av gnagere som kan forårsake nyre-, blod- eller luftveisplager og noen ganger kan være dødelige hos mennesker. Viruset overføres først og fremst ved innånding av støvpartikler som er forurenset med urin, avføring eller spytt fra infiserte hjortemus.

Forebyggingstips: Oppbevar kjæledyrmat eller fuglefrø i sikre beholdere og husholdningsområder. Unngå å oppbevare disse gjenstandene på steder som garasjer eller bod, hvor de er mer tilgjengelige og attraktive for hjortemus.

Unikt faktum: Hjortemus har en tofarget hale som typisk er halvt brun og halvt hvit.

Husmus

Region: Husmusene er den vanligste gnagerarten som finnes i hele USA.

Habitat: Husmus hekker vanligvis i mørke, bortgjemte områder inne i strukturer. De er utmerkede klatrere og kan hoppe opp til en fot i høyden, slik at de kan nå isolerte eller tilbaketrukne områder.

Trusler: Husmus kan forårsake betydelig skade på eiendom ved å tygge gjennom materialer som gips og isolasjon. I tillegg har de vært kjent for å utløse elektriske branner ved å gnage på ledninger inne i hjemmene. Husmus kan også utgjøre alvorlige helsetrusler, i stand til å forurense lagret mat og spre sykdommer som Salmonella.

Forebyggingstips: Husmus foretrekker mørke og skjermede områder, og har en tendens til å gjemme seg blant husholdningsrot. Som sådan er det viktig å holde oppbevaringsarealene rene og velorganiserte, og sørg for å lagre bokser opp fra gulvet. I tillegg vil det å holde maten i forseglede, gnagersikre beholdere bidra til å sikre at du ikke tiltrekker deg inntrengere.

Unikt faktum: Husmus kan passe gjennom åpninger så små som en krone. Videre, selv om de har dårlig syn og er fargeblinde, veier de opp for det med andre forbedrede sanser.

Norge rotter

Region: I likhet med andre arter er norske rotter utbredt og finnes i hele USA.

Habitat: Norgesrotter er primært nattaktive og graver seg ofte ned i søppelhauger eller under betongplater. Denne arten har en tendens til å komme inn i hjem om høsten når utendørs matkilder blir knappe, og hekker typisk i kjellere, krypkjeller og andre uforstyrrede boliger når de er inne.

Trusler: Norgesrotter kan forårsake alvorlige materielle skader ved å gnage gjennom ulike materialer, inkludert plast- og blyrør. De er også smittebærere, inkludert pest, gulsott, rottebittfeber og kukoppevirus. I tillegg kan denne arten bringe lopper og midd inn i hjemmet.

Forebyggingstips: Hold nøye øye med tegn på et angrep som avføring, gnagemerker, skadede matvarer og gnidemerker. Et angrep kan vokse raskt, så det er viktig å oppdage og håndtere potensielle inntrengere raskt.

Unikt faktum: Norske rotter kan passe gjennom hull så små som en ½ tomme, eller på størrelse med en fjerdedel.

Takrotter

Region: Antas å være av sørøstasiatisk opprinnelse, kan takrotter nå finnes i hele de amerikanske kyststatene og den sørlige tredjedelen av landet.

Habitat: Takrotter lever vanligvis i kolonier og foretrekker å hekke i de øvre områdene av strukturer eller trær.

Trusler: Historisk sett har takrotter og loppene de bærer vært assosiert med byllepesten. Selv om tilfeller er sjeldne, kan takrotter også spre sykdommer som tyfus, gulsott og trikinose.

Forebyggingstips: Hvis du har frukttrær på eiendommen din, må du omgående rydde opp i frukt som har falt, da dette kan tiltrekke takrotter. Sørg også for at søppel oppbevares i tett lukkede beholdere.

Unikt faktum: Takrotter er også kjent som “svart rotte” eller “skipsrotte”, på grunn av deres mørke farge og utmerkede svømmeevne.

Hvis du mistenker eller oppdager et gnagerproblem, kontakt en autorisert skadedyrbekjemper for hjelp. Gnagere er kjent for å reprodusere seg raskt og utgjøre en rekke alvorlige trusler, og fjerning er ikke en “gjør det selv” jobb. For å lære enda mer om de forskjellige typene gnagere, sjekk ut våre guider for skadedyr.[ad_2]

Kilde

Scroll to Top