Hussiriss

Vanlig saksedyr

Utseende

  • Brunrød
  • Tydelig klosaks (kraftigst hos hanner) på bakkroppen
  • Korte dekkvinger (flyr ikke)
  • 10-16 mm lang som voksen (uten klosaks)

Biologi og adferd

Saksedyr er meget vanlig over hele Sør-Norge nord til Trøndelag. Saksedyr er nattaktive og gjemmer seg i sprekker og hulrom om dagen. Ofte finner vi dem i postkasser, blomsterknopper og andre steder i hagen eller nær huset, gjerne i store mengder. Av og til gjemmer de seg også innendørs, særlig i fuktige rom som kjellere, bad og kjøkken, eller i sprekker rundt dører og vinduer. Næringen er bløte, råtne eller friske plantedeler, døde dyr og bløthudete insekter som bladlus. Det utvikles kun en generasjon i året. Hunnen legger egg i en liten hule i jorda om våren. Ungene ligner de voksne. Hunnen mater og holder ungene rene (uvanlig hos insekter).

Skade

Saksedyr gjør ingen skade i hus og kan ikke leve inne i lengre tid, men mange mennesker synes de er plagsomme eller skremmende.

Bekjempelse

  • Fjern formeringssteder som komposthauger og fuktig markvegetasjon nær bygninger
  • Hold dører, vinduer og ventiler lukket om natten eller monter insektsnett
  • Dyr inne kan fjernes med kost eller støvsuger (husk å destruere posen).
  • Kjemiske midler anbefales ikke

Kilde: Fhi.no

Trenger du råd, eller hjelp til problemer med skadedyr i din bolig? Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Hussiriss
Scroll to Top