Vånd – jordrotte

Utseende

 • Pelsfargen kan variere fra lys grå til mørk brun og svart
 • Kompakt, rund kropp, ca. 12- 20 cm, opptil 200 gram
 • Halen er 5-11 cm
 • Korte ben og kort snute, de små ørene er som regel gjemt i pelsen

Jordrotte biologi og adferd

Vånd som ofte blir kalt jordrotte er utbredt over hele landet. Den liker fuktige områder, men forekommer også på tørre enger. Unger fødes om sommeren. Vånden er en plantespiser, den graver gangsystemer i bakken og er hovedsakelig nattaktiv.

Skade

Vånd gnager på røtter og rotknoller, og kan gjøre stor skade på frukttrær, busker, avlinger osv. Den graver også ganger i gressplener, og den kan gnage på underjordiske kabler o.l., men jordrotter går ikke inn i bygninger.

Forebygging og bekjempelse

 • Hold gressplener
 • Våndgjerder kan holde dyrene ute i utsatte områder.
 • Klappfeller med åte kan plasseres i tette bokser på ved enden av gangene
 • Levendefangstfeller med åte kan plasseres ved hullet
 • Gangsystemene ødelegges ved å trampe dem sammen
 • Gassing med aluminiumfosfid er effektivt, men kan kun utføres av godkjente skadedyrbekjempere med gassingsertifikat
 • Enkelte mener gassing med eksos er effektivt.
 • Det finnes ikke godkjente plantevernmidler eller antikoagulanter mot jordrotter/vånd

Bekjempelsen av vånd eller jordrotter bør skje tidlig på våren, før dyrene har blitt for tallrike. Eventuell innvandring av dyr fra tilgrensende områder kan være et problem. Vann i gangsystemene og lydskremmere har dårlig effekt.

Kilde: Fhi.no

Trenger du råd, eller hjelp til problemer med rotter eller mus i din bolig? Ta kontalt for en uforpliktende samtale.

Vånd-jordrotte

Ønsker du hjelp med skadedyrbehandling? 

Her kan du få ufopliktende tilbud fra ditt lokale skadedyrfirma. Send inn skjemaet under så vil du bli oppringt eller få svar på epost.

Få hjelp blant annet med

Vånd – jordrotte

4 + 6 =

Andre vanlige skadedyr i Norge

Rotter: Hvordan bli kvitt brunrotte (mest vanlige rotten)

Brunrotten, eller Rattus Norvegicus, er en av de vanligste og mest utbredte gnagereartene i verden. Det er et stort skadedyr i mange by- og forstadsområder, og har vært et alvorlig problem for mennesker i alle tider. Denne arten har tilpasset seg nesten alle...

Skjeggkre

Trenger du  hjelp med å fjerne skjeggkre? Ta kontakt idag! Skjeggkre har økt de siste årene i Norge, noe man ser i de offisielle tallene for skadedyrkontroll. De gjør ingen skade for boligen, men mange opplever det veldig utrygt å ha dem i hus og er bekymret for...

Tysk kakerlakk

Det mest vanlige kakerlakken i Norge. Den Tyske Kakerlakken er den kakerlakken vi oftest møter som skadedyr i norske hjem. Den trives best på kjøkken i nærhet av matkilder og kan utvikle seg til store mengder i løpet av noen få måneder. Oppdager man denne i sine...