Tysk Kakerlakk - bekjempelse

Tysk kakerlakk

Det mest vanlige kakerlakken i Norge. Den Tyske Kakerlakken er den kakerlakken vi oftest møter som skadedyr i norske hjem. Den trives best på kjøkken i nærhet av matkilder og kan utvikle seg til store mengder i løpet av noen få måneder. Oppdager man denne i sine omgivelser bør man umiddelbart ta kontakt med et skadedyrfirma. Vi har lang erfaring med bekjempelse av disse.

Kjennetegn på Tysk kakerlakk (Blatella germanica)


Tysk kakerlakk har velutviklede vinger som kan brukes til glideflukt. Voksne tyske kakerlakker er lysebrune til brungule av farge og ca. 1,0-1,6 cm lange. Tysk kakerlakk forveksles enkelte ganger med markkakerlakken og brunbeltet kakerlakk både med hensyn på størrelse og farge, men kjennes enkelt igjen på de to svarte langsgående stripene på halsskjolde

Biologi og adferd

Tysk kakerlakk er den vanligste av de tropiske artene i Norge. Den kan bare overleve og reprodusere innendørs, og spres med transport av varer og reisebagasje både innenlands og ved import. Den er nattaktiv, krever varme og må ha tilgang på mat (spiser alt) og vann. Vi finner den mange steder, bl.a. på restauranter, båter og i private hjem.

Kakerlakken har følgende stadier:

 • egg
 • 6-7 nymfestadier
 • voksen

Utviklingstiden fra egg til voksen ved 25 °C tar ca. 100 dager, men kan ved høyere temperaturer gå raskere. For eksempel kan det gå raskere bak kjøleskapet eller komfyren der man kan ha høyere temperaturer.

Hunnen lever i 120-270 dager og produserer 5-6 eggkapsler med hele 30-40 egg i hver. Hunnen bærer eggkapselen med seg, slik at den er godt beskyttet mot bl.a. uttørking. Klekketiden er ca. 28 dager. Skade, Kakerlakkene kan forurense matvarer, spre smitte, forårsake allergiske reaksjoner, gnage på malerier, papir osv. og de kan oppleves ubehagelige.

Aktivitet

Tysk kakerlakk er altetende og aktiv om natten. Om dagen, når det er lyst, sitter de gjemt i sprekker, under og inne i maskiner og utstyr der det er mørkt. De piler raskt av gårde om de blir skremt. Ser man tysk kakerlakk som er ute i lyset tyder det på en stor bestand. De er avhengige av varme områder (25-33 °C), samt tilgang på vann og fuktighet.

Kan Tysk kakerlakk spre seg i Norge?

Tysk kakerlakk er den vanligste av de tropiske kakerlakkene i Norge, og man har i stor grad en innenlands spredning fra slike etablerte bestander. Tysk kakerlakk kan ikke leve utendørs i Norge, og en direkte og naturlig spredning på denne måten er usannsynlig.

Tysk kakerlakk kan lett spres med matvarer, klær og andre produkter. Vi vet også at kakerlakker kan følge med på lasset når ulike varer importeres fra utlandet. Kakerlakken kan også reise hjem med bagasjen etter opphold på steder med mye kakerlakker.

Forebygging og bekjempelse av Tysk kakerlakk

 • Reduser tilgang på mat og vann f.eks. ved god søppelhåndtering.
 • Støvsug levende og døde individer samt eggkapsler, og pakk støvsugerposen i plastpose og kast i søppelen.
 • Kjemisk bekjempelse med spesielt åte.
 • Bruk limfeller i kombinasjon med kjemisk bekjempelse.
 • Biologisk bekjempelse om lave bestander kan aksepteres, f.eks. i dyrehager.

NB! Resistensproblemer er vanlig hos tysk kakerlakk. IKKE bruk Permetrin og annen insektspray på kakerlakker!

Anbefalte og foretrukne bekjempelsesmetode

 • Holde mat i lukkede bokser
 • Holde rent og rydding på kjøkken
 • Ikke oppbevare matsøppel
 • Bruk av forgiftet åte. (Kun sertifiserte skadedyrkontrollører kan bruke dette)
 • Rotering av åte fra forskjellige giftklasser for å begrense fare for åtevegring eller resistens.
 • Tørkepulver kan brukes som del i en integrert skadedyrkontroll

Sprøytemiddel bør ikke brukes. Repellerende effekt øker faren for spredning dramatisk.

Et forskningsprosjekt ledet av Michael Scharf ved Purdue University i USA antydet at resistens hos kakerlakker kunne øke så mye som 4-6 ganger i løpet av 1 generasjon. Dette overasket forskerne kraftig og er noe som bør tas med i betraktningen for å foreta en vellykket bekjempelse.

Tysk kakerlakk bør ikke forsøkes bekjempes uten profesjonell hjelp.

Scroll to Top