Svartrotte

Utseende

  • Brun, grå eller sort rygg, lys buk
  • Kropp 16-23 cm, hale 18-25 cm (lengre enn kroppen, hårløs, ensfarget mørk)
  • Ekskrementer oftest: ca. 1 cm, sorte, mer buet enn de fra brunrotte

Biologi og adferd

Svartrotta regnes som utryddet i Norge, men kan dukke opp på nytt med skip som ankommer landet. Den har tilhold i bygninger, og da gjerne på loft e.l., eller ute i det fri, sjelden i kloakksystemer. Biologien er forøvrig svært lik som for brunrotte.

Skadebilde

Svartrotter kan forårsake tilsvarende skader som brunrotter. Rotter som kommer med utenlandske skip kan dessuten være bærere av potensielt farlige sykdommer.

Forebygging og bekjempelse

  • Tau på fortøyde båter bør sikres med spesielle plater/trakter som hindrer rotter i å klatre i tauene.
  • Dersom svartrotter skulle komme i land, kan de bekjempes på samme måte som brunrotter. Husk imidlertid at svartrotter gjerne oppholder seg høyt oppe i

Kilde: Fhi.no

Trenger du råd, eller hjelp til problemer med rotter eller mus i din bolig? Ta kontalt for en uforpliktende samtale.

Svartrotte

Ønsker du hjelp med skadedyrbehandling? 

Her kan du få ufopliktende tilbud fra ditt lokale skadedyrfirma. Send inn skjemaet under så vil du bli oppringt eller få svar på epost.

Få hjelp blant annet med

Svartrotte

9 + 13 =

Andre vanlige skadedyr i Norge

Rotter: Hvordan bli kvitt brunrotte (mest vanlige rotten)

Brunrotten, eller Rattus Norvegicus, er en av de vanligste og mest utbredte gnagereartene i verden. Det er et stort skadedyr i mange by- og forstadsområder, og har vært et alvorlig problem for mennesker i alle tider. Denne arten har tilpasset seg nesten alle...

Skjeggkre

Trenger du  hjelp med å fjerne skjeggkre? Ta kontakt idag! Skjeggkre har økt de siste årene i Norge, noe man ser i de offisielle tallene for skadedyrkontroll. De gjør ingen skade for boligen, men mange opplever det veldig utrygt å ha dem i hus og er bekymret for...

Tysk kakerlakk

Det mest vanlige kakerlakken i Norge. Den Tyske Kakerlakken er den kakerlakken vi oftest møter som skadedyr i norske hjem. Den trives best på kjøkken i nærhet av matkilder og kan utvikle seg til store mengder i løpet av noen få måneder. Oppdager man denne i sine...