Svartrotte

Svartrotte

Utseende

  • Brun, grå eller sort rygg, lys buk
  • Kropp 16-23 cm, hale 18-25 cm (lengre enn kroppen, hårløs, ensfarget mørk)
  • Ekskrementer oftest: ca. 1 cm, sorte, mer buet enn de fra brunrotte

Biologi og adferd

Svartrotta regnes som utryddet i Norge, men kan dukke opp på nytt med skip som ankommer landet. Den har tilhold i bygninger, og da gjerne på loft e.l., eller ute i det fri, sjelden i kloakksystemer. Biologien er forøvrig svært lik som for brunrotte.

Skadebilde

Svartrotter kan forårsake tilsvarende skader som brunrotter. Rotter som kommer med utenlandske skip kan dessuten være bærere av potensielt farlige sykdommer.

Forebygging og bekjempelse

  • Tau på fortøyde båter bør sikres med spesielle plater/trakter som hindrer rotter i å klatre i tauene.
  • Dersom svartrotter skulle komme i land, kan de bekjempes på samme måte som brunrotter. Husk imidlertid at svartrotter gjerne oppholder seg høyt oppe i

Kilde: Fhi.no

Trenger du råd, eller hjelp til problemer med rotter eller mus i din bolig? Ta kontalt for en uforpliktende samtale.

Svartrotte
Scroll to Top