Stålorm

Utseende

  • Kroppen er fast og hard
  • Hanner oftest ensfarget grålig. Hunner oftest lysebrune med mørkere sider, samt en mørk stripe langs ryggen. Ungdyr er gull- eller sølvaktige.
  • Kan «kaste» halen dersom den føler seg truet

Biologi og adferd

Stålormen er ingen slange, men en øgle slik som firfisle. Den finnes i lavereliggende strøk østałells, samt langs kysten fra svenskegrensen og nord til Bergen. Stålormen er hovedsakelig knyttet til åpne partier i skogsområder, men kan også finnes i jordbruksområder samt i parker og hager. Den trives best på noe fuktige steder. Stålormen er mest aktiv i skumringen, og på dagtid finner man den gjerne under råtnende tømmerstokker og naturlige hulrom etc. Stålormen lever av meitemark, snegler og ulike insekter. Den ligger i dvale om vinteren.

Skade

Den sprer frykt, men gjør ingen skade.

Forebygging og bekjempelse

  • Stålormen er fredet og skal ikke fjernes
  • Steng sprekker og hull for å hindre at den kommer inn i byggninger
  • Fjern busker, høyt gress, steinmurer og komposthaug nær hus for å gjøre området mindre egnet for orm
  • Individer som er til sjenanse kan fanges og łernes fra bygninger og hageområder. eks. kan bølgeblikkplater e.l. som dyrene bruker som skjulesteder legges ut i terrenget. Herfra kan dyrene fanges og fjernes.

Kilde: Fhi.no

Trenger du råd, eller hjelp til problemer med skadedyr i din bolig? Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Stålorm

Ønsker du hjelp med skadedyrbehandling? 

Her kan du få ufopliktende tilbud fra ditt lokale skadedyrfirma. Send inn skjemaet under så vil du bli oppringt eller få svar på epost.

Få hjelp blant annet med

Stålorm

5 + 13 =

Andre vanlige skadedyr i Norge

Rotter: Hvordan bli kvitt brunrotte (mest vanlige rotten)

Brunrotten, eller Rattus Norvegicus, er en av de vanligste og mest utbredte gnagereartene i verden. Det er et stort skadedyr i mange by- og forstadsområder, og har vært et alvorlig problem for mennesker i alle tider. Denne arten har tilpasset seg nesten alle...

Skjeggkre

Trenger du  hjelp med å fjerne skjeggkre? Ta kontakt idag! Skjeggkre har økt de siste årene i Norge, noe man ser i de offisielle tallene for skadedyrkontroll. De gjør ingen skade for boligen, men mange opplever det veldig utrygt å ha dem i hus og er bekymret for...

Tysk kakerlakk

Det mest vanlige kakerlakken i Norge. Den Tyske Kakerlakken er den kakerlakken vi oftest møter som skadedyr i norske hjem. Den trives best på kjøkken i nærhet av matkilder og kan utvikle seg til store mengder i løpet av noen få måneder. Oppdager man denne i sine...