Springfluer

Utseende

  • Små, 0,7-5,5 mm lange
  • Bredt første fotledd på bakbein
  • Siste antenneledd kulerundt med lang antennebørste
  • Larven spiss i hodeenden, tvert avsluttet bak (typisk maggot)

Biologi og atferd

Springfluer er en insektfamilie med over 110 arter i Norge. De flyr sjelden, men løper raskt med karakteristiske, rykkvise bevegelser. Larvene lever av råtnende organisk materiale. Særlig tallrike er springfluelarvene i gjødsel, og man finner ofte de voksne fluene i store mengder i łøs, hønsehus, kloakkrenseanlegg, utedoer og ved kloakklekkasjer innendørs. Utviklingen fra egg til voksen flue kan gå raskt, hos noen arter på under 20 dager.

Skade

I motsetning til visse andre fluer som utvikler seg i møkk oppsøker springfluene ikke matvarer. De kan opptre i stort antall nær utviklingsstedene til larvene og kan da oppleves ubehagelig. Ellers er springfluer for nyttedyr å regne fordi de hjelper til i nedbrytningen av organisk materiale.

Forebygging og bekjempelse

  • Fjern råtnende organisk materiale
  • Ha god gjødselhåndtering med regelmessig fjerning av gjødsla.
  • Dersom fluene opptrer i store mengder i hus, sjekk for kloakklekkasje og utbedre eventuelt skader

Kilde: Fhi.no

Trenger du råd, eller hjelp med skadedyrkontroll? Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Springfluer

Ønsker du hjelp med skadedyrbehandling? 

Her kan du få ufopliktende tilbud fra ditt lokale skadedyrfirma. Send inn skjemaet under så vil du bli oppringt eller få svar på epost.

Få hjelp blant annet med

Springfluer

14 + 5 =

Andre vanlige skadedyr i Norge

Rotter: Hvordan bli kvitt brunrotte (mest vanlige rotten)

Brunrotten, eller Rattus Norvegicus, er en av de vanligste og mest utbredte gnagereartene i verden. Det er et stort skadedyr i mange by- og forstadsområder, og har vært et alvorlig problem for mennesker i alle tider. Denne arten har tilpasset seg nesten alle...

Skjeggkre

Trenger du  hjelp med å fjerne skjeggkre? Ta kontakt idag! Skjeggkre har økt de siste årene i Norge, noe man ser i de offisielle tallene for skadedyrkontroll. De gjør ingen skade for boligen, men mange opplever det veldig utrygt å ha dem i hus og er bekymret for...

Tysk kakerlakk

Det mest vanlige kakerlakken i Norge. Den Tyske Kakerlakken er den kakerlakken vi oftest møter som skadedyr i norske hjem. Den trives best på kjøkken i nærhet av matkilder og kan utvikle seg til store mengder i løpet av noen få måneder. Oppdager man denne i sine...