Spretthaler

Spretthaler

Utseende

  • Små, 1-5 mm
  • Springgaffel under bakkroppen hos mange arter
  • Tykke antenner, korte eller lange
  • Kort og rund, eller mer langstrakt kropp

Kan forveksles med støvlus.

Biologi og atferd

Vi har over 300 arter av spretthaler i Norge. I naturen lever de fleste spretthaler i de øverste få centimeterne av jordsmonnet. Noen få arter opptrer regelmessig innendørs, gjerne i fuktig blomsterjord eller papp, på fuktige bad- eller kjellergulv eller ved vannlekkasjer. De kan også bringes inn med fyringsved, juletrær og potteplanter. Noen arter kan bli tallrike på husvegger eller under fuktige matter på verandaen. Spretthaler har variert føde – noen arter lever av sopphyfer, alger og planterester, mens andre er rovdyr og spiser midd med mer.

Skade

De aller fleste arter av spretthaler er nyttedyr og hjelper til med å bryte ned organisk materiale. Noen få arter kan opptre som skadedyr på jordbruksvekster. Spretthaler innendørs gjør ingen skade, men de kan være et tegn på fuktige forhold.

Bekjempelse

  • Ved forekomst av spretthaler på fuktige steder i bygninger er opptørking det viktigste
  • Opptrer spretthaler på ferske bygningsmaterialer av tre og betong vil de dø ut av seg selv etter hvert som materialene tørker. Ingen tiltak er nødvendig.
  • Forekommer spretthalene på planter i veksthus finnes det ulike biologiske preparater som kan hjelpe

Kilde: Fhi.no

Trenger du råd, eller hjelp med skadedyrkontroll? Ta kontalt for en uforpliktende samtale.

Spretthaler
Scroll to Top