Splintvedbiller

Utseende

  • Avlange og røde til svarte
  • 2,5-8 mm lange
  • Hodet sees ovenifra
  • To ytterste antenneledd danner en ”kølle”
  • Larven er hvit med mørkt hode, C-formet og bredest foran

Biologi og adferd

Splintvedbiller er en gruppe treborende biller som på verdensbasis omfatter 70 arter. Vanlig splintvedbille (Lyctus linearis) er den eneste arten som finnes naturlig i Norge (langs kysten av Sør-Norge opp til Hordaland), men det er 

vanlig at både denne og andre arter importeres med trevirke. Bl.a. importeres parkettbillen (Lyctus brunneus, se bilde) jevnlig. Billene angriper kun harde, ubehandlete treslag som er yngre enn 10 år. Larvegangene er runde, rundt 1 mm brede og kan gå alle veier i veden. Boremelet er lyst, meget fint og løst pakket. Flygehullene er knapt 1 mm brede. Avhengig av føde og temperatur bruker billene fra 6 måneder til fire år på utviklingen fra egg til voksen bille.

Skade

Billene kommer inn i hus med tregjenstander som f.eks. billedrammer, parkett og møbler. Larvene kan ødelegge gjenstandene fullstendig, og billene kan spre seg til andre gjenstander av hardt, ungt og ubehandlet løvtrevirke i huset.

Forebygging og bekjempelse

  • Sjekk nyinnkjøpt parkett, møbler for flygehull.
  • Angrepet trevirke må fjernes.
  • Enkeltgjenstander kan kuldebehandles ved -18 °C i 72 timer, varmebehandles på 60 °C i 24 timer (NB! tregjenstander kan sprekke) 

Kilde: Fhi.no

Trenger du råd, eller hjelp til problemer med borebiller i din bolig? Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Splintvedbiller

Ønsker du hjelp med skadedyrbehandling? 

Her kan du få ufopliktende tilbud fra ditt lokale skadedyrfirma. Send inn skjemaet under så vil du bli oppringt eller få svar på epost.

Få hjelp blant annet med

Splintvedbiller

6 + 14 =

Andre vanlige skadedyr i Norge

Rotter: Hvordan bli kvitt brunrotte (mest vanlige rotten)

Brunrotten, eller Rattus Norvegicus, er en av de vanligste og mest utbredte gnagereartene i verden. Det er et stort skadedyr i mange by- og forstadsområder, og har vært et alvorlig problem for mennesker i alle tider. Denne arten har tilpasset seg nesten alle...

Skjeggkre

Trenger du  hjelp med å fjerne skjeggkre? Ta kontakt idag! Skjeggkre har økt de siste årene i Norge, noe man ser i de offisielle tallene for skadedyrkontroll. De gjør ingen skade for boligen, men mange opplever det veldig utrygt å ha dem i hus og er bekymret for...

Tysk kakerlakk

Det mest vanlige kakerlakken i Norge. Den Tyske Kakerlakken er den kakerlakken vi oftest møter som skadedyr i norske hjem. Den trives best på kjøkken i nærhet av matkilder og kan utvikle seg til store mengder i løpet av noen få måneder. Oppdager man denne i sine...