Splintvedbiller

Splintvedbiller

Utseende

  • Avlange og røde til svarte
  • 2,5-8 mm lange
  • Hodet sees ovenifra
  • To ytterste antenneledd danner en ”kølle”
  • Larven er hvit med mørkt hode, C-formet og bredest foran

Biologi og adferd

Splintvedbiller er en gruppe treborende biller som på verdensbasis omfatter 70 arter. Vanlig splintvedbille (Lyctus linearis) er den eneste arten som finnes naturlig i Norge (langs kysten av Sør-Norge opp til Hordaland), men det er 

vanlig at både denne og andre arter importeres med trevirke. Bl.a. importeres parkettbillen (Lyctus brunneus, se bilde) jevnlig. Billene angriper kun harde, ubehandlete treslag som er yngre enn 10 år. Larvegangene er runde, rundt 1 mm brede og kan gå alle veier i veden. Boremelet er lyst, meget fint og løst pakket. Flygehullene er knapt 1 mm brede. Avhengig av føde og temperatur bruker billene fra 6 måneder til fire år på utviklingen fra egg til voksen bille.

Skade

Billene kommer inn i hus med tregjenstander som f.eks. billedrammer, parkett og møbler. Larvene kan ødelegge gjenstandene fullstendig, og billene kan spre seg til andre gjenstander av hardt, ungt og ubehandlet løvtrevirke i huset.

Forebygging og bekjempelse

  • Sjekk nyinnkjøpt parkett, møbler for flygehull.
  • Angrepet trevirke må fjernes.
  • Enkeltgjenstander kan kuldebehandles ved -18 °C i 72 timer, varmebehandles på 60 °C i 24 timer (NB! tregjenstander kan sprekke) 

Kilde: Fhi.no

Trenger du råd, eller hjelp til problemer med borebiller i din bolig? Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Splintvedbiller
Scroll to Top