Sommerfuglmygg

Utseende

  • 2-3 mm lange
  • Bladformede, hårete vinger med parallelle ribber
  • Larvene har et lite mørkt hode og et ånderør bak

Biologi og adferd

Sommerfuglmygg er en insektfamilie med over 50 arter i Norge. Hos arter som opptrer innendørs, lever larvene i organisk slam på steder som verken tørker ut eller er konstant oversvømmet, som sluk, vannlåser og overløpskanaler i vasker. Myggen kan opptre i store mengder i renseanlegg og gjødselkummer på gårder der det er god tilgang på næring. Voksne mygg legger egg i slammet, som etter et par dager klekker til larver ved romtemperatur. Larven er fullvoksen etter 9-15 dager og puppestadiet varer et par dager før voksen mygg klekker.

Skade

Sommerfuglmygg som opptrer i stort antall kan være sjenerende. Dette forekommer ofte ved renseanlegg. Masseforekomst i en bygning kan indikere en kloakklekkasje.

Forebygging og bekjempelse

  • Å holde sluk og avløp rene, samt å ikke skylle ned organisk materiale og fett i vasken.
  • Ved forekomst av mygg bør sluk og avløp rengjøres, oversvømmes med kokende vann og eventuelt tilsettes slukrens
  • Ved store forekomster av mygg bør man sjekke om det finnes en kloakklekkasje og utbedre denne.

Kilde: Fhi.no

Trenger du råd, eller hjelp med skadedyrkontroll? Ta kontalt for en uforpliktende samtale.

Sommerfuglmygg

Ønsker du hjelp med skadedyrbehandling? 

Her kan du få ufopliktende tilbud fra ditt lokale skadedyrfirma. Send inn skjemaet under så vil du bli oppringt eller få svar på epost.

Få hjelp blant annet med

Sommerfuglmygg

4 + 5 =

Andre vanlige skadedyr i Norge

Rotter: Hvordan bli kvitt brunrotte (mest vanlige rotten)

Brunrotten, eller Rattus Norvegicus, er en av de vanligste og mest utbredte gnagereartene i verden. Det er et stort skadedyr i mange by- og forstadsområder, og har vært et alvorlig problem for mennesker i alle tider. Denne arten har tilpasset seg nesten alle...

Skjeggkre

Trenger du  hjelp med å fjerne skjeggkre? Ta kontakt idag! Skjeggkre har økt de siste årene i Norge, noe man ser i de offisielle tallene for skadedyrkontroll. De gjør ingen skade for boligen, men mange opplever det veldig utrygt å ha dem i hus og er bekymret for...

Tysk kakerlakk

Det mest vanlige kakerlakken i Norge. Den Tyske Kakerlakken er den kakerlakken vi oftest møter som skadedyr i norske hjem. Den trives best på kjøkken i nærhet av matkilder og kan utvikle seg til store mengder i løpet av noen få måneder. Oppdager man denne i sine...