Sommerfuglmygg

Sommerfuglmygg

Utseende

  • 2-3 mm lange
  • Bladformede, hårete vinger med parallelle ribber
  • Larvene har et lite mørkt hode og et ånderør bak

Biologi og adferd

Sommerfuglmygg er en insektfamilie med over 50 arter i Norge. Hos arter som opptrer innendørs, lever larvene i organisk slam på steder som verken tørker ut eller er konstant oversvømmet, som sluk, vannlåser og overløpskanaler i vasker. Myggen kan opptre i store mengder i renseanlegg og gjødselkummer på gårder der det er god tilgang på næring. Voksne mygg legger egg i slammet, som etter et par dager klekker til larver ved romtemperatur. Larven er fullvoksen etter 9-15 dager og puppestadiet varer et par dager før voksen mygg klekker.

Skade

Sommerfuglmygg som opptrer i stort antall kan være sjenerende. Dette forekommer ofte ved renseanlegg. Masseforekomst i en bygning kan indikere en kloakklekkasje.

Forebygging og bekjempelse

  • Å holde sluk og avløp rene, samt å ikke skylle ned organisk materiale og fett i vasken.
  • Ved forekomst av mygg bør sluk og avløp rengjøres, oversvømmes med kokende vann og eventuelt tilsettes slukrens
  • Ved store forekomster av mygg bør man sjekke om det finnes en kloakklekkasje og utbedre denne.

Kilde: Fhi.no

Trenger du råd, eller hjelp med skadedyrkontroll? Ta kontalt for en uforpliktende samtale.

Sommerfuglmygg
Scroll to Top