Slettsnok

Utseende

  • Normalt 60-70 cm, men opptil 90 cm er registrert
  • Brun eller grå grunnfarge
  • To rekker med mørke flekker langs ryggen
  • Stor, mørk flekk på hodet
  • Rund pupill (skiller den fra hoggorm)

Biologi og adferd

Slettsnoken regnes for å være en sårbar og forholdsvis sparsomt forekommende art i Norge. Den er registrert i lavereliggende og varmekjære landskap rundt Oslofjorden, og langs Sørlandskysten til Jæren og Stavanger. Den trives best i solrike, tørre bakker med berg og steinblokker. Hovedføden er andre krypdyr. Slettsnoken har ikke gift, men kveler sitt bytte. Om vinteren ligger den i dvale.

Skade

Den sprer frykt, men gjør ingen skade.

Forebygging og bekjempelse

  • Slettsnoken er fredet og skal ikkebekjempes
  • Steng sprekker og hull for å hindre at den kommer inn i bygninger.
  • Fjerning av busker, høyt gress, steinmurer og komposthaug i nærheten av hus vil gjøre området mindre egnet for
  • Individer som er til sjenanse kan fanges og fjernes fra bygninger og hageområder. eks. kan bølgeblikkplater e.l. som dyrene bruker som skjulesteder legges ut i terrenget. Herfra kan dyrene fanges og fjernes.

Kilde: Fhi.no

Trenger du råd, eller hjelp til problemer med klannere i din boligmed skadedyrkontroll? Ta kontalt for en uforpliktende samtale.

Slettsnok

Ønsker du hjelp med skadedyrbehandling? 

Her kan du få ufopliktende tilbud fra ditt lokale skadedyrfirma. Send inn skjemaet under så vil du bli oppringt eller få svar på epost.

Få hjelp blant annet med

Slettsnok

15 + 13 =

Andre vanlige skadedyr i Norge

Rotter: Hvordan bli kvitt brunrotte (mest vanlige rotten)

Brunrotten, eller Rattus Norvegicus, er en av de vanligste og mest utbredte gnagereartene i verden. Det er et stort skadedyr i mange by- og forstadsområder, og har vært et alvorlig problem for mennesker i alle tider. Denne arten har tilpasset seg nesten alle...

Skjeggkre

Trenger du  hjelp med å fjerne skjeggkre? Ta kontakt idag! Skjeggkre har økt de siste årene i Norge, noe man ser i de offisielle tallene for skadedyrkontroll. De gjør ingen skade for boligen, men mange opplever det veldig utrygt å ha dem i hus og er bekymret for...

Tysk kakerlakk

Det mest vanlige kakerlakken i Norge. Den Tyske Kakerlakken er den kakerlakken vi oftest møter som skadedyr i norske hjem. Den trives best på kjøkken i nærhet av matkilder og kan utvikle seg til store mengder i løpet av noen få måneder. Oppdager man denne i sine...