Skolopendere

Utseende

  • Leddelt, lang og flattrykt kropp
  • Ett beinpar kroppsledd
  • Tynn eller kraftig kropp avhen- gig av art
  • Opptil 7 cm lang avhengig av art

Biologi og adferd

Vi har ca. 25 arter av skolopendere i Norge. Skolopendere er sårbare for uttørking og lever på trange og fuktige steder som i jorda og under steiner. De er viktige i jordbunnens økosystemer. Spesielt om våren og høsten er det vanlig å finne skolopendere i fuktige kjellere. De er rovdyr og jakter på andre smådyr.

Skade

De gjør ingen skade og regnes ikke som skadedyr. Hvis de trues, kan de bite. Skolopendere har gift i kjevene og bittet er smertefullt, men ikke farlig. Dyrene kan oppfattes som sjenerende hvis de opptrer i stort antall.

Forebygging og bekjempelse

  • Reduser fuktigheten i boligen
  • Monter insektnett i lufteluker og åpninger
  • Fei opp eller støvsug dyr innendørs.
  • Kjemisk bekjempelse anbefales ikke

Kilde: Fhi.no

Trenger du råd, eller hjelp til problemer med skadedyr i din bolig? Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Ønsker du hjelp med skadedyrbehandling? 

Her kan du få ufopliktende tilbud fra ditt lokale skadedyrfirma. Send inn skjemaet under så vil du bli oppringt eller få svar på epost.

Få hjelp blant annet med

Skolopendere

4 + 15 =

Andre vanlige skadedyr i Norge

Rotter: Hvordan bli kvitt brunrotte (mest vanlige rotten)

Brunrotten, eller Rattus Norvegicus, er en av de vanligste og mest utbredte gnagereartene i verden. Det er et stort skadedyr i mange by- og forstadsområder, og har vært et alvorlig problem for mennesker i alle tider. Denne arten har tilpasset seg nesten alle...

Skjeggkre

Trenger du  hjelp med å fjerne skjeggkre? Ta kontakt idag! Skjeggkre har økt de siste årene i Norge, noe man ser i de offisielle tallene for skadedyrkontroll. De gjør ingen skade for boligen, men mange opplever det veldig utrygt å ha dem i hus og er bekymret for...

Tysk kakerlakk

Det mest vanlige kakerlakken i Norge. Den Tyske Kakerlakken er den kakerlakken vi oftest møter som skadedyr i norske hjem. Den trives best på kjøkken i nærhet av matkilder og kan utvikle seg til store mengder i løpet av noen få måneder. Oppdager man denne i sine...