Skogflått

Skogsflått

Utseende

 • 4 par bein, larve 3 par bein
 • Hannen 2-3 mm, gråsvart
 • Hunnen 3-4 mm, gråsvart med brunrød bakkropp
 • Fullsugde flått har stor, opptill 15 mm lang, bakkropp

Biologi og adferd

Alle stadier av skogflått, både larver, nymfer og voksne, suger blod av fugler og pattedyr. Nytt byttedyr benyttes for hvert stadium. Flåtten klatrer opp i markvegetasjonen og griper tak i forbipasserende dyr. Fullsugde flått slipper seg ned igjen på marken. Utviklingen fra egg til voksen flått som igjen legger egg, tar omtrent tre år. Skogflått er vanlig langs kysten av Norge opp til Helgeland, men den kan også finnes i innlandet enkelte steder.

Skade

Alle stadier av skogflått, både larver, nymfer og voksne, suger blod av fugler og pattedyr. Nytt byttedyr benyttes for hvert stadium. Flåtten klatrer opp i markvegetasjonen og griper tak i forbipasserende dyr. Fullsugde flått slipper seg ned igjen på marken. Utviklingen fra egg til voksen flått som igjen legger egg, tar omtrent tre år. Skogflått er vanlig langs kysten av Norge opp til Helgeland, men den kan også finnes i innlandet enkelte steder.

Forebygging og bekjempelse

I naturen:

 • Det kan hjelpe noe hvis man łerner høyt gress, busker og kratt.
 • På enkelte øyer med mye flått kan det hjelpe hvis man fjerner hjortedyr.

På mennesker:

 • Steng flåtten ute ved å trekke sokkene over
 • Myggmidler kan hindre at flåtten fester
 • Gå på sti og unngå gress, lyng og kratt
 • Kontroller for flått etter tur og fjern fastbitte flått
 • Vurder vaksine mot skogflåttencefalitt. Se retningslinjer på fhi.no

Kilde: Fhi.no

Trenger du råd, eller hjelp til å utføre skadedyrkontroll i din bolig? Ta kontalt for en uforpliktende samtale.

Scroll to Top