Skadedyrkontroll Narvik

Skadedyrfirma i Narvik: I det øyeblikket du har funnet et nytt skadedyr så er det viktig å iverksette skadedyrtiltak i løpet av kort tid. Slike plagsomme skadedyr er mer krevende å få kontroll på hvis de har hatt nok tid til å bli mange. Vi rådgir at du tar kontakt med oss kjapt. Vi vil anbefale deg å tenke igjennom om dette skadedyret er noe du kan få kontroll på selv, eller om du bør få hjelp fra et profesjonelt skadedyrfirma med det samme.

Kontakt oss via skjemaet på siden her, eller via chat-løsningen. Så vil en offentlig godkjent skadedyrbekjemper ta direktekontakt med deg og rådgi deg til den beste løsningen på kort og lengre sikt.

Kontakt oss for hjelp med skadedyrkontroll i Narvik og omliggende

Kontakt skadedyrtekniker i Narvik:

12 + 8 =

Skadedyrfirma i Narvik

De plager og noen ganger skader dyr og mennesker. Ofte kan de ødelegge viktige ting, og de kan være veldig mange. Vi snakker om skadedyrene. De er hatet av bolig eiere, butikker og næringseiendommer. Sliter du med skadedyr så ta kontakt for å få skadedyrkontroll av folk med mange års erfaring.

Mest vanlige skadedyr i Narvik

Forskjellige tider på året gir ulike sesonger for skadedyr, men de mest vanlige skadedyrene i Narvik er mus, skjeggkre, sølvkre, veggedyr, møll, veps, rotter, fugler, kakelakker, stokkmaur og annen maur. Vi hjelper med skadedyrbekjempelse her i Narvik. Vi gjør også skadedyrkontroll i Tønsberg

Skadedyrbekjempelse

Det er mange metoder for bekjempelse av skadedyr. Noen ganger brukes gift og andre ganger feller. Det finnes limfeller, fangstfeller, feller som avliver og mer. I tillegg finnes det et stort utvalg av ulike former for gift.

Det har vært kunder som har benyttet skadedyrkontroll i Narvik der manglende erfaring av dem som utfører jobben har medført større problemer noen få år senere.

For eksempel kan (en vanlig) feil behandling av stokkmaur gjøre at man får et stokkmaurangrep senere som er langt sterkere, og man har et mye større problem enn man startet med. Så det er ikke bare å sprøyte i vei med gift. Man må alltid ha rett type gift, på rett sted og tid, for å få varig skadedyrkontroll.

Bedre skadedyrkontroll

Mange opplever problemer med kjente skadedyr, og da er det godt å vite at hjelpen bare er en telefon eller e post unna.

Hva koster skadedyrkontroll i Narvik?

Er du ute etter en pris på å bli kvitt et skadedyrangrep du opplever nå, eller en pris på fast vedlikeholdsavtale? Vi må vurdere jobbens omfang, og dermed er det umulig å gi en nøyaktig pris her. Noen ganger vil din forsikring betale for jobben.

Ta kontakt med Skadedyrhjelp for å få et tilbud på skadedyrhjelp i ditt tilfelle.

Litt mer om priser:

Pågående angrep:
Ofte er skadedyrkontroll på grunn av et pågående skadedyrangrep noe som din forsikring dekker. Vi vil hjelpe deg med hvordan du bør kommunisere med ditt forsikringsselskap i så tilfelle.

Egeninnsats:
Hvis det er et veldig tidlig angrep hos deg kan det være at det er nok med noen tiltak du kan gjøre selv, og andre ganger kan det være store angrep som det tar mye innsats å bli kvitt. Du kan få råd av våre skadedyrteknikere.

Løpende avtale:
Hvis du er næringsdrivende eller privatperson og du ønsker en løpende vedlikeholdsavtale så gir vi pris etter en befaring på stedet. Med smarte feller som kommuniserer via mobilnettet, effektive løsninger og smart teknologi kan vi redusere antall timer vi er hos kundene – og dermed gi fordelaktige priser.

Ta kontakt for å få et pristilbud!

Tilbyr dere vedlikeholdsavtaler?

Ja, du kan få en vedlikeholdsavtale for å gjennomføre skadedyrkontroll i Narvik. Ta kontakt for å få et pristilbud!

Vedlikeholdsavtaler brukes der du enten ikke ønsker eller kan følge opp om skadedyrene holder seg unna.

Smartprodukter reduserer tidsbruken = rimeligere enn tradisjonell vedlikeholdsløsning. I dag benyttes gjerne feller med mobilnett som gjør at skadedyrtekniker til enhver tid vet hvilke feller som er operative, og dermed så kan skadedyrfirmaet sende ut en person når det er behov i stedet for å bruke timer når det ikke er noenting å gjøre.

Send inn henvendelse nå for å bli kontaktet for å få et tilbud!

maur Narvik

Litt om Narvik

Narvik (opprinnelig: Victoriahavn, nordsamisk: Áhkánjárga, lulesamisk: Áhkánjárgga, tidligere kvensk: Victorianhamina) er tredje største by og kommune i Nordland – og Nord-Norges syvende største by og kommune – etter folketall. Per 1. januar 2020 er antall innbyggere i tettstedet Narvik 14 092, og i hele kommunen er det ca 22.000 etter sammenslåingen mellom Narvik kommune, Ballangen kommune og deler av Tysfjord kommune. Kommunen ligger i Ofoten, og grenser i sørvest til Hamarøy og i nordvest til Evenes. I nord grenser kommunen til Troms og Finnmark fylke, med kommunene Tjeldsund, Gratangen, Lavangen og Bardu. I sørøst grenser kommunen til de to svenske kommunene Kiruna og Gällivare.

I sin utstrekning fra 2020 omfatter Narvik kommune også de tidligere kommunene Ankenes (1884–1974), Ballangen (1925–2019) og deler av Tysfjord (1869–2019).

Bergverk har stått sentralt for området som i dag utgjør Narvik kommune. I det som tidligere utgjorde Ballangen kommune er det spor av bergverk tilbake til 1600-tallet, og utvinning av svovel, kobber, sink og nikkel har gjennom hundreårene satt sitt preg på tettstedet Ballangen og området rundt frem til nedleggelsen av Nikkel og Olivin AS sin produksjon i 2002. Lengst sammenhengende produksjon hadde man ved Bjørkaasens Gruver (1917-1964). I tettstedet Kjøpsvik (tidligere kommunesenter for gamle Tysfjord kommune) utvinner man fortsatt kalkstein til sementproduksjon ved Nordcem sitt anlegg (tidligere Nordland Portland Cementfabrik). Bysenteret Narvik har på sin side fra 1902 fungert som viktigste havn for utskiping av jernmalm fra LKABs gruver i Kiruna på grunn av helårs isfri havn (i motsetning til Bottenvika). Narvik er havnedistriktet som laster nest mest tonnasje i Norge. Sjø, vei og jernbane gjør byen til et distribusjonsknutepunkt for en rekke handelsvarer. Viktig her er Arctic Rail Express; egne godstog via Sverige. Denne jernbaneforbindelsen har også betydning for turisme – enkelt å reise landeveien til bl.a. hovedstedene i Sverige og Finland.

Narvik er en skoleby og liker å kalle seg «teknologihovedstad» i landsdelen. Byen har en rekke videregående skoler, og er også universitetsby fra 1. januar 2016 etter at Høgskolen i Narvik ble en del av UiT – Norges arktiske universitet. men kommunen har en nedgang i folketallet på omkring 2 % per tiår. Fra 1976 til 2017 hadde byen en regional flyplass på Framnes, 2 km fra sentrum. Vegstrekningen til stamruteflyplassen på Evenes er 57 km etter at Hålogalandsbrua åpnet i 2018.

Wikipedia

Vi hjelper også i andre byer. Blant annet i:
skadedyrkontroll Narvik

Skadedyrhjelp

Skadedyrhjelp

Mus

skogsmus bekjempelse NarvikI Norge har vi tre typer mus som folk ønsker å bli kvitt. Liten skogmus, stor skogmus og husmus. De trives alle tre tett innpå mennesker og liker helst å finne mat i huset. De kan også påføre hus store skader i rørsystemet, elektriske kabler og mer.

Jo tidligere man kommer i gang med bekjempelse av mus, jo raskere og billigere blir det.

Skjeggkre er fryktet

For bare noen veldig få år siden hadde vi ikke problemer med skjeggkre i Norge. Men folk reiser, og skjeggkre ble med i kofferten hjem – bokstavelig talt. Og de har fått etablere seg her i Norge. Samtidig ser vi at jo mer folk reiser, jo hyppigere kommer koloniene i hus.

Før var det problemer med å bli kvitt skjeggkre, men nå begynner fellene og giften å bli så målrettet og effektiv at det å bli kvitt skjeggkre er en helt grei jobb.

Rotter som tar seg til rette

I alle år har rotter vært plagsomme for mennesker. De kan faktisk også være aggressive og angripe mennesker. De finnes i Narvik og kommer seg inn de fleste plasser. De trenger ikke mer enn 20 mm hull for å komme seg inn, selv om de ser mye større ut.

Det anbefales at du slår raskt ned på rotteproblemer. Eneste anbefalte løsning er å få hjelp av profesjonelle som gjør nødvendige tiltak raskt og effektivt. Les mer om rotter Narvik

maur bekjempelse NarvikDette er et vanlig skadedyr som gjerne dukker opp i hus og eiendommer på våren, og dersom de finner noe å spise i huset så er en invasjon nært forestående. De kan også dukke opp om vinteren dersom tuen ligger et sted der den holdes varm. F.eks i nærheten av varme vannrør eller varmekabler.

På sensommeren kan man gjerne se at de svermer, og det er da maur med vinger som har til hensikt å fly bort for å etablere kolonier andre steder.

Maur fjerner man som regel ved å bruke åtegift. Det vil si at man legger ut åre som mauren tar med seg tilbake til tua, og der gir det mat til mange. Disse vil da dø. Det er viktig å få tatt liv av dronningmauren.

Fugler

Fugl kan også være skadedyr. Det er kjent at fugler kan drite ned ygg, og de kan være uønsket for uterestauranter og utekafeer som serverer mat ute. Derfor er det mange byggherrer og andre som ønsker å få hjelp med fuglesikring. Dette gjør man ved å montere pigger og andre ting som gjør at fuglene velger fly videre og ikke lande der.

Veps og humle

Veps er et velkjent skadedyr som dukker opp på slutten av sommeren. Noen sommere er de mer plagsomme enn andre. Når det er et vepseår så er det travelt for skadedyrteknikere.

Veggedyr

Veggedyr er et større og større problem: Hvis du merker at du har fått stikk på huden din som klørOg du merker at bittene som regel kommer mens du sover?

Da er det nok veggedyrbitt (cimex lectularius som det egentlig heter).

Opplever du at det er veggedyr må du handle raskt, ellers vil skadedyret bli vanskeligere og vanskeligere å bli kvitt. Kontakt oss får å få hjelpt til å avdekke om dette er et veggedyrangrep, eller om det er noe annet. Jo tidligere stadie man får startet behandling mot veggedyr, jo lettere er det – og jo rimeligere blir det.

Veggedyr er et skadedyr som både er ubehagelig som også kan gi helseproblemer. Som regel bor de i sengen din og kryper frem om natten for å suge blod. De kan være vanskelig å se, men ofte merker man dem først ved at de etterlater seg små bitt når de suger blod. Mange får kraftige kløende merker, og det kan gjerne gjenta seg og reaksjonene kan også øke i omfang.

Nå kan du få hjelp med skadedyr i Narvik

Du kan få gratis befaring så lege du bor i grei avstand til en skadedyrbekjempers adresse.

Send inn skjemaet over, eller ta kontakt via chat 👍


Skadedyrhjelp

Skadedyrhjelp.no samarbeider med utvalgte og svært dyktige og etiske skadedyrbekjempere i hele Norge. Vi har nettverk som kan hjelpe deg i Narvik også. Vi forholder oss til skadedyrveilederen.

Personvern

Innsendt informasjon brukes kun til å ta kontakt med deg for å følge opp din skadedyrhenvendelse.
skadedyrtekniker Narvik